Последно актуализирана: 19.10.2021 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

АГРОКСОН *(Прекратен продукт)

МЦПА

500г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АГРОКСОН *(Прекратен продукт) | 10 л

10 л

АГРОКСОН *(Прекратен продукт) | 200 мл

200 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-469/15.03.2018 г.
  Заповед за прекратяване на разрешението за пускане на пазара №: РД 11-614/25.03.2021 г. Гратисен период за продажба и разпространение до: 25.06.2021 г.
 • Разр. №: 0551-3/19.03.2018 г.
 • Притежател на разрешението: Нюфарм, Австрия
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница, Ечемик - 200мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

АЖИЛ 100 EК

ПРОПАКВИЗАФОП

100г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АЖИЛ 100 EК | 1 л

1 л

АЖИЛ 100 EК | 100 мл

100 мл

АЖИЛ 100 EК | 50 мл

50 мл

 • Функция: Хербицид
 • Референтен продукт: АЖИЛ 100 EК
 • Произход: Литва
 • Заповед за разрешаване на паралелна търговия №: РД 11-987/ 13.05.2020г.
 • Разр. №: 01841-1/18.05.2020
 • Притежател на разрешението: Агропал ООД
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба със самосевки от житни култури, едногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч балур от коренища
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Домати, Тютюн, Лук, Захарно цвекло, Памук, Лозя, Леща - Срещу едногодишни житни плевели - 75-120мл/дка; Срещу многогодишни житни плевели - 150-200мл/дка; Срещу балур - 100-150мл/дкаСоя - 75-120мл/дка
  Слънчоглед - 80мл/дка
  Маслодайна рапица - Срещу самосевки от житни култури - 50мл/дка; Срещу едногодишни житни плевели - 75-120мл/дка; Срещу многогодишни житни плевели - 150-200мл/дка; Срещу балур - 100-150мл/дка
  Картофи - Срещу едногодишни житни плевели - 75-120мл/дка; Срещу многогодишни житни плевели - 150мл/дка; Срещу балур - 100-150мл/дка
  РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
  Моркови, Спанак, Магданоз - корен - Срещу едногодишни житни плевели - 75-120мл/дка; Срещу многогодишни житни плевели - 150мл/дка; Срещу балур - 100-150мл/дка
  Патладжан, Чесън, Броколи, Лен, Разсадници, Декоративни горски видове, Фасул, Бакла, Грах, Нахут - Срещу едногодишни житни плевели - 75-120мл/дка; Срещу многогодишни житни плевели - 150-200мл/дка; Срещу балур - 100-150мл/дка
  Копър - Срещу едногодишни житни плевели - 75-120мл/дка; Срещу многогодишни житни плевели - 125мл/дка; Срещу балур - 100-125мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 90 за памук, соя, слънчоглед, маслодайна рапица, лен; 50 за леща, варива - фасул, грах, бакла, нахут; 45 за захарно цвекло; 40 за картофи, тютюн, пресни - фасул и грах; 30 за домати, лук, лозя, моркови, магданоз - корен, спанак, патладжан, чесън, броколи, копър
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

АКСИАЛ 050 ЕК

ПИНОКСАДЕН

50г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АКСИАЛ 050 ЕК | 5 л

5 л

 • Зап. за разр. №: РД 11-1367/25.07.2016 г.
 • Разр. №: 01075-5/09.08.2016 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни плевели, в т.ч. див овес
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница, Ечемик - 60-90мл/дка;

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

АКСИАЛ ЕДНО ЕК

ПИНОКСАДЕН + ФЛОРАСУЛАМ

45г/л + 5г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АКСИАЛ ЕДНО ЕК | 5 л

5 л

 • Зап. за разр. №: РД 11-1368/25.07.2016 г.
 • Разр. №: 01121-5/09.08.2016 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни плевели, в т.ч. див овес, и широколистни плевели в т.ч. слабочувствителни на хормоноподобните хербициди
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница, Ечемик - 100мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

АЧИБА 5 ЕК

КВИЗАЛОФОП-П-ЕТИЛ

50г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АЧИБА 5 ЕК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-352/15.02.2019 г.
 • Разр. №: 01672-1/26.02.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Нисан Кемикъл Юръп С.А.С., Франция
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба със самосевки от житни култури, едногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч балур от коренища
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Маслодайна рапица - Срещу едногодишни житни плевели и самосевки от житни култури - 120мл/дка
  Соя, Захарно цвекло, Слънчоглед - Срещу едногодишни житни плевели – 100-150мл/дка; Срещу многогодишни житни плевели - 150мл/дка
  Памук, Фасул - Срещу едногодишни житни плевели – 100-150мл/дка; Срещу многогодишни житни плевели - 150-250мл/дка
  Картофи - Срещу едногодишни житни плевели – 100-150мл/дка; Срещу многогодишни житни плевели - 150-300мл/дкаДомати (полско производство) - Срещу едногодишни житни плевели – 100-150мл/дка; Срещу многогодишни житни плевели – 150-175мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 21 дни за домати, зелен фасул; 45 дни за картофи, слънчоглед, памук, зрял фасул; 60 дни за захарно цвекло; 90 дни за рапица, соя
  Продуктът е идентичен на ТАРГА СУПЕР 5 ЕК № 01054-3/06.12.2018 г.
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

БАЗАГРАН 480 СЛ

БЕНТАЗОН

480 г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
БАЗАГРАН 480 СЛ | 5 л

5 л

 • Зап. за разр. №: РД 11-2324/19.11.2018 г.
 • Разр. №: 0512-5/26.11.2018 г.
 • Притежател на разрешението: БАСФ СЕ, Германия
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, контактен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Градински грах за семепроизводство - 100-150мл/дкаКопър, Резене, Хизоп - 180мл/дка
  Картофи, Лук, Чесън, Соя, Фасул, Грах, Лен - 200мл/дка
  Ориз - срещу едногодишни широколистни плевели и кандри (Cyperaceae) - 200мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 30 дни за грах, копър, резене, хизоп, лук, чесън, соя, фасул, грах, лен; 56 дни за картофи; 90 дни за ориз
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

БЕЛУРЕ-Т

ТРИБЕНУРОН-МЕТИЛ

750г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
БЕЛУРЕ-Т | 100 г (2X50г)

100 г (2X50г)

БЕЛУРЕ-Т |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1059/19.06.2018 г.
 • Разр. №: 01406-1/09.05.2016 г.
 • Притежател на разрешението: Пробелте, С.А., Испания
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ДФ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница, ечемик, ръж, овес, тритикале - 2г/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

БИСМАРК КС

КЛОМАЗОН + ПЕНДИМЕТАЛИН

55г/л + 275г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
БИСМАРК КС | 1 л

1 л

БИСМАРК КС | 200 мл

200 мл

БИСМАРК КС | 100 мл

100 мл

БИСМАРК КС | 20 мл

20 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-171/24.01.2017 г.
 • Разр. №: 01419-2/14.02.2017 г.
 • Притежател на разрешението: Оксон Италия СпА, Италия
 • Формулация: суспензия капсули (КС)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен и вегетационен хербицид за борба с едногодишни широколистни и житни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Памук - След сеитба, преди поникване - 200-250мл/дкаТютюн - Преди разсаждане - 250-300мл/дка
  Рапица - След сеитба, преди поникване - 120-150мл/дка
  Аспержи - След беритба, преди показване на новите стъбла над почвата - 200-300мл/дка
  Фасул, Грах, Бакла, Резене, Кориандър - След сеитба, преди поникване - 150-200мл/дка
  Ориз (засят на сухо) - След сеитба, преди поникване - 200-300мл/дка
  Царевица - Преди поникване, рано след поникване - 150-200мл/дка
  Соя - След сеитба, преди поникване - 200-250мл/дка
  Картофи - Преди поникване, след загърляне - 150-200мл/дка
  Моркови - След сеитба, преди поникване - 150-200мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

БУЗИН ПРЕПО ВГ

метрибузин

700 г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
БУЗИН ПРЕПО ВГ | 1 кг

1 кг

БУЗИН ПРЕПО ВГ | 500 г

500 г

БУЗИН ПРЕПО ВГ | 70 г

70 г

БУЗИН ПРЕПО ВГ | 40 г

40 г

БУЗИН ПРЕПО ВГ | 20 г

20 г

 • Зап. за разр. №: РД 11-1681/15.08.2019 г.
 • Разр. №: 01744-1/20.08.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Шарда Кропкем Лтд, Индия
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: хербицид със системно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Картофи (преди поникване) - Едногодишни житни и широколистни плевели – 40г/дка
  Картофи (след поникване) - Едногодишни житни и широколистни плевели – 30г/дка

 • Карантинен срок (дни): 60 дни за картофи
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

БУТИЗАН 400 СК

МЕТАЗАХЛОР

400г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
БУТИЗАН 400 СК | 5 л

5 л

БУТИЗАН 400 СК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-846/05.08.2013 г.
 • Разр. №: 01068-2/04.09.2013 г.
 • Притежател на разрешението: БАСФ СЕ, Германия
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен и вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Зеле, Зеле - разсад, Рапица - 250мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 70
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ГАРДОПРИМ ПЛЮС ГОЛД 500 СЕ, СИЛБА СЕ

S-МЕТОЛАХЛОР + ТЕРБУТИЛАЗИН

312.5г/л + 187.5г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ГАРДОПРИМ ПЛЮС ГОЛД 500 СЕ | 20 л

20 л

 • Зап. за разр. №: РД 11-1892/ 17.08.2020 г.
 • Разр. №: 01001-5/19.10.2018 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: суспо-емулсия (СЕ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен и вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Слънчоглед - 350-400мл/дка Царевица - След сеитба преди поникване на културата, преди поникване на плевелите - 400-450мл/дка; Вегетационно (от "поява на 1-ви лист" до "разтваряне на 4-ти лист" на културата и 1-2-ри лист на житните плевели и 2-4-ти лист на широколистните плевели) - 350-400мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 60 дни за фуражна царевица; за останалите - не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ГЛИФОН

ГЛИФОЗАТ

360г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ГЛИФОН | 5 л

5 л

ГЛИФОН | 1 л

1 л

ГЛИФОН | 500 мл

500 мл

ГЛИФОН | 200 мл

200 мл

ГЛИФОН | 100 мл

100 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-428/09.03.2018 г.
 • Разр. №: 01567-1/14.03.2018 г.
 • Притежател на разрешението: Синон ЕУ ГМБХ, Германия
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: тотален, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Поливни канали, Синори - срещу многогодишни плевели - 300-1000мл/дка
  Пасища - срещу нежелана дървесна растителност - 300-1000мл/дка
  Дървесни видове - срещу едногодишни плевели - 300-600мл/дка; срещу многогодишни плевели – 600-1000мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ДЕВРИНОЛ 4 Ф

НАПРОПАМИД

450г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ДЕВРИНОЛ 4 Ф | 1 л

1 л

ДЕВРИНОЛ 4 Ф | 200 мл

200 мл

ДЕВРИНОЛ 4 Ф | 50 мл

50 мл

ДЕВРИНОЛ 4 Ф | 10 мл

10 мл

 • Зап. за разр. №: РД 09-791/28.12.2002 г.
 • Разр. №: 0069/21.07.2003 г.
 • Притежател на разрешението: Юнайтед Фосфоръс, Индия
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен хербицид за борба с едногодишни житни и някои широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Рапица - фуражна - 300-350мл/дкаТютюн-лехи - 300-400мл/дка
  Тютюн, Сливи, Шипка - разсад, Лавандула - разсад - 400мл/дка
  Зеле, Домати - безразсадни, пипер - безразсаден - 400-500мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 45
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ДОМИНАТОР УЛТРА

ГЛИФОЗАТ

360г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ДОМИНАТОР УЛТРА | 1 л

1 л

ДОМИНАТОР УЛТРА | 500 мл

500 мл

ДОМИНАТОР УЛТРА | 100 мл

100 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-342/26.02.2018 г.
  Заповед за прекратяване на разрешението за пускане на пазара №: РД 11-1932/23.08.2021 г.
  Гратисен период за продажба и разпространение до: 23.11.2021 г.
 • Разр. №: 0356-2/01.03.2018 г.
 • Притежател на разрешението: Албо ТКИ д.о.о.
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: тотален, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - 300мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 30
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ДУАЛ ГОЛД 960 ЕК

S-МЕТОЛАХЛОР

960г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ДУАЛ ГОЛД 960 ЕК | 5 л

5 л

 • Зап. за разр. №: РД 11-529/29.04.2013 г.
 • Разр. №: 01012-3/19.11.2013 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента, Швейцария
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен хербицид за борба с едногодишни житни, в т.ч. балур от семе и някои широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Домати, Пипер, Моркови, Лук І,ІІ,ІІІ год. - 120мл/дка Царевица, Слънчоглед, Соя, Захарно цвекло, Тютюн, Памук, Картофи, Фасул, Люцерна, Сорго - 150мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com