Последно актуализирана: 20.05.2024 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

РЕГИСТРИРАНИ ТОРОВЕ

РЕГИСТРИРАНИ ТОРОВЕ (различни от ЕО торовете)
Продукти които снабдяват растенията с хранителни вещества

АЛГА 300++(5-15-4) – Нутри-алгафид

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АЛГА 300++(5-15-4) – Нутри-алгафид | 1 л

1 л

АЛГА 300++(5-15-4) – Нутри-алгафид | 10 мл

10 мл

 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0047/14.07.2010 г.
 • Притежател на регистрацията: Агро-Био Трейдинг ООД
 • Производител: Лейли Агрохимия и Ко, Китай
 • Състав: Екстракт от кафяви водорасли > 15 %; аминокиселини > 1 %;
  Азот (N) - 5%; Фосфор (P₂O₂) - 15%; Калий (K₂O) - 4%
 • Действие: Стимулира развитието на кореновата система, регулира киселинността на почвата и повишава устойчивостта на растението.
 • Приложение: Пшеница - неколкократно третиране от фаза поникване до фаза вретенене чрез:
  70-100 мл/дка – листно приложение
  100-200 мл/100 кг семена – третиране на семена
  Зеленчуци, пъпеши и картофи - подходящ за третиране на разсади, след разсаждане или след поникване на зеленчуци и пъпеши и при достигане на височина на растенията от 15-20 см при картофи. Прилага се листно, почвено или служи за третиране на семена/ клубени в следните дози:
  70-100 мл/дка – листно приложение
  400-600 мл/дка – почвено чрез фертигация
  100-200 мл/100 кг семена/клубени – третиране на семена/клубени
  Овощни култури - неколкократно приложение по време на активна вегетация чрез:
  100-125 мл/дка – листно приложение
  400-600 мл/дка – почвено чрез фертигация

 • Размер на опаковката: 10 мл
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

АЛГА 300++(5-4-15) – Биофалга

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АЛГА 300++(5-4-15) – Биофалга | 10 мл

10 мл

 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0046/14.07.2010 г.
 • Притежател на регистрацията: Агро-Био Трейдинг ООД
 • Производител: Лейли Агрохимия и Ко, Китай
 • Състав: Екстракт от кафяви водорасли > 15 %; аминокиселини > 1 %;
  Азот (N) - 5%; Фосфор (P₂O₂) - 4%; Калий (K₂O) - 15%
 • Действие: Засилва фотосинтезата и абсорбирането на хранителни вещества. Повишава устойчивостта на растението към засушаване и измръзване.
  Забележка: Не се препоръчва смесване с окислители и киселини.
 • Приложение: Зеленчуци, пъпеши и картофи - подходящ за третиране на разсади, след разсаждане или след поникване на зеленчуци и пъпеши и при достигане на височина на растенията от 15-20 см при картофи. Прилага се листно, почвено или служи за третиране на семена/ клубени в следните дози:
  70-100 мл/дка – листно приложение
  400-600 мл/дка – почвено чрез фертигация
  100-200 мл/100 кг семена/клубени – третиране на семена/клубени
  Овощни култури - неколкократно приложение по време на активна вегетация чрез:
  100-125 мл/дка – листно приложение
  400-600 мл/дка – почвено чрез фертигация

 • Размер на опаковката: 10 мл
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

АЛГА 900

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АЛГА 900 | 10 г

10 г

 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
  Органичен тор, екстракт от морски водорасли.
 • Удостоверение за регистрация №: 0124-2/27.04.2016 г.
 • Притежател на регистрацията: Агро-Био Трейдинг ООД
 • Производител: Qingdao Seawin Biotech Group Co., Ltd - Китай
 • Състав: Органично вещество - 50%; Алгининови киселини - 12%;
 • Действие: Повишава съпротивителните сили на растенията против стрес и заболявания. Увеличава кълняемостта на третираните семена. Стимулира растежа на кореновата система. Активира фотосинтезата и абсорбирането на хранителни вещества. Способства синтеза на захари (нишесте). Стимулира клетъчното деление и формиране на по-едри плодове, повишава витаминното съдържание, твърдостта и възможността за съхранение на плодовете по-дълго. Увеличава количеството и качеството на масло в маслодайни култури. Действа отблъскващо на насекомите. Оказва положителен ефект върху качеството и количеството на добива.
 • Приложение: Листно приложение в доза 10г/10л вода, в активна вегетация на културите до 3-4 пъти на вегетативен сезон, преди и след цъфтеж. Чрез поливане 1-4г/1л вода.
  Третиране на семена - 25-50г/100кг семена;
  Слънчоглед, Царевица - след четвърти лист;
  Фасул, Фъстъци, Овощни култури, Лозя;
  Картофи - при 25см височина;
  Зеленчуци - преди и след разсаждане;
  Рози, Лавандула, Тютюн, Дини, Пъпеши, Ягоди, Малини, Градински и стайни листно-декоративни и цъфтящи цветя:

 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

АЛГРИЙН

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АЛГРИЙН | 10 мл

10 мл

 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
  Екстракт от морски водорасли.
 • Удостоверение за регистрация №: 0055/09.11.2011 г.
 • Притежател на регистрацията: Агро-Био Трейдинг ООД
 • Производител: Лейли Агрохимия и Ко, Китай
 • Състав: Органично вещество - 2%; 4% Алгинова киселина - 4%; Азот (N) - 6%; Магнезий (МgO) - 6%; Сяра (S) - 7%; Бор (B); Молибден (Mo); Калий (К₂О)
 • Действие: Оказва положителен ефект върху устойчивостта на растението на стрес, усилва фотосинтезата и осигурява балансиран растеж. При третиране на семена повишава кълняемостта на семената.
 • Приложение: Зеленчукови култури, Пшеница, Ечемик, Рапица, Лозя, Овощни, Градински и стайни декоративни - 70-100мл/дка - листно през вегетациятаПшеница - 100-200 мл/100 кг семена – третиране на семена

 • Размер на опаковката: 10 мл
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

АМИКА

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АМИКА | 15 мл

15 мл

 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0060/16.01.2012 г.
 • Притежател на регистрацията: Агро-Био Трейдинг ООД
 • Производител: Лейли Агрохимия и Ко, Китай
 • Състав: Органично вещество - 7%; Аминокиселини - 10%;
  Общ aзот (N) - 5%; Калций (СаО) - 14%
 • Действие: Оказва положително влияние върху процесите на фотосинтеза, коригира недостига на калций и повишава устойчивостта на стрес. Прилага се листно. Преди употреба с пестициди да се извърши тест за смесимост.
 • Приложение: Овощни, Зеленчукови, Декоративни - 120-200мл/дка - листно, еднократно или двукратно, в активна вегетация.

 • Размер на опаковката: 15 мл
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

АМИНО ЖЕЛЯЗО (Fe)

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АМИНО ЖЕЛЯЗО (Fe) | 10 г

10 г

 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0079/11.03.2013 г.
 • Притежател на регистрацията: Агро-Био Трейдинг ООД
 • Производител: Лейли Агрохимия и Ко, Китай
 • Състав: Аминокиселини от растителен произход - 25-30%; Общ aзот (N) - 11%, в т.ч. амонячен - 7%; органичен азот - 4%; Органичен въглерод - 18%; Желязо (Fe) - 9-10%
 • Действие: Въздейства положително върху процесите на фотосинтеза и коригира дефицита на желязо. Аминокиселините водят до по-лесно, по-бързо и по-пълно усвояване и транспорт на желязо и хранителни вещества в растенията
 • Приложение: Зеленчуци (домати), Овощни, Лозя- 50-70 г/дка чрез листно третиране преди и след цъфтеж, 1 - 3 пъти за сезон; 0,03 % разтвор, чрез поливане или капково напояване

 • Размер на опаковката: 10 г
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

АМИНО МЕД (Cu)

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АМИНО МЕД (Cu) | 5 г

5 г

 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0080/11.03.2013 г.
 • Притежател на регистрацията: Агро-Био Трейдинг ООД
 • Производител: Лейли Агрохимия и Ко, Китай
 • Състав: Аминокиселини от растителен произход - 25-30% ; Общ aзот (N) - 11%, в т.ч. амонячен азот - 7% и органичен азот - 4%; Органичен въглерод (C) - 18%; Мед (Cu) - 9-10%
 • Действие: Въздейства положително върху процесите на фотосинтеза, наедряване на плодовете, устойчивостта на стрес и болести чрез активиране на имунната система. Аминокиселините водят до по-лесно, по-бързо и по-пълно усвояване и транспорт на Cu и хранителни вещества в растенията.
 • Приложение: Зеленчуци (домати), Овощни, Лозя - 25-30г/дка чрез листно третиране преди и след цъфтеж, 1 - 3 пъти за сезон; 0,03 % разтвор, чрез поливане или капково напояване

 • Размер на опаковката: 5 г
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

АМИНО ТОТАЛ

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АМИНО ТОТАЛ | 5 г

5 г

 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0064-2/16.01.2012 г.
 • Притежател на регистрацията: Агро-Био Трейдинг ООД
 • Производител: Лейли Агрохимия и Ко, Китай
 • Състав: Органично вещество - 87%; Аминокиселини - 43%;
  Общ aзот (N) - 17%
 • Действие: Органичен тор, съдържащ аминокиселини.
  Въздейства положително върху процесите на фотосинтеза, наедряване на плодовете и устойчивостта на стрес.
 • Приложение: Прилага се листно.Пшеница, Царевица, Слънчоглед, Овощни, Лозя - 20-25 г/дка, еднократно или двукратно в активна вегетация
  Декоративни, Ягоди, Малини, Зеленчуци - 20-25 г/дка, двукратно или трикратно приложение в активна вегетация
  Люцерна, Тревни - 20-25 г/дка, в активна вегетация

 • Размер на опаковката: 5 г
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

КА-БОР

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
КА-БОР | 1 л

1 л

КА-БОР | 8 мл

8 мл

 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
  Течен тор богат на калий, хелатиран калций и бор.
 • Удостоверение за регистрация №: 0062/16.01.2012 г.
 • Производител: Лейли Агрохимия и Ко, Китай
 • Състав: Калиев оксид (К₂O) - 12%; Калциев оксид (СаО) - 6%; Бор (B) - 1.5%
 • Действие: Защитава цветовете и плодовете от окапване.
  Подобрява растежа и фотосинтезата.
  Забележка: Преди употреба с пестициди да се извърши тест за смесимост.

 • Приложение: Листно при:
  Пшеница, слънчоглед - 50-60 мл/дка (2 - 3 третирания до фаза цъфтеж)
  Овощни и зеленчукови култури - 50-60 мл/дка (2 - 3 приложения след начало на зреене)

 • Размер на опаковката: 8 мл
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЛАКТОФОЛ NPK ТОР РАЗТВОР – Лактофол за балконски цветя

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЛАКТОФОЛ NPK ТОР РАЗТВОР – Лактофол за балконски цветя | 250 мл

250 мл

 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0024/01.07.2008 г.
 • Притежател на регистрацията: Екофол АД, Търговище
 • Производител: Екофол АД, Търговище
 • Състав: Sporolactobacillus sp., Lactobacillus sp.; Азот (N) - 4%;
  Фосфор (P₂O₅) - 6.5%; Калий (К₂O) - 7%; В; Сu; Mn; Mo; Zn
 • Действие: Стимулира цъфтежа и устойчивостта на външни цветя.
 • Приложение: Външни цветя - 20мл в 2 л вода с разтвора се поливат 8-10 средно големи саксии (2-3 сандъчета)

 • Размер на опаковката: 250 мл
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЛАКТОФОЛ NPK ТОР РАЗТВОР – Лактофол за кактуси и сукулентни

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЛАКТОФОЛ NPK ТОР РАЗТВОР – Лактофол за кактуси и сукулентни | 250 мл

250 мл

 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0024/01.07.2008 г.
 • Притежател на регистрацията: Екофол АД, Търговище
 • Производител: Екофол АД, Търговище
 • Състав: Sporolactobacillus sp., Lactobacillus sp.; Азот (N) - 1%; Фосфор (P₂O₅) - 2%; Калий (К₂O) - 2.5%; Магнезий (Mg) - 2%; В; Сu; Mn; Mo; Zn
 • Действие: За добре оформени стебла и успешен цъфтеж.
 • Приложение: Кактуси и сукулентни - 20мл в 2 л вода, с разтвора се поливат 10 средно големи саксии през пролетта и лятото, веднъж на 2 седмици

 • Размер на опаковката: 250 мл
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЛАКТОФОЛ NPK ТОР РАЗТВОР – Лактофол за цъфтящи цветя

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЛАКТОФОЛ NPK ТОР РАЗТВОР – Лактофол за цъфтящи цветя | 250 мл

250 мл

 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0024/01.07.2008 г.
 • Притежател на регистрацията: Екофол АД, Търговище
 • Производител: Екофол АД, Търговище
 • Състав: Sporolactobacillus sp., Lactobacillus sp.; Азот (N) - 6%;
  Фосфор (P₂O₅) - 4%; Калий (К₂O) - 4%; В; Сu; Mn; Mo; Zn
 • Действие: Стимулира цъфтежа.
 • Приложение: Цъфтящи саксийни цветя - 20мл в 2 л вода и с разтвора се поливат 8-10 средно големи саксии

 • Размер на опаковката: 250 мл
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЛАКТОФОЛ NPK ТОР РАЗТВОР – Лактофол макси, универсален тор за цветя

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЛАКТОФОЛ NPK ТОР РАЗТВОР – Лактофол макси, универсален тор за цветя | 250 мл

250 мл

 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0024/01.07.2008 г.
 • Притежател на регистрацията: Екофол АД, Търговище
 • Производител: Екофол АД, Търговище
 • Състав: Sporolactobacillus sp., Lactobacillus sp.; Азот (N) - 9%; Фосфор (P₂O₅) - 3%; Калий (К₂O) - 4%; Магнезий (Mg) - 2%; В; Сu; Fe; Mn; Mo; Zn
 • Действие: Стимулира образуването на свежа листна маса и красиви цветове.
 • Приложение: Цветя - 20мл в 2 л вода, поливане веднъж на 10-14 дни

 • Размер на опаковката: 250 мл
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЛАКТОФОЛ NPK ТОР РАЗТВОР – Лактофол за разсад

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЛАКТОФОЛ NPK ТОР РАЗТВОР – Лактофол за разсад | 500 мл

500 мл

 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0024/01.07.2008 г.
 • Притежател на регистрацията: Екофол АД, Търговище
 • Производител: Екофол АД, Търговище
 • Състав: Азот (N) - 6%; Дифосфорен пентаоксид (P₂O₅) - Общо 4%; Калиев оксид (K₂O) - 4%; Бор (B) - 0.3%; Мед (Cu) - 0.014%; Манган (Mn) - 0.018%; Молибден (Mo) - 0.01%; Цинк (Zn) - 0.01%; Физиологично активни органични вещества и естествен прилепител – 824 г/л
 • Действие: Осигурява на растенията необходимите хранителни вещества за развитието на добре оформена коренова система и успешно и бързо прихващане след разсаждане. Подобрява издръжливостта на неблагоприятни условия.
 • Приложение: Чрез поливане с разтвор в основата на стъблата през 2 седмициЗеленчуков разсад, разсад - цветя - 60 мл в 6 л вода за поливка на 3-4 м²

 • Размер на опаковката: 500 мл
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЛАКТОФОЛ NК ТОР СУСПЕНЗИЯ – Лактофол В

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЛАКТОФОЛ NК ТОР СУСПЕНЗИЯ – Лактофол В | 1 л; 500 мл

1 л; 500 мл

 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0029/12.03.2009 г.
 • Притежател на регистрацията: Екофол АД, Търговище
 • Производител: Екофол АД, Търговище
 • Състав: Sporolactobacillus sp.; Lactobacillus sp.;
  Азот (N) - 14%; Калий (К₂O) - 14%; В; Сu; Fе; Mg; Mn; Mo; Zn
 • Действие: Приложен през вегетацията стимулира растежа и развитието на растенията и е предпоставка за получаване на високи добиви, а през периода на формирането на репродуктивни органи подобрява качеството на получената продукция.
  Забележка: торовете от тази серия са смесими и съвместими с продуктите за растителна защита (с изключение на тези, за които е изрично указано, че не се смесват с листни торове). Обичайна схема на работа: към водният разтвор на ЛАКТОФОЛ се добавят разтворените във вода пестициди.
 • Приложение: Зеленчуци - 400-600мл/дка, трикратно третиране с нарастващи дози в „начало на цъфтеж” и два пъти след 20-25 дни
  Технически култури - 400-600мл/дка, двукратно при слънчоглед в "5-ти - 7-ми лист" и „бутонизация”; при цвекло и рапица във фаза ”розетка”; при люцерна - във фаза ”цъфтеж”
  Овощни - 500мл/дка, при ябълка и круша - „след цъфтеж”

 • Размер на опаковката: 1 л; 500 мл
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com