Последно актуализирана: 18.03.2019 г.

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

АКАРИЦИДИ

Продукти за борба с вредните акари по земеделските култури

НЕАЛТА СК

ЦИФЛУМЕТОФЕН

200г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
НЕАЛТА СК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-366/28.02.2018 г.
 • Разр. №: 01553-1/12.03.2018 г.
 • Валидно до: 31.05.2024 г.
 • Притежател на разрешението: БАСФ ЕООД
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: инхибира дишането, контролира акарите във всички стадии на развитието им
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Семкови овощни видове (ябълки, круши, дюли, мушмули, японски мушмули) - Червен овощен акар, Обикновен паяжинообразуващ акар – 100мл/дка
  Домати - Обикновен паяжинообразуващ акар – 100мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 1 ден за домати; 7 дни за ябълки, круши, дюли, мушмули, японски мушмули
 

ЗАПОВЕД НЕАЛТА СК 28.02.2018

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com