Последно актуализирана: 19.09.2017 г.

РЕГИСТРИРАНИ ТОРОВЕ

РЕГИСТРИРАНИ ТОРОВЕ (различни от ЕО торовете)
Продукти които снабдяват растенията с хранителни вещества

АГРИ М 40

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0095/08.05.2014 г.
 • Притежател на регистрацията: Агрия АД, България
 • Състав: растителен екстракт и вода
  Общ хуминов екстракт - 40%; Общ азот (N) - 1 %; Общ фосфор (Р₂О₅) - 0.1 %; Общ калий (К₂O) - 2.5 %
 • Приложение: Течен тор за почвено приложение.

Още информация
 

АГРИФУЛ

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0042/31.05.2010 г.
 • Притежател на регистрацията: Агрия АД, България
 • Състав: Растителен екстракт: Фулвокиселини - 25.2%; Азот (N) - 4.6%; Фосфор (P₂O₅) - 1.1%; Калий (К₂O) - 1.2 % ; Cu; Co
 • Приложение: Течен тор за почвено приложение.

Още информация
 

АЗУРО NPK 16-8-34+МЕ

 
 • Вид тор: НЕОРГАНИЧЕН ТОР С МИКРОЕЛЕМЕНТИ
 • Удостоверение за регистрация №: 2002 г.
 • Производител: Нутри, Белгия
 • Състав: NPK-16:8:34 + микроелементи: B-0,01 %; Fе-0,04 %; Mn-0,02 %; Cu-0,01 %; Mo-0,001 %; Zn-0,02 %
 • Действие: За повишаване добива при твърда и мека пшеница
 • Приложение: Листно при: Пшеница (твърда и мека) - 500 г/дка, с 30 л/дка работен разтвор, във фаза вретенене на културата

Още информация
 

АЗУРО NPK 21-21-21+МЕ

 
 • Вид тор: НЕОРГАНИЧЕН ТОР С МИКРОЕЛЕМЕНТИ
 • Удостоверение за регистрация №: 2002 г.
 • Производител: Нутри, Белгия
 • Състав: NPK-21:21:21 + микроелементи - B-0.01 %; Fе-0.04 %; Mn-0.02 %; Cu-0.01 %; Mo-0.001 %; Zn-0.02 %
 • Действие: За повишаване добива при твърда и мека пшеница
 • Приложение: Листно при: Пшеница (твърда и мека) - 500 г/дка, с 30 л/дка работен разтвор, във фаза братене на културата

Още информация
 

АЛГА 300++(5-15-4) – Нутри-алгафид

Предлага се от Агропал ООД
АЛГА 300++(5-15-4) – Нутри-алгафид | 1 л

1 л

АЛГА 300++(5-15-4) – Нутри-алгафид | 10 мл

10 мл

 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0047/14.07.2010 г.
 • Притежател на регистрацията: Агро-Био Трейдинг ООД
 • Производител: Лейли Агрохимия и Ко, Китай
 • Състав: Екстракт от кафяви водорасли > 15 %; аминокиселини > 1 %; 5% N; 15% P₂O₂; 4% K₂O
 • Действие: Стимулира развитието на кореновата система, регулира киселинността на почвата и повишава устойчивостта на растението.
 • Приложение: Пшеница - неколкократно третиране от фаза поникване до фаза вретенене чрез:
  70-100 мл/дка – листно приложение
  100-200 мл/100 кг семена – третиране на семена
  Зеленчуци, пъпеши и картофи - подходящ за третиране на разсади, след разсаждане или след поникване на зеленчуци и пъпеши и при достигане на височина на растенията от 15-20 см при картофи. Прилага се листно, почвено или служи за третиране на семена/ клубени в следните дози:
  70-100 мл/дка – листно приложение
  400-600 мл/дка – почвено чрез фертигация
  100-200 мл/100 кг семена/клубени – третиране на семена/клубени
  Овощни култури - неколкократно приложение по време на активна вегетация чрез:
  100-125 мл/дка – листно приложение
  400-600 мл/дка – почвено чрез фертигация

 • Размер на опаковката: 10 мл
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

АЛГА 300++(5-4-15) – Биофалга

Предлага се от Агропал ООД
АЛГА 300++(5-4-15) – Биофалга | 10 мл

10 мл

 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0046/14.07.2010 г.
 • Притежател на регистрацията: Агро-Био Трейдинг ООД
 • Производител: Лейли Агрохимия и Ко, Китай
 • Състав: Екстракт от кафяви водорасли > 15 %; аминокиселини > 1 %; 5% N; 4% P₂O₂; 15% K₂O
 • Действие: Засилва фотосинтезата и абсорбирането на хранителни вещества. Повишава устойчивостта на растението към засушаване и измръзване.
  Забележка: Не се препоръчва смесване с окислители и киселини.
 • Приложение: Зеленчуци, пъпеши и картофи - подходящ за третиране на разсади, след разсаждане или след поникване на зеленчуци и пъпеши и при достигане на височина на растенията от 15-20 см при картофи. Прилага се листно, почвено или служи за третиране на семена/ клубени в следните дози:
  70-100 мл/дка – листно приложение
  400-600 мл/дка – почвено чрез фертигация
  100-200 мл/100 кг семена/клубени – третиране на семена/клубени
  Овощни култури - неколкократно приложение по време на активна вегетация чрез:
  100-125 мл/дка – листно приложение
  400-600 мл/дка – почвено чрез фертигация

 • Размер на опаковката: 10 мл
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

АЛГА 600

Предлага се от Агропал ООД
АЛГА 600 | 8 г

8 г

 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0071-2/15.05.2012 г.
 • Притежател на регистрацията: Агро-Био Трейдинг ООД
 • Производител: Лейли Агрохимия и Ко, Китай
 • Състав: 87 % органично вещество; 43 % аминокиселини; 17 % общ aзот (N)
 • Действие: Органичен тор, екстракт от морски водорасли. Въздейства положително върху устойчивостта на стрес. Стимулира дейността на микроорганизмите в почвата. Прилага се листно, почвено и служи за третиране на семена.
 • Приложение: Пшеница, Ечемик - 20-25г/дка, листно приложение от фаза вретенене до фаза изкласяванеРапица - 20-25г/дка, листно приложение от фаза бутонизация до фаза узряване
  Зеленчукови, Овощни, Лозя, Ягоди, Рози, Лавандула, Цветя - 20-25г/дка (листно) - 3-4 приложения в активна вегетация на културите, преди и след цъфтеж; 150 - 200г/дка (почвено) – 3-4 приложения в активна вегетация на културите, преди и след цъфтеж
  Пшеница, Ечемик, Зеленчуци - 25 - 50г/100кг семена (третиране на семена)

 • Размер на опаковката: 8 г
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

АЛГА СОЙЛ

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Притежател на регистрацията: Агро Био Трейдинг ООД
 • Състав: Хранителни вещества - 49 % в т.ч.: Общ азот (N) - 2 %; Фосфор (P₂O₅) - 2 %; Калий (К₂O) - 2 %; Органични вещества - 45 %, в т.ч. екстракт от водорасли - 10 %; рН - 6.5 - 8.5
 • Приложение: Тор за почвено приложение, повърхностно или чрез размесване.

Още информация
 

АЛГРИЙН

Предлага се от Агропал ООД
АЛГРИЙН | 10 мл

10 мл

 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0055/09.11.2011 г.
 • Притежател на регистрацията: Агро-Био Трейдинг ООД
 • Производител: Лейли Агрохимия и Ко, Китай
 • Състав: 2% oрганично вещество; 4% алгинова киселина; 6% N; 6% МgO; 7% S; B; Mo; К₂О
 • Действие: Екстракт от морски водорасли, който оказва положителен ефект върху устойчивостта на растението на стрес, усилва фотосинтезата и осигурява балансиран растеж. При третиране на семена повишава кълняемостта на семената.
 • Приложение: Зеленчукови култури, Пшеница, Ечемик, Рапица, Лозя, Овощни, Градински и стайни декоративни - 70-100мл/дка - листно през вегетациятаПшеница - 100-200 мл/100 кг семена – третиране на семена

 • Размер на опаковката: 10 мл
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

АМАЛГЕРОЛ ПРЕМИУМ

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0018/10.03.2008 г.
 • Притежател на регистрацията: Хеминова България и Румъния ЕООД
 • Състав: Eкстракт от морски водорасли; Минерални масла; Растителни екстракти; Етерични масла; Макро- и микроелементи
 • Действие: Стимулира растителния метаболизъм, развитието на кореновата система, подобрява микробиологичните процеси в почвата.
 • Приложение: За листно и почвено приложение.

Още информация
 

етикет msds

АМИКА

Предлага се от Агропал ООД
АМИКА | 15 мл

15 мл

 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0060/16.01.2012 г.
 • Притежател на регистрацията: Агро-Био Трейдинг ООД
 • Производител: Лейли Агрохимия и Ко, Китай
 • Състав: 7% органично вещество; 10% аминокиселини; 5% общ aзот (N); 14% СаО
 • Действие: Оказва положително влияние върху процесите на фотосинтеза, коригира недостига на калций и повишава устойчивостта на стрес. Прилага се листно. Преди употреба с пестициди да се извърши тест за смесимост.
 • Приложение: Овощни, Зеленчукови, Декоративни - 120-200мл/дка - листно, еднократно или двукратно, в активна вегетация.

 • Размер на опаковката: 15 мл
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

АМИНО ЖЕЛЯЗО (Fe)

Предлага се от Агропал ООД
АМИНО ЖЕЛЯЗО (Fe) | 10 г

10 г

 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0079/11.03.2013 г.
 • Притежател на регистрацията: Агро-Био Трейдинг ООД
 • Производител: Лейли Агрохимия и Ко, Китай
 • Състав: 25-30 % аминокиселини от растителен произход; 11 % общ aзот (N); (в т.ч. амонячен 7 %); 4 % органичен азот; 18 % органичен въглерод; 9-10 % желязо (Fe)
 • Действие: Въздейства положително върху процесите на фотосинтеза и коригира дефицита на желязо. Аминокиселините водят до по-лесно, по-бързо и по-пълно усвояване и транспорт на желязо и хранителни вещества в растенията
 • Приложение: Зеленчуци (домати), Овощни, Лозя- 50-70 г/дка чрез листно третиране преди и след цъфтеж, 1 - 3 пъти за сезон; 0,03 % разтвор, чрез поливане или капково напояване

 • Размер на опаковката: 10 г
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

АМИНО МЕД (Cu)

Предлага се от Агропал ООД
АМИНО МЕД (Cu) | 5 г

5 г

 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0080/11.03.2013 г.
 • Притежател на регистрацията: Агро-Био Трейдинг ООД
 • Производител: Лейли Агрохимия и Ко, Китай
 • Състав: 25-30% аминокиселини от растителен произход; 11 % общ aзот (N), в т.ч. 7% амонячен азот и 4% органичен азот; 18% органичен въглерод (C); 9-10% мед (Cu)
 • Действие: Въздейства положително върху процесите на фотосинтеза, наедряване на плодовете, устойчивостта на стрес и болести чрез активиране на имунната система. Аминокиселините водят до по-лесно, по-бързо и по-пълно усвояване и транспорт на Cu и хранителни вещества в растенията.
 • Приложение: Зеленчуци (домати), Овощни, Лозя - 25-30г/дка чрез листно третиране преди и след цъфтеж, 1 - 3 пъти за сезон; 0,03 % разтвор, чрез поливане или капково напояване

 • Размер на опаковката: 5 г
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

АМИНО Т

 
 • Вид тор: МИКРОБИАЛЕН ТОР
  Прахообразен микробиален тор, произведен чрез комплексен процес на ензимна хидролиза на растителни протеини.
 • Удостоверение за регистрация №: 0112/08.05.2015 г.
 • Притежател на регистрацията: АМИТИЦА ООД,
 • Състав: Бактериален инокулат: Trichoderma harcianum – 1х10⁸ конидия; Аминокиселини от растителен произход – 32%; Общ азот – 3,4%
 • Действие: Увеличава активността на традиционните аминокиселини. Улеснява действието на ензимите, повишава фотосинтезата и устойчивостта на суша, слана и други неблагоприятни условия.
  Подобрява добива и качеството на плодовете.
 • Приложение: Почвено и листно.

Още информация
 

АМИНО ТОТАЛ

Предлага се от Агропал ООД
АМИНО ТОТАЛ | 5 г

5 г

 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0064-2/16.01.2012 г.
 • Притежател на регистрацията: Агро-Био Трейдинг ООД
 • Производител: Лейли Агрохимия и Ко, Китай
 • Състав: 87% органично вещество; 43% аминокиселини; 17% общ aзот (N)
 • Действие: Органичен тор, съдържащ аминокиселини. Въздейства положително върху процесите на фотосинтеза, наедряване на плодовете и устойчивостта на стрес.
 • Приложение: Прилага се листно.Пшеница, Царевица, Слънчоглед, Овощни, Лозя - 20-25 г/дка, еднократно или двукратно в активна вегетация
  Декоративни, Ягоди, Малини, Зеленчуци - 20-25 г/дка, двукратно или трикратно приложение в активна вегетация
  Люцерна, Тревни - 20-25 г/дка, в активна вегетация

 • Размер на опаковката: 5 г
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

Подреди по:
Име
Дата
 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com