Последно актуализирана: 19.01.2018 г.

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

АГРОКСОН, СЕРИДОР МЦПА

МЦПА

500г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
АГРОКСОН | 10 л

10 л

АГРОКСОН | 200 мл

200 мл

 • Зап. за разр. №: xx
 • Разр. №: 0551/30.05.2011 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Нюфарм, Австрия
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница, Ечемик - 200мл/дка;

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

  ЕТИКЕТ

АДЕНГО 465 СК

ИЗОКСАФЛУТОЛ + ТИЕНКАРБАЗОН-МЕТИЛ + ЦИПРОСУЛФАМИД (антидот)

225г/л + 90г/л + 150г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
АДЕНГО 465 СК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-180/18.02.2013 г.
 • Разр. №: 01171-2/28.08.2013 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Байер Кропсайанс САС, Франция
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни широколистни и житни плевелии, в т.ч. балур от семена
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица за зърно, Царевица за силаж - Преди поникване на културата - от "сухо семе" до "поява на колеоптила" - 35-44мл/дка; Рано вегетационно - от "поникване (колеоптилът пробива земната повърхност)" до "разтваряне на 3-ти лист" и фаза на развитие на плевелите 2-ри-3-ти лист - 35мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

етикет MSDS

заповед аденго 465 ск 18.02.2013

заповед аденго 465 ск 05.08.2013

АЖИЛ 100 EК, ШОГУН 100 ЕК

ПРОПАКВИЗАФОП

100г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
АЖИЛ 100 EК | 1 л

1 л

АЖИЛ 100 EК | 100 мл

100 мл

АЖИЛ 100 EК | 50 мл

50 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-613/19.04.2016 г.
 • Разр. №: 01093-3/28.04.2016 г.
 • Валидно до: 30.11.2020 г.
 • Притежател на разрешението: Адама Агрикълчър Б.В., Нидерландия
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба със самосевки от житни култури, едногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч балур от коренища
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Домати, Тютюн, Лук, Захарно цвекло, Памук, Лозя, Леща - Срещу едногодишни житни плевели - 75-120мл/дка; Срещу многогодишни житни плевели - 150-200мл/дка; Срещу балур - 100-150мл/дкаСоя - 75-120мл/дка
  Слънчоглед - 80мл/дка
  Маслодайна рапица - Срещу самосевки от житни култури - 50мл/дка; Срещу едногодишни житни плевели - 75-120мл/дка; Срещу многогодишни житни плевели - 150-200мл/дка; Срещу балур - 100-150мл/дка
  Картофи - Срещу едногодишни житни плевели - 75-120мл/дка; Срещу многогодишни житни плевели - 150мл/дка; Срещу балур - 100-150мл/дка
  РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
  Моркови, Спанак, Магданоз - корен - Срещу едногодишни житни плевели - 75-120мл/дка; Срещу многогодишни житни плевели - 150мл/дка; Срещу балур - 100-150мл/дка
  Патладжан, Чесън, Броколи, Лен, Разсадници, Декоративни горски видове, Фасул, Бакла, Грах, Нахут - Срещу едногодишни житни плевели - 75-120мл/дка; Срещу многогодишни житни плевели - 150-200мл/дка; Срещу балур - 100-150мл/дка
  Копър - Срещу едногодишни житни плевели - 75-120мл/дка; Срещу многогодишни житни плевели - 125мл/дка; Срещу балур - 100-125мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 90 за памук, соя, слънчоглед, маслодайна рапица, лен; 50 за леща, варива - фасул, грах, бакла, нахут; 45 за захарно цвекло; 40 за картофи, тютюн, пресни - фасул и грах; 30 за домати, лук, лозя, моркови, магданоз - корен, спанак, патладжан, чесън, броколи, копър
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЕТИКЕТ MSDS

заповед ажил 100 ек 02.10.2015

заповед ажил 100 ек 19.04.2016

 

АКРИС

ДИМЕТЕНАМИД-П + ТЕРБУТИЛАЗИН

280г/л + 250г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АКРИС |

 • Зап. за разр. №: РД 11-710/06.04.2017 г.
 • Разр. №: 01474-1/18.04.2017 г.
 • Валидно до: 31.10.2018 г.
 • Притежател на разрешението: БАСФ СЕ, Германия
 • Формулация: суспо-емулсия (СЕ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен и вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица - 200-300мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

ЗАПОВЕД АКРИС 06.04.2017

АКСИАЛ 050 ЕК

ПИНОКСАДЕН

50г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
АКСИАЛ 050 ЕК | 5 л

5 л

 • Зап. за разр. №: РД 11-1367/25.07.2016 г.
 • Разр. №: 01075-5/09.08.2016 г.
 • Валидно до: 31.12.2017 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни плевели, в т.ч. див овес
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница, Ечемик - 60-90мл/дка;

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

MSDS

заповед аксиал 050 ек 05.03.2010

заповед аксиал 050 ек 19.10.2010

заповед аксиал 050 ек 01.08.2014

заповед аксиал 050 ек 25.07.2016

АКСИАЛ ЕДНО ЕК

ПИНОКСАДЕН + ФЛОРАСУЛАМ

45г/л + 5г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
АКСИАЛ ЕДНО ЕК | 5 л

5 л

 • Зап. за разр. №: РД 11-1368/25.07.2016 г.
 • Разр. №: 01121-5/09.08.2016 г.
 • Валидно до: 31.12.2017 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни плевели, в т.ч. див овес, и широколистни плевели в т.ч. слабочувствителни на хормоноподобните хербициди
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница, Ечемик - 100мл/дка;

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

MSDS

заповед аксиал едно ек 03.07.2012

заповед аксиал едно ек 01.08.2014

заповед аксиал едно ек 25.07.2016

АКУРАТ 20 ВГ

МЕТСУЛФУРОН-МЕТИЛ

200г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
АКУРАТ 20 ВГ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-683/22.04.2016 г.
 • Разр. №: 01396-1/10.05.2016 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Хеминова България и Румъния ЕООД
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни широколистни, в т.ч. устойчиви на хормоноподобните хербициди
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница (мека и твърда), Ечемик (зимен и пролетен), зимна ръж, тритикале - 1,5-3,0г/дка; Свободни площи - 2,0г/дка;

 • Карантинен срок (дни): 90 за пшеница, ечемик, зимна ръж, тритикале; 120 за свободни площи
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

заповед акурат 20 вг 22.04.2016

АКУРАТ 60 ВГ

МЕТСУЛФУРОН-МЕТИЛ

600г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АКУРАТ 60 ВГ |

 • Зап. за разр. №: РД 09-231/13.04.2006 г.
 • Разр. №: 0359/26.04.2006 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Хеминова България и Румъния ЕООД
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни широколистни, в т.ч. устойчиви на хормоноподобните хербициди
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница, Ечемик - 1,0г/дка;

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

ЕТИКЕТ MSDS

АКУРАТ ЕКСТРА ВГ

ТИФЕНСУЛФУРОН-МЕТИЛ + МЕТСУЛФУРОН-МЕТИЛ

680г/кг + 70г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АКУРАТ ЕКСТРА ВГ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-852/20.06.2014 г.
 • Разр. №: 1243/27.06.2014 г.
 • Валидно до: 31.12.2016 г.
 • Притежател на разрешението: Хеминова България и Румъния ЕООД
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни двусемеделни (широколистни плевели)
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница, Ечемик - 5г/дка;

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

ЕТИКЕТ MSDS

заповед акурат екстра вг 20.06.2014

АКЦЕНТ 75 РХ

НИКОСУЛФУРОН

750г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АКЦЕНТ 75 РХ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-263/13.02.2015 г.
 • Разр. №: 01220-2/19.03.2015 г.
 • Валидно до: 29.01.2024 г.
 • Притежател на разрешението: ДюПон България
 • Формулация: вододоразтворими гранули (РГ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни, в т.ч. балур и пирей и някои широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица - 7,0г/дка + 0,1% Тренд

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

заповед акцент 75 РХ 29.01.2014

заповед акцент 75 РХ 13.02.2015

АЛАЙ МАКС, ПОЙНТЕР УЛТРА

МЕТСУЛФУРОН-МЕТИЛ + ТРИБЕНУРОН-МЕТИЛ

143г/кг + 143г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АЛАЙ МАКС |

 • Зап. за разр. №: РД 12-17/05.03.2010 г.
 • Разр. №: 01056-2/05.04.2013 г.
 • Валидно до: 05.03.2020 г.
 • Притежател на разрешението: ДюПон ИО, Швейцария
 • Формулация: вододоразтворими гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни широколистни, в т.ч. устойчиви на хормоноподобните хербициди
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница, Ечемик - 3,5г/дка;

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

ЕТИКЕТ MSDS

заповед рд 12-17/05.03.2010

АЛИАНС ВГ, ПОЛИМЕР ВГ

ДИФЛУФЕНИКАН + МЕТСУЛФУРОН-МЕТИЛ

600г/кг+60г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
АЛИАНС ВГ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1050/14.06.2016 г.
 • Разр. №: 01186-2/04.07.2016 г.
 • Валидно до: 31.12.2018 г.
 • Притежател на разрешението: Нюфарм С.А.С., Франция
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, контактен и системен, вегетационен хербицид за борба широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница, Ечемик, Ръж, Тритикале - 7,5г/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

MSDS

заповед алианс вг 05.08.2013

заповед алианс вг 14.06.2016

АЛКАНС СИНК ТЕК

КЛОМАЗОН + ПЕНДИМЕТАЛИН

43г/л + 298г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АЛКАНС СИНК ТЕК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1673/10.08.2017 г.
 • Разр. №: 01350-2/07.09.2017 г.
 • Валидно до: 31.07.2019 г.
 • Притежател на разрешението: ФМС Кемикъл СПРЛ, Белгия
 • Формулация: суспензия капсули (КС)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен и вегетационен хербицид за борба с едногодишни широколистни и житни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Картофи - 250мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

заповед алканс синк тек 11.12.2015

Заповед алканс синк тек 10.08.2017

АМИНОПИЕЛИК 600 СЛ

2,4 Д аминна сол

600г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
АМИНОПИЕЛИК 600 СЛ | 1 л

1 л

АМИНОПИЕЛИК 600 СЛ | 250 мл

250 мл

 • Зап. за разр. №: РД 09-791/28.12.2002 г.
 • Разр. №: 01019-2/10.08.2010 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Адама Агрикълчър Б.В., Нидерландия
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица - 120мл/дка Пшеница, Ечемик - 150-200 мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЕТИКЕТ  

АРАТ

ДИКАМБА + ТРИТОСУЛФУРОН

500г/кг + 250г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АРАТ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-8/07.01.2016 г.
 • Разр. №: 0332-2/21.01.2016 г.
 • Валидно до: 30.11.2019 г.
 • Притежател на разрешението: БАСФ СЕ, Германия
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница, Ечемик - 10-20г/дка + 50мл/дка ДЕШ ХЦ (адювант) Царевица - 20г/дка + 100мл/дка + ДЕШ ХЦ (адювант)

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

MSDS заповед арат 07.01.2016

Подреди по:
Име
Дата
 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com