Последно актуализирана: 19.01.2018 г.

ДЕСИКАНТИ И ДЕФОЛИАНТИ

Продукти за изсушаване (десиканти) и за обезлистване (дефолианти) на растенията

ВЕЗУВИЙ, ГЛИФОМЕГА, БАЛЕАГЛИФО, КИЛЛЪР 360

ГЛИФОЗАТ

360г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ВЕЗУВИЙ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-292/08.02.2017 г.
 • Разр. №: 01404-2/06.03.2017 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Вентура Агросайънс, Великобритания
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: тотален, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели; десикант
 • Друга функция: Хербицид
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Памук, Тютюн - 300мл/дка; Пшеница, Ечемик - 400 мл/дка (срещу плевели и като десикант)
  Овощни, Лозя, Стърнища, Канали - 400-1000мл/дка
  Топола, Орех-над 3г., Смърч - над 2 г. - 500мл/дка
  Ж.п. линии - 1000мл/дка
  Пасища - Срещу Орлова папрат - 1000мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 14 дни за пшеница, ечемик, 10 дни за пасища, 7 дни за всички останали култури
Още информация
 

етикет msds

заповед везувий 22.04.2016

Заповед везувий 08.02.2017

ДЕССИКАШ 200 СЛ

ДИКВАТ

200г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ДЕССИКАШ 200 СЛ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1266/01.08.2014 г.
 • Разр. №: 01259/11.08.2014 г.
 • Валидно до: 01.08.2024 г.
 • Притежател на разрешението: Шарда Уърлдуайд Експорт, Индия
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм и спектър на действие: тотален, контактен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели; десикант
 • Друга функция: Хербицид
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Картофи - 250мл/дка (срещу плевели и като десикант)

 • Карантинен срок (дни): 7
Още информация
 

заповед дессикаш 200 сл 01.08.2014

ДИКВА 20 СЛ, ДИМОР 20 СЛ, ДИМАЗО 20 СЛ

ДИКВАТ

200г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ДИКВА 20 СЛ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1567/29.08.2016 г.
 • Разр. №: 01320-5
 • Валидно до: 30.06.2018 г.
 • Притежател на разрешението: Шарда Европа Б.В.Б.А., Белгия
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: тотален, контактен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели; десикант
 • Друга функция: Хербицид
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Картофи - 330-500мл/дка (за десикация)
  Лозя, Овощни, Цитрусови, Маслини, Царевица, Тревен чим - Бермудска трева - 330-550мл/дка
  Разсадници, Зеленчукови култури, Аспержи, Декоративни разсадници - 200-400мл/дка
  Люцерна - 250-330мл/дка
  Пасища - 500мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 10 за картофи; 30 за всички останали култури
Още информация
 

MSDS

заповед диква 20 сл 29.05.2015

заповед диква 20 сл 02.10.2015

заповед диква 20 сл 08.02.2016

заповед диква 20 сл 19.04.2016

заповед диква 20 сл 29.08.2016

 

ЕКОПАРТ ТУРБО

ПИРАФЛУФЕН-ЕТИЛ

26,5г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ЕКОПАРТ ТУРБО |

 • Зап. за разр. №: РД 11-398/16.03.2016 г.
 • Разр. №: 01387-1/25.03.2016 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Ничино Юръп Ко., Обединено кралство
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, контактен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни широколистни плевели; десикант
 • Друга функция: Хербицид
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Картофи - 80мл/дка (за десикация)Лозя, ябълки, круши, дюли, мушмули, японска мушмула, праскови, нектарини, кайсии, сливи, череши, лешници - 80мл/дка Лозя, ябълки, круши, дюли, мушмули, японска мушмула, праскови, нектарини, кайсии, сливи, череши, лешници - 25-30мл/дка при приложение с глифозатсъдържащи хербициди Свободни площи, ж.п. линии, канални диги, сухи канавки - 25-30 мл/дка - срещу широколистни плевели, коренови издънки (самостоятелно или в комбинация с глифозат съдържащи хербициди)

 • Карантинен срок (дни): 3 за картофи; 7 за череши; 20 за лешници; 30 за останалите
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

msds заповед екопарт турбо 16.03.2016  

МИШЪН 200 СЛ

ДИКВАТ

200г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
МИШЪН 200 СЛ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-952/31.05.2016 г.
 • Разр. №: 01416-1/07.06.2016 г.
 • Валидно до: 30.06.2018 г.
 • Притежател на разрешението: Юнайтед Фосфоръс Лимитед, Великобритания
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: тотален, контактен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели; десикант
 • Друга функция: Хербицид
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Картофи - 400мл/дка (за десикация)Люцерна (семепроизводство) - 300-350мл/дка (за десикация)
  Ябълки, Круши, Дюли, Праскови, Кайсии, Череши, Вишни, Сливи, Бадеми, Лешници, Фисташка, Кестени, Орехи, Маслини (за зехтин), Лозя - 330-500мл/дка
  Люцерна, Детелина - срещу кускута - 200-250мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 10 за картофи; за люцерна - не се изисква
Още информация
 

заповед мишън 200 сл 31.05.2016

РАУНДЪП

ГЛИФОЗАТ

360г/л + 180г/л сърфактант
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
РАУНДЪП | 500 мл

500 мл

РАУНДЪП | 200 мл

200 мл

РАУНДЪП | 100 мл

100 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-188/18.02.2013 г.
 • Разр. №: 0240-3/05.03.2013 г.
 • Валидно до: 17.02.2023 г.
 • Притежател на разрешението: Монсанто Европа С.А., Белгия
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: тотален, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели; десикант
 • Друга функция: Хербицид
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Памук, Тютюн - 300мл/дка
  Пшеница, Ечемик - 400 мл/дка (срещу плевели и като десикант)
  Овощни, Лозя, Стърнища, Канали - 400-1000мл/дка
  Топола, Орех-над 3г., Смърч - над 2 г. - 500мл/дка
  Ж.п. линии - 1000мл/дка
  Пасища - Срещу Орлова папрат - 1000мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 14 дни за пшеница, ечемик, 10 дни за пасища, 7 дни за всички останали култури
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

заповед раундъп 03.05.2012

заповед раундъп 18.02.2013

 

РАУНДЪП МАКС СЛ

ГЛИФОЗАТ

480г/л под формата на 588г/л калиева сол
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
РАУНДЪП МАКС СЛ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1268/01.08.2014 г.
 • Разр. №: 01261/11.08.2014 г.
 • Валидно до: 01.08.2024 г.
 • Притежател на разрешението: Монсанто Европа С.А., Белгия
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: тотален, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели; десикант
 • Друга функция: Хербицид
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница, Ечемик - 300 мл/дка (срещу плевели и като десикант)
  Овощни - над 3 г., Лозя - над 2 г., Стърнища, Напоителни и дренажни канали - 300-450мл/дка
  Ж.п. линии - 450мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 7 дни за лозя и овощни, 14 дни за пшеница и ечемик
Още информация
 

заповед раундъп макс сл 01.08.2014

РЕГЛОН ФОРТЕ

ДИКВАТ

150г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
РЕГЛОН ФОРТЕ | 5 л

5 л

 • Зап. за разр. №: РД 11-183/18.02.2013 г.
 • Разр. №: 01032-2/05.03.2013 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Синджента, Швейцария
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм и спектър на действие: тотален, контактен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели; десикант
 • Друга функция: Хербицид
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя, Овощни - 300мл/дка
  Памук - 100мл/дка (за десикация)
  Кориандър - 150-200мл/дка (за десикация)
  Слънчоглед, Картофи, Маслодайна рапица - 250мл/дка (за десикация)
  Люцерна (за семепроизводство) - 250-300мл/дка (за десикация)
  Соя, Ориз - 300мл/дка (за десикация)

 • Карантинен срок (дни): 10 за картофи; 7-10 за маслодайна рапица; 30 за памук, кориандър, слънчоглед, люцерна (за семепроизводство), соя, ориз и лозя
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

MSDS заповед реглон форте 18.02.2013

ТАЙФУН СЛ

ГЛИФОЗАТ

360г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ТАЙФУН СЛ | 1 л

1 л

ТАЙФУН СЛ | 500 мл

500 мл

ТАЙФУН СЛ | 250 мл

250 мл

ТАЙФУН СЛ | 100 мл

100 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-195/18.02.2013 г.
 • Разр. №: 01174-2/01.02. 2017 г .
 • Валидно до: 18.02.2023 г.
 • Притежател на разрешението: Адама Агрикълчър Б.В., Нидерландия
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: тотален, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели; десикант
 • Друга функция: Хербицид
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Слънчоглед, Царевица - 300мл/дка
  Слънчоглед - 400мл/дка (за десикация)
  Пшеница - зимна - 400 мл/дка
  Овощни градини, Лозя, Стърнища, Свободни площи - 400 - 1200мл/дка
  Ж.п. линии - 1200мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 30 дни за слънчоглед, царевица, соя; 14 дни за житни, зимна пшеница
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЕТИКЕТ MSDS

заповед тайфун сл 18.02.2013

ТОРИНКА (ФР-888)

ГЛИФОЗАТ

360г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ТОРИНКА (ФР-888) |

 • Зап. за разр. №: РД 11-196/18.02.2013 г.
 • Разр. №: 01172/05.03.2013 г.
 • Валидно до: 18.02.2023 г.
 • Притежател на разрешението: Монсанто Европа С.А., Белгия
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: тотален, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели; десикант
 • Друга функция: Хербицид
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница, Ечемик - 400 мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 14
Още информация
 

заповед торинка (фр-888) 18.02.2013

ЯСТРЕБ ПЛЮС

ГЛИФОЗАТ

360г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЯСТРЕБ ПЛЮС |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2120/19.10.2017 г.
 • Разр. №: 01511-1/01.11.2017 г.
 • Валидно до: 31.12.2018 г.
 • Притежател на разрешението: Монсанто Европа С.А./Н.В.
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: тотален, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели; десикант
 • Друга функция: Хербицид
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Слънчоглед - 400мл/дка, като десикант, преди прибиране на културата при влажност на зърното под 30%
  Царевица, Слънчоглед - 300мл/дка, преди сеитба на културата при поникнали плевели
  Зимна пшеница - 440мл/дка, от фаза „ранна восъчна зрелост“ до „восъчна зрялост: меко тесто“ на пшеницата и бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели
  Овощни градини, Лозя, Стърнища, Свободни площи - 400-1200мл/дка
  ЖП линии - 1200мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 14 дни за зимна пшеница; 30 дни за слънчоглед, царевица; за овощни градини, стърнища, лозя, свободни площи, ЖП линии - не се изисква
Още информация
 

заповед ястреб плюс 19.10.2017

Подреди по:
Име
Дата
 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com