Последно актуализирана: 17.09.2020 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ФУНГИЦИДИ

Продукти за борба с гъбни болести по земеделските култури

ПРОЗАРО 250 ЕК

ПРОТИОКОНАЗОЛ + ТЕБУКОНАЗОЛ

125г/л + 125г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ПРОЗАРО 250 ЕК |

 • Зап. за разр. №: РД 11- 642/19.04.2016 г.
 • Разр. №: 1146-3/28.04.2016 г.
 • Валидно до: 29.12.2021 г.
 • Притежател на разрешението: Байер България ЕООД
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: комбиниран системен фунгицид с предпазно, лечебно и изкореняващо действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница - Брашнеста мана, Листни петна, Фузариоза по класовете, Кафява листна ръжда, Жълта ръжда, Базично гниене/Фузариоза по стъблата - 100мл/дкаОвес - Брашнеста мана, Листни петна, Фузариоза по класовете, Коронеста ръжда - 100мл/дка
  Ръж - Кафява листна ръжда, Листен пригор, Фузариоза по класовете - 100мл/дка
  Тритикале - Брашнеста мана, Фузариоза по класовете, Листни петна - 100мл/дка
  Рапица - Цилиндроспороза, Склеротиния - 100мл/дка
  Ечемик - Брашнеста мана, Кафява листна ръжда, Жълта ръжда, Фузариум, Мрежести петна по ечемика, Листен пригор - 100мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 35; 56 за рапица
 

етикет MSDS

заповед прозаро 250 ек 29.12.2011

заповед прозаро 250 ек 10.06.2015

заповед прозаро 250 ек 19.04.2016

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com