Последно актуализирана: 14.10.2019 г.

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ДЕСИКАНТИ И ДЕФОЛИАНТИ

Продукти за изсушаване (десиканти) и за обезлистване (дефолианти) на растенията

ЕКОПАРТ ТУРБО

ПИРАФЛУФЕН-ЕТИЛ

26,5г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЕКОПАРТ ТУРБО |

 • Зап. за разр. №: РД 11-398/16.03.2016 г.
 • Разр. №: 01387-1/25.03.2016 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Ничино Юръп Ко., Обединено кралство
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, контактен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни широколистни плевели; десикант
 • Друга функция: Хербицид
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Картофи - 80мл/дка (за десикация)Лозя, ябълки, круши, дюли, мушмули, японска мушмула, праскови, нектарини, кайсии, сливи, череши, лешници - 80мл/дка Лозя, ябълки, круши, дюли, мушмули, японска мушмула, праскови, нектарини, кайсии, сливи, череши, лешници - 25-30мл/дка при приложение с глифозатсъдържащи хербициди Свободни площи, ж.п. линии, канални диги, сухи канавки - 25-30 мл/дка - срещу широколистни плевели, коренови издънки (самостоятелно или в комбинация с глифозат съдържащи хербициди)

 • Карантинен срок (дни): 3 за картофи; 7 за череши; 20 за лешници; 30 за останалите
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

РЕГЛОН ФОРТЕ

ДИКВАТ

150г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
РЕГЛОН ФОРТЕ | 5 л

5 л

 • Зап. за разр. №: РД 11-183/18.02.2013 г.
  Заповед за прекратяване на разрешението за пускане на пазара №:
  РД 11-489/11.03.2019
 • Разр. №: 01032-2/05.03.2013 г.
 • Валидно до: 04.08.2019 г. (гратисен период за продажба и разпространение)
 • Притежател на разрешението: Синджента, Швейцария
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм и спектър на действие: тотален, контактен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели; десикант
 • Друга функция: Хербицид
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя, Овощни - 300мл/дка
  Памук - 100мл/дка (за десикация)
  Кориандър - 150-200мл/дка (за десикация)
  Слънчоглед, Картофи, Маслодайна рапица - 250мл/дка (за десикация)
  Люцерна (за семепроизводство) - 250-300мл/дка (за десикация)
  Соя, Ориз - 300мл/дка (за десикация)

 • Карантинен срок (дни): 10 за картофи; 7-10 за маслодайна рапица; 30 за памук, кориандър, слънчоглед, люцерна (за семепроизводство), соя, ориз и лозя
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 
 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com