02 994 62 50, 0885 73 30 25
Хербициди Препарати за борба с плевелите
На тази страница ще получите информация за предлаганите от „Агропал” хербициди. Към всеки продукт ще намерите видовете опаковки, както и приложени ЕТИКЕТ и ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ (MSDS). Повече
Фунгициди Препарати за борба с болестите
На тази страница ще получите информация за предлаганите от „Агропал” фунгициди. Към всеки продукт ще намерите видовете опаковки, както и приложени ЕТИКЕТ и ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ (MSDS). Повече
Инсектициди Препарати за борба с вредителите
На тази страница ще получите информация за предлаганите от „Агропал” инсектициди, акарициди, нематоциди, родентициди, молюскоциди. Към всеки продукт ще намерите видовете опаковки, както и приложени ЕТИКЕТ и ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ (MSDS). Повече
Други Торове, Семена, Пръскачки
На тази страница ще получите информация за предлаганите от „Агропал” торове, семена, битови препарати, пръскачки, торачки и др. Повече

Справочник 2015

Spisak 2015 Kor thumb
Хартиено издание на справочник на разрешените продукти 2015

Разрешени продукти

Списък на разрешените продукти с възможност за търсене.
el_spisuk