Последно актуализирана: 24.09.2020 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

РЕГИСТРИРАНИ ТОРОВЕ

РЕГИСТРИРАНИ ТОРОВЕ (различни от ЕО торовете)
Продукти които снабдяват растенията с хранителни вещества

АЛГА 300++(5-15-4) – Нутри-алгафид

АЛГА 300++(5-15-4) – Нутри-алгафид | 1 л

1 л

АЛГА 300++(5-15-4) – Нутри-алгафид | 10 мл

10 мл

 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0047/14.07.2010 г.
 • Притежател на регистрацията: Агро-Био Трейдинг ООД
 • Производител: Лейли Агрохимия и Ко, Китай
 • Състав: Екстракт от кафяви водорасли > 15 %; аминокиселини > 1 %;
  Азот (N) - 5%; Фосфор (P₂O₂) - 15%; Калий (K₂O) - 4%
 • Действие: Стимулира развитието на кореновата система, регулира киселинността на почвата и повишава устойчивостта на растението.
 • Приложение: Пшеница - неколкократно третиране от фаза поникване до фаза вретенене чрез:
  70-100 мл/дка – листно приложение
  100-200 мл/100 кг семена – третиране на семена
  Зеленчуци, пъпеши и картофи - подходящ за третиране на разсади, след разсаждане или след поникване на зеленчуци и пъпеши и при достигане на височина на растенията от 15-20 см при картофи. Прилага се листно, почвено или служи за третиране на семена/ клубени в следните дози:
  70-100 мл/дка – листно приложение
  400-600 мл/дка – почвено чрез фертигация
  100-200 мл/100 кг семена/клубени – третиране на семена/клубени
  Овощни култури - неколкократно приложение по време на активна вегетация чрез:
  100-125 мл/дка – листно приложение
  400-600 мл/дка – почвено чрез фертигация

 • Размер на опаковката: 10 мл
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

АЛГА 300++(5-4-15) – Биофалга

АЛГА 300++(5-4-15) – Биофалга | 10 мл

10 мл

 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0046/14.07.2010 г.
 • Притежател на регистрацията: Агро-Био Трейдинг ООД
 • Производител: Лейли Агрохимия и Ко, Китай
 • Състав: Екстракт от кафяви водорасли > 15 %; аминокиселини > 1 %;
  Азот (N) - 5%; Фосфор (P₂O₂) - 4%; Калий (K₂O) - 15%
 • Действие: Засилва фотосинтезата и абсорбирането на хранителни вещества. Повишава устойчивостта на растението към засушаване и измръзване.
  Забележка: Не се препоръчва смесване с окислители и киселини.
 • Приложение: Зеленчуци, пъпеши и картофи - подходящ за третиране на разсади, след разсаждане или след поникване на зеленчуци и пъпеши и при достигане на височина на растенията от 15-20 см при картофи. Прилага се листно, почвено или служи за третиране на семена/ клубени в следните дози:
  70-100 мл/дка – листно приложение
  400-600 мл/дка – почвено чрез фертигация
  100-200 мл/100 кг семена/клубени – третиране на семена/клубени
  Овощни култури - неколкократно приложение по време на активна вегетация чрез:
  100-125 мл/дка – листно приложение
  400-600 мл/дка – почвено чрез фертигация

 • Размер на опаковката: 10 мл
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

АЛГА 600

АЛГА 600 | 8 г

8 г

 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
  Органичен тор, екстракт от морски водорасли.
 • Удостоверение за регистрация №: 0071-2/15.05.2012 г.
 • Притежател на регистрацията: Агро-Био Трейдинг ООД
 • Производител: Лейли Агрохимия и Ко, Китай
 • Състав: Органично вещество - 87%; Аминокиселини - 43%;
  Общ aзот (N) - 17%
 • Действие: Въздейства положително върху устойчивостта на стрес. Стимулира дейността на микроорганизмите в почвата.
 • Приложение: Листно, почвено и служи за третиране на семена.
  Пшеница, Ечемик - 20-25г/дка, листно приложение от фаза вретенене до фаза изкласяванеРапица - 20-25г/дка, листно приложение от фаза бутонизация до фаза узряване
  Зеленчукови, Овощни, Лозя, Ягоди, Рози, Лавандула, Цветя - 20-25г/дка (листно) - 3-4 приложения в активна вегетация на културите, преди и след цъфтеж; 150 - 200г/дка (почвено) – 3-4 приложения в активна вегетация на културите, преди и след цъфтеж
  Пшеница, Ечемик, Зеленчуци - 25 - 50г/100кг семена (третиране на семена)

 • Размер на опаковката: 8 г
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

АЛГА Е 600 ПРО

АЛГА Е 600 ПРО | 1 кг

1 кг

 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
  Органичен тор, екстракт от морски водорасли.
 • Удостоверение за регистрация №: 0124/27.04.2016 г.
 • Притежател на регистрацията: Агро-Био Трейдинг ООД
 • Състав: Органично вещество - 50%; Алгинова киселина - 12%;
  Общ азот (N) - 0.5%; Калий (К₂O) - 18%; Фосфор (P₂O₅) - 0.5%;
  Магнезий (Mg) - 0.04%; Сяра (S) - 1%; Калций (Ca) - 0.5-1.5%
 • Действие: Въздейства положително върху устойчивостта на стрес. Стимулира дейноста на микрооргамизмите в почвата.
 • Приложение: Листно, почвено чрез поливка или служи за третиранен на семена.

 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

АЛГРИЙН

АЛГРИЙН | 10 мл

10 мл

 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
  Екстракт от морски водорасли.
 • Удостоверение за регистрация №: 0055/09.11.2011 г.
 • Притежател на регистрацията: Агро-Био Трейдинг ООД
 • Производител: Лейли Агрохимия и Ко, Китай
 • Състав: Органично вещество - 2%; 4% Алгинова киселина - 4%; Азот (N) - 6%; Магнезий (МgO) - 6%; Сяра (S) - 7%; Бор (B); Молибден (Mo); Калий (К₂О)
 • Действие: Оказва положителен ефект върху устойчивостта на растението на стрес, усилва фотосинтезата и осигурява балансиран растеж. При третиране на семена повишава кълняемостта на семената.
 • Приложение: Зеленчукови култури, Пшеница, Ечемик, Рапица, Лозя, Овощни, Градински и стайни декоративни - 70-100мл/дка - листно през вегетациятаПшеница - 100-200 мл/100 кг семена – третиране на семена

 • Размер на опаковката: 10 мл
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

АМИКА

АМИКА | 15 мл

15 мл

 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0060/16.01.2012 г.
 • Притежател на регистрацията: Агро-Био Трейдинг ООД
 • Производител: Лейли Агрохимия и Ко, Китай
 • Състав: Органично вещество - 7%; Аминокиселини - 10%;
  Общ aзот (N) - 5%; Калций (СаО) - 14%
 • Действие: Оказва положително влияние върху процесите на фотосинтеза, коригира недостига на калций и повишава устойчивостта на стрес. Прилага се листно. Преди употреба с пестициди да се извърши тест за смесимост.
 • Приложение: Овощни, Зеленчукови, Декоративни - 120-200мл/дка - листно, еднократно или двукратно, в активна вегетация.

 • Размер на опаковката: 15 мл
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

АМИНО ЖЕЛЯЗО (Fe)

АМИНО ЖЕЛЯЗО (Fe) | 10 г

10 г

 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0079/11.03.2013 г.
 • Притежател на регистрацията: Агро-Био Трейдинг ООД
 • Производител: Лейли Агрохимия и Ко, Китай
 • Състав: Аминокиселини от растителен произход - 25-30%; Общ aзот (N) - 11%, в т.ч. амонячен - 7%; органичен азот - 4%; Органичен въглерод - 18%; Желязо (Fe) - 9-10%
 • Действие: Въздейства положително върху процесите на фотосинтеза и коригира дефицита на желязо. Аминокиселините водят до по-лесно, по-бързо и по-пълно усвояване и транспорт на желязо и хранителни вещества в растенията
 • Приложение: Зеленчуци (домати), Овощни, Лозя- 50-70 г/дка чрез листно третиране преди и след цъфтеж, 1 - 3 пъти за сезон; 0,03 % разтвор, чрез поливане или капково напояване

 • Размер на опаковката: 10 г
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

АМИНО МЕД (Cu)

АМИНО МЕД (Cu) | 5 г

5 г

 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0080/11.03.2013 г.
 • Притежател на регистрацията: Агро-Био Трейдинг ООД
 • Производител: Лейли Агрохимия и Ко, Китай
 • Състав: Аминокиселини от растителен произход - 25-30% ; Общ aзот (N) - 11%, в т.ч. амонячен азот - 7% и органичен азот - 4%; Органичен въглерод (C) - 18%; Мед (Cu) - 9-10%
 • Действие: Въздейства положително върху процесите на фотосинтеза, наедряване на плодовете, устойчивостта на стрес и болести чрез активиране на имунната система. Аминокиселините водят до по-лесно, по-бързо и по-пълно усвояване и транспорт на Cu и хранителни вещества в растенията.
 • Приложение: Зеленчуци (домати), Овощни, Лозя - 25-30г/дка чрез листно третиране преди и след цъфтеж, 1 - 3 пъти за сезон; 0,03 % разтвор, чрез поливане или капково напояване

 • Размер на опаковката: 5 г
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

АМИНО ТОТАЛ

АМИНО ТОТАЛ | 5 г

5 г

 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0064-2/16.01.2012 г.
 • Притежател на регистрацията: Агро-Био Трейдинг ООД
 • Производител: Лейли Агрохимия и Ко, Китай
 • Състав: Органично вещество - 87%; Аминокиселини - 43%;
  Общ aзот (N) - 17%
 • Действие: Органичен тор, съдържащ аминокиселини.
  Въздейства положително върху процесите на фотосинтеза, наедряване на плодовете и устойчивостта на стрес.
 • Приложение: Прилага се листно.Пшеница, Царевица, Слънчоглед, Овощни, Лозя - 20-25 г/дка, еднократно или двукратно в активна вегетация
  Декоративни, Ягоди, Малини, Зеленчуци - 20-25 г/дка, двукратно или трикратно приложение в активна вегетация
  Люцерна, Тревни - 20-25 г/дка, в активна вегетация

 • Размер на опаковката: 5 г
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

АМИНОЗОЛ

АМИНОЗОЛ | 100 мл

100 мл

 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0081/11.03.2013 г.
 • Притежател на регистрацията: Лебозол България ООД
 • Производител: Лебозол Дюнгер ГмбХ, Елмщайн, Германия
 • Състав: Органично вещество (аминокиселини и пептиди от животински произход) - 56-58%; Неорганично вещество - 3%; Органичен азот (N)- 9%; Фосфор (Р₂О₅) - 0.14%; Калий (К₂O) - 1.24%; Калций (СаО) - 0.16%; Магнезий (МgO) - 0.08%; Натрий (Na₂O) - 1.96%; Сяра (SO₃) - 0.15%; Бор (В) - 0.0001%; Мед (Cu) - 0.0001%; Желязо (Fe) - 0.0002%; Манган (Mn) - 0.0001%; Молибден (Мо) - 0.002%; pH 5-7
 • Действие: Органичен тор, разработен специално да подпомага растежа, особено при стресови ситуации. Подобрява развитието на вегетативни и генеративни органи, усвояването на хранителните вещества. Има антистресово действие, намокрящо и прилепващо действие.
  Забележка: Аминозол се смесва с общоприетите продукти за растителна защита, препоръчва се тест за смесимост. Не се препоръчва смесване с минерално масло и медни препарати. При смесване с листни торове и продукти за растителна защита, разреденият с вода Аминозол се прибавя последен.
 • Приложение: Прилага се чрез пръскане, поливане или капково напояване - 50 - 750 мл/дка за пръскане и 0,2 до 1% разтвор за поливанеЗеленчуци - преди разсаждане и 7 - 8 дни след разсаждане, при неблагоприятни метеорологични условия и при стрес в доза 1% разтвор чрез потапяне на корените и съответна лека поливка с 0,5 - 1,0 л/м² работен разтвор
  Овощни и лозя - внася се преди и след цъфтеж и след беритба в доза 500 - 750 мл/дка и 100 - 200 мл/дка при пръскане с калциев хлорид
  Ягоди - внася се преди засаждане и през ранни фази на вегетацията, при стрес с 1% разтвор чрез потапяне на корените и съответна лека поливка с 0,5 - 1,0 л/м² работен разтвор
  Картофи - внася се през вегетацията с РЗ мероприятията в доза 100 мл/дка
  Зърнено-житни - внася се в края на братенето в доза 50 - 100 мл/дка
  Рапица - внася се във фаза 4-ти лист на есен в доза 50 - 100 мл/дка
  Слънчоглед - внася се в доза 100 - 200 мл/дка при наличие на минимум 2-ра двойка листа
  Тютюн - таблите с разсада се потапят в 1% р-р, поливане преди разсаждане или 7 дни след разсаждане с 3 % разтвор
  Декоративни растения - внася се в доза 100 - 300 мл/дка чрез пръскане и поливка с максимум 10 л работен разтвор на м² през вегетацията

 • Размер на опаковката: 1 л; 500 мл; 100 мл
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

КА-БОР

КА-БОР | 1 л

1 л

КА-БОР | 8 мл

8 мл

 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
  Течен тор богат на калий, хелатиран калций и бор.
 • Удостоверение за регистрация №: 0062/16.01.2012 г.
 • Производител: Лейли Агрохимия и Ко, Китай
 • Състав: Калиев оксид (К₂O) - 12%; Калциев оксид (СаО) - 6%; Бор (B) - 1.5%
 • Действие: Защитава цветовете и плодовете от окапване.
  Подобрява растежа и фотосинтезата.
  Забележка: Преди употреба с пестициди да се извърши тест за смесимост.

 • Приложение: Листно при:
  Пшеница, слънчоглед - 50-60 мл/дка (2 - 3 третирания до фаза цъфтеж)
  Овощни и зеленчукови култури - 50-60 мл/дка (2 - 3 приложения след начало на зреене)

 • Размер на опаковката: 8 мл
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЛАКТОФОЛ NPK ТОР РАЗТВОР – Лактофол за балконски цветя

ЛАКТОФОЛ NPK ТОР РАЗТВОР – Лактофол за балконски цветя | 250 мл

250 мл

 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0024/01.07.2008 г.
 • Притежател на регистрацията: Екофол АД, Търговище
 • Производител: Екофол АД, Търговище
 • Състав: Sporolactobacillus sp., Lactobacillus sp.; Азот (N) - 4%;
  Фосфор (P₂O₅) - 6.5%; Калий (К₂O) - 7%; В; Сu; Mn; Mo; Zn
 • Действие: Стимулира цъфтежа и устойчивостта на външни цветя.
 • Приложение: Външни цветя - 20мл в 2 л вода с разтвора се поливат 8-10 средно големи саксии (2-3 сандъчета)

 • Размер на опаковката: 250 мл
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЛАКТОФОЛ NPK ТОР РАЗТВОР – Лактофол за кактуси и сукулентни

ЛАКТОФОЛ NPK ТОР РАЗТВОР – Лактофол за кактуси и сукулентни | 250 мл

250 мл

 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0024/01.07.2008 г.
 • Притежател на регистрацията: Екофол АД, Търговище
 • Производител: Екофол АД, Търговище
 • Състав: Sporolactobacillus sp., Lactobacillus sp.; Азот (N) - 1%; Фосфор (P₂O₅) - 2%; Калий (К₂O) - 2.5%; Магнезий (Mg) - 2%; В; Сu; Mn; Mo; Zn
 • Действие: За добре оформени стебла и успешен цъфтеж.
 • Приложение: Кактуси и сукулентни - 20мл в 2 л вода, с разтвора се поливат 10 средно големи саксии през пролетта и лятото, веднъж на 2 седмици

 • Размер на опаковката: 250 мл
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЛАКТОФОЛ NPK ТОР РАЗТВОР – Лактофол за цъфтящи цветя

ЛАКТОФОЛ NPK ТОР РАЗТВОР – Лактофол за цъфтящи цветя | 250 мл

250 мл

 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0024/01.07.2008 г.
 • Притежател на регистрацията: Екофол АД, Търговище
 • Производител: Екофол АД, Търговище
 • Състав: Sporolactobacillus sp., Lactobacillus sp.; Азот (N) - 6%;
  Фосфор (P₂O₅) - 4%; Калий (К₂O) - 4%; В; Сu; Mn; Mo; Zn
 • Действие: Стимулира цъфтежа.
 • Приложение: Цъфтящи саксийни цветя - 20мл в 2 л вода и с разтвора се поливат 8-10 средно големи саксии

 • Размер на опаковката: 250 мл
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЛАКТОФОЛ NPK ТОР РАЗТВОР – Лактофол макси, универсален тор за цветя

ЛАКТОФОЛ NPK ТОР РАЗТВОР – Лактофол макси, универсален тор за цветя | 250 мл

250 мл

 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0024/01.07.2008 г.
 • Притежател на регистрацията: Екофол АД, Търговище
 • Производител: Екофол АД, Търговище
 • Състав: Sporolactobacillus sp., Lactobacillus sp.; Азот (N) - 9%; Фосфор (P₂O₅) - 3%; Калий (К₂O) - 4%; Магнезий (Mg) - 2%; В; Сu; Fe; Mn; Mo; Zn
 • Действие: Стимулира образуването на свежа листна маса и красиви цветове.
 • Приложение: Цветя - 20мл в 2 л вода, поливане веднъж на 10-14 дни

 • Размер на опаковката: 250 мл
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com