Последно актуализирана: 29.09.2022 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

НЕМАТОЦИДИ

Продукти за борба с кръглите червеи (нематоди) по земеделските култури

АФРОМИЛ

ОКСАМИЛ

100г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АФРОМИЛ | 5 л

5 л

АФРОМИЛ | 1 л

1 л

 • Зап. за разр. №: РД 11-484/08.03.2019 г.
 • Разр. №: 01428-1/03.08.2016 г.
 • Притежател на разрешението: Индустриас Афраса С.А., Испания
 • Формулация: Разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм на действие: Системен с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Домати, Патладжан, Пипер, растения от сем. Тиквови - Нематоди от рода Meloidogyne spp. и Ditylenchus spp. - 1л/дка

 • Карантинен срок (дни): 21
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ВЕЛУМ ПРАЙМ

ФЛУОПИРАМ

400г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ВЕЛУМ ПРАЙМ | 250 мл

250 мл

ВЕЛУМ ПРАЙМ | 100 мл

100 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-1175/24.06.2019 г.
 • Разр. №: 01379-3/16.07.2019
 • Притежател на разрешението: Байер България ЕООД
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: нематоцидно и фунгицидно действие срещу брашнеста мана
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Домати (оранжерийно производство), Патладжан (оранжерийно производство), Пипер (оранжерийно производство), Краставици (оранжерийно производство), Корнишони (оранжерийно производство), Тиквички (оранжерийно производство), Пъпеши (оранжерийно производство), Дини (оранжерийно производство), Тикви (оранжерийно производство) - Галови нематоди (Meloidogyne incognita, Meloidogyne javanica, Meloidogyne hapla) - 37,5-62,5мл/дка продукт и 200-600 л/дка вода с капково напояване (по-ниската доза да се прилага при слабо до средно нападение от нематоди)
  Забележка: Продуктът има фунгицидно действие срещу брашнеста мана при домати, пипер, патладжан, краставици, корнишони, тиквички, дини, пъпеши, тикви.
  Домати (полско производство), Патладжан (полско производство), Пипер (полско производство), Краставици (полско производство), Корнишони (полско производство), Тиквички (полско производство), Пъпеши (полско производство), Дини (полско производство), Тикви (полско производство) - Галови нематоди (Meloidogyne incognita, Meloidogyne javanica, Meloidogyne hapla) - 62,5мл/дка продукт и 200-600 л/дка вода с капково напояване
  Забележка: Продуктът има фунгицидно действие срещу брашнеста мана при домати, пипер, патладжан, краставици, корнишони, тиквички, дини, пъпеши, тикви. Да се прилага като нематоцид и да не се използва само за контрол на гъбни патогени.
  Моркови (полско производство) - Галови нематоди (Meloidogyne incognita, Meloidogyne hapla), Цистообразуващи нематоди (Heterodera sp.) - 62,5мл/дка продукт и 20-80 л/дка вода, чрез пръскане на почвата и инкорпориране на 5 см дълбочина
  Тютюн (полско производство) - Галови нематоди (Meloidogyne sp.), Цистообразуващи нематоди (Heterodera tabacum=Globodera tabacum) - 62,5мл/дка продукт и 20-100 л/дка вода, чрез пръскане на почвата и инкорпориране на 5-10 см дълбочина
  Тютюн (полско производство) - Галови нематоди (Meloidogyne sp.), Цистообразуващи нематоди (Heterodera tabacum=Globodera tabacum) - 62,5мл/дка продукт и 200-600 л/дка вода с капково напояване
  Картофи - Галови нематоди (Meloidogyne sp.), Цистообразуващи нематоди (Heterodera pallida=Globodera pallida, Heterodera rostochiensis=Globodera rostochiensis) - 62,5мл/дка продукт и 20-60 л/дка вода, чрез пръскане на почвата и инкорпориране на 10 см дълбочина (до 3 дни преди засаждане) или с 15-25 л/дка вода, чрез пръскане в браздата и инкорпориране на 5 см дълбочина (по време на засаждане)

 • Карантинен срок (дни): 1 ден за оранжерийни тиквички, оранжерийни краставици, оранжерийни корнишони; 3 дни за оранжерийни домати, оранжериен патладжан, оранжериен пипер, оранжерийни пъпеши, оранжерийни дини, оранжерийни тикви; за тиквички (полско производство), краставици (полско производство), корнишони (полско производство), домати (полско производство), патладжан (полско производство), пипер (полско производство), пъпеши (полско производство), дини (полско производство), тикви (полско производство), моркови (полско производство), тютюн и картофи – не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ВИДЕЙТ 10 Г

ОКСАМИЛ

100г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ВИДЕЙТ 10 Г | 10 кг

10 кг

 • Зап. за разр. №: РД 11-833/26.04.2021 г.
 • Разр. №: 0572-3/25.10.2013 г.
 • Притежател на разрешението: Кортева Агрисайънс България ЕООД
 • Формулация: гранулат (Г)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Друга функция: Инсектицид
 • Механизъм на действие: системен, карбаматен инсектицид и нематоцид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Моркови - Галови нематоди - 2.5кг/дкаПатладжан - Галови нематоди - 3кг/дка (при разсаждане-браздово); 4,5-5,5кг/дка (преди разсаждане)
  Картофи - ранни - Цистообразуващи нематоди - 4кг/дка
  Картофи – средно ранни и късни - Цистообразуващи нематоди - 4,0-5.5кг/дка
  Домати - Галови нематоди - 3кг/дка (при разсаждане-браздово); 4,5-5,5кг/дка (преди разсаждане)
  Тютюн - Галови нематоди - 3кг/дка (при разсаждане); 4.25-5.5кг/дка (преди разсаждане)
  РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
  Картофи - Телени червеи - 2.0кг/дка

 • Карантинен срок (дни): 75 за моркови; 84 за картофи; за останалите - не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ВИДЕЙТ 10 Л

ОКСАМИЛ

100г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ВИДЕЙТ 10 Л | 5 л

5 л

 • Зап. за разр. №: РД 11-567/ 28.03.2022 г.
 • Разр. №: 0573-4/
 • Притежател на разрешението: Кортева Агрисайънс България ЕООД
 • Формулация: Течност (Л)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм на действие: нематоцид със системно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пипер, Патладжан, Домати, Чери домати, Краставици - Галови нематоди – 1.0-2.0л/дка (веднага след разсаждане); 1.0л/дка (от 10-14 дни след разсаждане до 42 след разсаждане)
  Тютюн - Галови нематоди – 1.0-2.0л/дка (непосредствено след разсаждане, като високата доза е при силно нападение); 1.0л/дка (10-14 дни след разсаждане)
  Пипер, Патладжан, Домати, Пъпеш, Диня - Галови нематоди – 5.5л/дка (преди разсаждане на културите юни-септември)

 • Карантинен срок (дни): 28 за домати и чери домати; 35 за пипер, патладжан, тютюн; 50 за краставици; Период на изчакване преди засаждане/ разсаждане: 30 дни при пипер, патладжан, домати и 30-45 дни при пъпеш и диня
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com