Последно актуализирана: 20.05.2024 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

НЕМАТОЦИДИ

Продукти за борба с кръглите червеи (нематоди) по земеделските култури

ВЕЛУМ ПРАЙМ

ФЛУОПИРАМ

400г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ВЕЛУМ ПРАЙМ | 250 мл

250 мл

ВЕЛУМ ПРАЙМ | 100 мл

100 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-1175/24.06.2019 г.
 • Разр. №: 01379-3/16.07.2019
 • Притежател на разрешението: Байер България ЕООД
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: нематоцидно и фунгицидно действие срещу брашнеста мана
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Домати (оранжерийно производство), Патладжан (оранжерийно производство), Пипер (оранжерийно производство), Краставици (оранжерийно производство), Корнишони (оранжерийно производство), Тиквички (оранжерийно производство), Пъпеши (оранжерийно производство), Дини (оранжерийно производство), Тикви (оранжерийно производство) - Галови нематоди (Meloidogyne incognita, Meloidogyne javanica, Meloidogyne hapla) - 37,5-62,5мл/дка продукт и 200-600 л/дка вода с капково напояване (по-ниската доза да се прилага при слабо до средно нападение от нематоди)
  Забележка: Продуктът има фунгицидно действие срещу брашнеста мана при домати, пипер, патладжан, краставици, корнишони, тиквички, дини, пъпеши, тикви.
  Домати (полско производство), Патладжан (полско производство), Пипер (полско производство), Краставици (полско производство), Корнишони (полско производство), Тиквички (полско производство), Пъпеши (полско производство), Дини (полско производство), Тикви (полско производство) - Галови нематоди (Meloidogyne incognita, Meloidogyne javanica, Meloidogyne hapla) - 62,5мл/дка продукт и 200-600 л/дка вода с капково напояване
  Забележка: Продуктът има фунгицидно действие срещу брашнеста мана при домати, пипер, патладжан, краставици, корнишони, тиквички, дини, пъпеши, тикви. Да се прилага като нематоцид и да не се използва само за контрол на гъбни патогени.
  Моркови (полско производство) - Галови нематоди (Meloidogyne incognita, Meloidogyne hapla), Цистообразуващи нематоди (Heterodera sp.) - 62,5мл/дка продукт и 20-80 л/дка вода, чрез пръскане на почвата и инкорпориране на 5 см дълбочина
  Тютюн (полско производство) - Галови нематоди (Meloidogyne sp.), Цистообразуващи нематоди (Heterodera tabacum=Globodera tabacum) - 62,5мл/дка продукт и 20-100 л/дка вода, чрез пръскане на почвата и инкорпориране на 5-10 см дълбочина
  Тютюн (полско производство) - Галови нематоди (Meloidogyne sp.), Цистообразуващи нематоди (Heterodera tabacum=Globodera tabacum) - 62,5мл/дка продукт и 200-600 л/дка вода с капково напояване
  Картофи - Галови нематоди (Meloidogyne sp.), Цистообразуващи нематоди (Heterodera pallida=Globodera pallida, Heterodera rostochiensis=Globodera rostochiensis) - 62,5мл/дка продукт и 20-60 л/дка вода, чрез пръскане на почвата и инкорпориране на 10 см дълбочина (до 3 дни преди засаждане) или с 15-25 л/дка вода, чрез пръскане в браздата и инкорпориране на 5 см дълбочина (по време на засаждане)

 • Карантинен срок (дни): 1 ден за оранжерийни тиквички, оранжерийни краставици, оранжерийни корнишони; 3 дни за оранжерийни домати, оранжериен патладжан, оранжериен пипер, оранжерийни пъпеши, оранжерийни дини, оранжерийни тикви; за тиквички (полско производство), краставици (полско производство), корнишони (полско производство), домати (полско производство), патладжан (полско производство), пипер (полско производство), пъпеши (полско производство), дини (полско производство), тикви (полско производство), моркови (полско производство), тютюн и картофи – не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com