Последно актуализирана: 08.12.2017 г.

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

ЛАУДИС ОД

ТЕМБОТРИОН + ИЗОКСАДИФЕН-ЕТИЛ (антидот)

44г/л + 22г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ЛАУДИС ОД | 5 л

5 л

ЛАУДИС ОД | 1 л

1 л

  • Зап. за разр. №: РД 11-990/30.07.2012 г.
  • Разр. №: 0581-4/31.07.2012 г.
  • Валидно до: подновяване на разрешението
  • Притежател на разрешението: Байер България, ЕООД
  • Формулация: маслена дисперсия (ОД)
  • Категория на употреба: непрофесионална
  • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели, вклключително семена и коренища
  • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

    Царевица - 200мл/дка

  • Карантинен срок (дни): 100
  • Предлага се от Агропал ООД
 

ЕТИКЕТ MSDS

заповед лаудис од 09.01.2009

заповед лаудис од 13.10.2011

заповед лаудис од 27.02.2012

заповед лаудис од 30.07.2012

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com