Последно актуализирана: 20.04.2019 г.

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ПРОДУКТИ ОТ А ДО Я

Азбучен указател на активните вещества и разрешените в България продукти за растителна защита. От базата данни можете да видите всички продукти, които са на базата на дадено активно вещество, както и характеристиката на всеки продукт, съдържащ това активно вещество.

ТЕБСЕМ (ФУНГИЦИДИ)

ТЕБУ ГОЛД 250 ЕК (ПАРАЛЕЛНА ТЪРГОВИЯ)

ТЕГОПЛАНТ (АДЮВАНТИ)

ТЕЙЗЪР 250 СК (ФУНГИЦИДИ)

ТЕКНОФИТ ПАУЪР (АДЮВАНТИ)

ТЕКФОС пелети (ИНСЕКТИЦИДИ)

ТЕКФОС таблетки (ИНСЕКТИЦИДИ)

ТЕМЗА СК (ХЕРБИЦИДИ)

ТЕПЕКИ (ИНСЕКТИЦИДИ)

ТЕПЕКИ (ИНСЕКТИЦИДИ)

ТЕПЕКИ (ПАРАЛЕЛНА ТЪРГОВИЯ)

ТЕРАНО 12,5 СК (ФУНГИЦИДИ)

ТЕРАУЕТ (Подобрители на почвата)

ТЕРИДОКС 500 ЕК (ХЕРБИЦИДИ)

ТЕРМИНАТОР 4 СК (ХЕРБИЦИДИ)

ТЕСОРО 250 (ФУНГИЦИДИ)

ТЕСОРО 250 НОВ (ПАРАЛЕЛНА ТЪРГОВИЯ)

ТИЛМОР 240 ЕК (ФУНГИЦИДИ)

ТИЛТ 25 ЕК (ФУНГИЦИДИ)

ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ (ФУНГИЦИДИ)

ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ (АКАРИЦИДИ)

ТИРАМ 80 ВГ (ФУНГИЦИДИ)

ТИРАМ 80 ВГ НОВ (ПАРАЛЕЛНА ТЪРГОВИЯ)

ТИРАМ 80 ВДГ (ПАРАЛЕЛНА ТЪРГОВИЯ)

ТИТУС 25 ДФ (ХЕРБИЦИДИ)

ТОЛУРЕКС 500 СК (ХЕРБИЦИДИ)

ТОП ПЛЮС 70 ВП (ФУНГИЦИДИ)

ТОПАЗ 100 ЕК (ФУНГИЦИДИ)

ТОПАЗ 100 ЕК (ПАРАЛЕЛНА ТЪРГОВИЯ)

ТОПАЗ 100 ЕК (ФУНГИЦИДИ)

ТОПИК 080 ЕК (ХЕРБИЦИДИ)

ТОПРЕКС 375 СК (РАСТЕЖНИ РЕГУЛАТОРИ)

ТОПРЕКС 375 СК (ФУНГИЦИДИ)

ТОПСИН М 70 ВДГ (ПАРАЛЕЛНА ТЪРГОВИЯ)

ТОПСИН М 70 ВДГ (ФУНГИЦИДИ)

ТОПСИН НОВ (ПАРАЛЕЛНА ТЪРГОВИЯ)

ТОРИНКА (ФР-888) (ХЕРБИЦИДИ)

ТОРИНКА (ФР-888) (ДЕСИКАНТИ И ДЕФОЛИАНТИ)

ТОСКАНА (ХЕРБИЦИДИ)

ТРАКСОС 50 ЕК (ХЕРБИЦИДИ)

ТРАНСФОРМЪР (Подобрители на почвата)

ТРЕБОН 30 ЕК (ИНСЕКТИЦИДИ)

ТРЕЙЛЪР (ХЕРБИЦИДИ)

ТРЕНД 90 (АДЮВАНТИ)

ТРИБЕ 75 ВГ (ХЕРБИЦИДИ)

ТРИГАРД 75 ВП (ИНСЕКТИЦИДИ)

ТРИКА ЕКСПЕРТ (ИНСЕКТИЦИДИ)

ТРИМАКС 175 ЕК (РАСТЕЖНИ РЕГУЛАТОРИ)

ТРИМЕР СХ (ХЕРБИЦИДИ)

ТРИМУР (ХЕРБИЦИДИ)

ТРИОМАКС 45 ВП (ФУНГИЦИДИ)

ТРИПАЛИ ВГ (ХЕРБИЦИДИ)

ТРИФОЛИО-S-ФОРТЕ (АДЮВАНТИ)

ТУИНГО (ФУНГИЦИДИ)

ТЪЧДАУН СИСТЕМ 4 (ХЕРБИЦИДИ)

У-46 М ФЛУИД (ХЕРБИЦИДИ)

УЕТЦИТ (АДЮВАНТИ)

УИНГ П (ХЕРБИЦИДИ)

УИШ ТОП (ХЕРБИЦИДИ)

УНИКОРН ДФ (ФУНГИЦИДИ)

УОРАНТ 20 СЛ (ИНСЕКТИЦИДИ)

УОРАНТ 70 ВГ (ИНСЕКТИЦИДИ)

ФАБАН (ФУНГИЦИДИ)

ФАЛКОН 460 EК (ФУНГИЦИДИ)

ФАЛКОН ПРО (ФУНГИЦИДИ)

ФАСТРИН 10 ЕК (ИНСЕКТИЦИДИ)

ФАСТРИН 15 ВГ (ИНСЕКТИЦИДИ)

ФЕЗАН (ФУНГИЦИДИ)

ФЕН 24 ЕК (ХЕРБИЦИДИ)

ФИГАРО (АДЮВАНТИ)

ФИЛДЪР 69 ВГ (ФУНГИЦИДИ)

ФИНИ ВГ (ХЕРБИЦИДИ)

ФИТОСЕВ (ФУНГИЦИДИ)

ФЛЕЙМ ДУО (ХЕРБИЦИДИ)

ФЛЕКСИ (АДЮВАНТИ)

ФЛИНТ МАКС 75 ВГ (ФУНГИЦИДИ)

ФЛОРАМАЙТ 240 СК (АКАРИЦИДИ)

ФЛОРДИМЕКС 420 (РАСТЕЖНИ РЕГУЛАТОРИ)

ФЛОРДИМЕКС Т ЕКСТРА (РАСТЕЖНИ РЕГУЛАТОРИ)

ФЛОУЗАН ФС (ФУНГИЦИДИ)

ФЛУРОСТАР 200 (ХЕРБИЦИДИ)

ФОКСТРОТ 69 ЕВ (ХЕРБИЦИДИ)

ФОЛДЪР 80 ВГ (ФУНГИЦИДИ)

ФОЛИКУР 250 ЕВ (ПАРАЛЕЛНА ТЪРГОВИЯ)

ФОЛИКУР 250 ЕВ (ПАРАЛЕЛНА ТЪРГОВИЯ)

ФОЛИКУР 250 ЕВ (ФУНГИЦИДИ)

ФОЛМЕКС 250 ЕВ (ПАРАЛЕЛНА ТЪРГОВИЯ)

ФОЛОУ 80 ВГ (ФУНГИЦИДИ)

ФОЛПАН 80 ВДГ (ФУНГИЦИДИ)

ФОНТЕЛИС СК (ФУНГИЦИДИ)

ФОРЕЙ 48 Б (ИНСЕКТИЦИДИ)

ФОРС 1,5 Г (ИНСЕКТИЦИДИ)

ФОРС 20 КС (ИНСЕКТИЦИДИ)

ФОРТУНА ГЛОУБ (ФУНГИЦИДИ)

ФОРЧЪН (АДЮВАНТИ)

ФОСБЕЛ 80 ВГ (ФУНГИЦИДИ)

ФОСБЕЛ 80 ВП (ФУНГИЦИДИ)

ФОСБЕЛ ПЛЮС (ФУНГИЦИДИ)

ФОСТОКСИН пелети (ИНСЕКТИЦИДИ)

ФОСТОКСИН пелети (РОДЕНТИЦИДИ)

ФОСТОКСИН таблетки (ИНСЕКТИЦИДИ)

ФОСТОКСИН таблетки (РОДЕНТИЦИДИ)

ФРОНТИЕР СУПЕР (ХЕРБИЦИДИ)

ФУВЪР 300 ФС (ФУНГИЦИДИ)

ФУЗИЛАД ФОРТЕ 150 ЕК (ХЕРБИЦИДИ)

ФУНГИ АКТИВ (АДЮВАНТИ)

ФУНГУРАН ОН 50 ВП (ПАРАЛЕЛНА ТЪРГОВИЯ)

ФУНГУРАН ОН 50 ВП (ФУНГИЦИДИ)

ФЮРИ 10 ЕК (ИНСЕКТИЦИДИ)

ХАРМОНИ ЕКСТРА СГ (ХЕРБИЦИДИ)

ХАРПУН (ИНСЕКТИЦИДИ)

ХЕЛИКОВЕКС (ИНСЕКТИЦИДИ)

ХЕЛИОСУФР С (ФУНГИЦИДИ)

ХЕЛИОСУФР С (АКАРИЦИДИ)

ХЕМТРИБЕ 75 ВГ (ХЕРБИЦИДИ)

ХЕРБИ АКТИВ (АДЮВАНТИ)

ХЕРБИ БОНД (АДЮВАНТИ)

ХЕРБОЗОЛ® (АДЮВАНТИ)

ХЕРБОКСОН ТОП (ХЕРБИЦИДИ)

ХИКС ЧЕЙНДЖ (АДЮВАНТИ)

ХИПО СП (ПАРАЛЕЛНА ТЪРГОВИЯ)

ХИРА (ИНСЕКТИЦИДИ)

ХОРУС 50 ВГ (ФУНГИЦИДИ)

ХУСАР МАКС ОД (ХЕРБИЦИДИ)

ЦЕЛЕСТ ЕКСТРА 050 ФС (ФУНГИЦИДИ)

ЦЕЛЕСТ ТОП 313 ФС (ИНСЕКТИЦИДИ)

ЦЕЛЕСТ ТОП 313 ФС (ФУНГИЦИДИ)

ЦЕНТУРИОН СУПЕР (ХЕРБИЦИДИ)

ЦЕРАКСЕЛ (ФУНГИЦИДИ)

ЦИДЕЛИ ТОП (ФУНГИЦИДИ)

ЦИКЛО Р ЛИКИДО (ФУНГИЦИДИ)

ЦИКЛОН 10 ЕК (ИНСЕКТИЦИДИ)

ЦИКЛОП (ХЕРБИЦИДИ)

ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК (ИНСЕКТИЦИДИ)

ЦИПЕРФОР 100 ЕК (ИНСЕКТИЦИДИ)

ЧЕЛИНДЖ 600 СК (ХЕРБИЦИДИ)

ЧЕРОКИ СЕ (ФУНГИЦИДИ)

ЧИКАРА ДУО (ХЕРБИЦИДИ)

ШАВИТ Ф 72 ВДГ (ФУНГИЦИДИ)

ШАВИТ Ф 72 ВДГ (ПАРАЛЕЛНА ТЪРГОВИЯ)

ШАВИТ Ф 72 ВДГ (ФУНГИЦИДИ)

ШАВИТ Ф НОВ (ПАРАЛЕЛНА ТЪРГОВИЯ)

ШАДОУ (ХЕРБИЦИДИ)

ШАМПИОН 50 ВП (ФУНГИЦИДИ)

ШАРДИФ 25 ЕК (ФУНГИЦИДИ)

ШАРПЕН 33 EК (ХЕРБИЦИДИ)

ШЕРПА 100 ЕВ (ИНСЕКТИЦИДИ)

ШЕРПА 100 ЕК (ИНСЕКТИЦИДИ)

ШОШИ (АКАРИЦИДИ)

ЮНТА КУАТРО ФС (ИНСЕКТИЦИДИ)

ЮНТА КУАТРО ФС (ФУНГИЦИДИ)

ЯСТРЕБ ПЛЮС (ХЕРБИЦИДИ)

ЯСТРЕБ ПЛЮС (ДЕСИКАНТИ И ДЕФОЛИАНТИ)

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com