Последно актуализирана: 20.05.2024 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ЕО ТОРОВЕ

ЕО ТОРОВЕ (отговарят на изискванията на Регламент 2003/2003)
Продукти които снабдяват растенията с хранителни вещества

* ЕО торовете не се включват в официален регистър. В тази категория са отбелязани само ЕО торове, предлагани от Агропал ООД.

ДОМАТИН

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ДОМАТИН | 100 г

100 г

ДОМАТИН | 5 г

5 г

ДОМАТИН | 1 г

1 г

 • Вид тор: ЕО тор за листно подхранване
 • Производител: Диакем С.п.А; Италия
 • Състав: Общ азот (N) - 5,1%; Органичен азот (N) - 0,9%; Общо органична материя - 13,0%; Свободни амино-киселини - 5,6%; Р₂О₅ водоразтворим - 24,0%; Молибден (Mo) - 3,0%
 • Действие: Доматин е смес от свободни амино-киселини, молибден и естествени висококонцентрирани растителни хормони. Прилага се при залагане на плодовете на плодните зеленчуци. Препоръчва се за листно третиране при краставици, дини, пъпеши, тиквички, домати, патладжан, пипер, фасул. Третирането с Доматин има за цел да увеличи броя на цветовете и количеството на полена. Специфичните добавки привличат полинаторите и се повишава качеството на опрашването и плодообразуването.
 • Приложение: Тиквички - 2,5-5,0 г/10 л вода листно при първи цветове, повторено след 15 дни
  Дини, пъпеши - 5,0-6,0 г/10 л вода в начало на цъфтеж
  Домати, пипер - 5,0-6,0 г/10 л вода в начало на цъфтеж. При домати може да се направи както пръскане на цялото растение, така и концентрирано само по цветовете.
  Патладжан - 5,0-6,0 г/10 л вода в началото на цъфтеж
  Фасул - 4,5-5,0 г/10 л вода
  Препоръчително е третирането да се извършва при по-висока атмосферна влага (в ранните утринни часове или привечер). Да не се прилага при високи температури. Добре е преди прилагането на Доматин да се направи поливка.

 • Размер на опаковката: 100 г; 5 г; 1 г
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЖЕЛЕЗЕН СУЛФАТ/ ЗЕЛЕН КАМЪК

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЖЕЛЕЗЕН СУЛФАТ/ ЗЕЛЕН КАМЪК | 1 кг

1 кг

 • Вид тор: ЕО тор
 • Състав: FeSO₄ - 99,2%
  Симптоми на хлорозата: първоначално избледняване на зеления цвят на най-младите връхни листа между нервите, а жилките остават зелени. В по-напреднала фаза хлорозата е придружена от некротични петна предимно по периферията на листната петура, листата постепенно изсъхват и окапват. От хлороза страдат най-често лозови и овощни насаждения, соя, тютюн, царевица, ягодоплодни култури, някои оранжерийни култури и някои цветни култури (рози, хортензия).
  Действие:
  • за ефективна борба срещу хлороза (железен дефицит)
  • срещу черно кореново гниене
  • срещу струпясване по ябълките
  • срещу мъхове и лишеи (най-често в тревни полощи)
  • срещу голи охлюви

 • Приложение: Овощни, Лозя, Декоративни и др.: почвено приложение - 50-100 кг/дка; вегетационно – 80-150 г/растение; чрез поливка - 150-200 г/10л вода
  Черно кореново гниене: почвено приложение - 50-100 кг/дка; чрез поливка - 200 г/10л вода
  Струпясване по ябълки - зимно пръскане с 200 г/10 л вода
  Мъхове и лишеи в тревни площи: почвено приложение - поръсване на засегнатите участъци и поливане след това; чрез поливка - 200 г/10л вода
  Голи охлюви: почвено приложение - поръсване около засегнатите растения; чрез поливка - 1 кг/10л вода
  Карантинен срок: 14 дни

 • Размер на опаковката: 1 кг
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

КАЛИЕВ СУЛФАТ

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
КАЛИЕВ СУЛФАТ | 5 кг

5 кг

 • Вид тор: ЕО тор за почвено приложение
 • Състав: Водоразтворим калиев оксид (K₂O) - 50%; Водоразтворим серен триоксид (SO₃) - 45%
 • Действие: Хранителни елементи - калий и сяра са решаващи фактори за повишаване на качеството. Те играят основна роля в обмяната на веществата в растенията, като например синтез на захари и скорбяла, образуване на белтъчини, транспорт на асимилати и активиране на ензимите. Торените с калиев сулфат плодове и зеленчуци получават по-добро оцветяване. Съдържанието на захари се увеличава, а ароматът се усилва. Плодовете стават по-привлекателни за потребителите. Той овишава здравината на растителните тъкани при плодовете и зеленчуците, с което се подобрява съхраняемоста и транспортабилноста им. Поради високото съдържание на сяра-45 %, е особено подходящ за растения с високи потребности от сяра (рапица, слънчоглед, зелеви видове, лук, праз, чесън). Освен това добрата осигуреност на растенията със сяра подобрява оползотворяването на азота.
 • Приложение: Внася се с основната обработка на почвата или предсеитбено. Подходящ е за всички видове култури и е незаменим за култури чувствителни към хлор и засолени почви.

 • Размер на опаковката: 5 кг
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

КАЛИЕВ ХЛОРИД

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
КАЛИЕВ ХЛОРИД | 5 кг

5 кг

 • Вид тор: ЕО за почвено торене
 • Състав: Съдържание на KCL % - минимум 95.00;Активно вещество % - минимум 60.00
 • Действие: 100% природен продукт под формата на гранули. Калият е елемент на качеството, който спомага за по-пълното усвояване на останалите хранителни елементи. Добре снабдените с калий растения са устойчиви на засушаване, измръзване и други стресови ситуации. При житните култури например, обеспечените с калий растения имат удебелени клетъчни стени, което повишава устойчивостта им към гъбни заболявания и нападение от неприятели.
 • Приложение: Прилага се предимно при основната обработка на почвата през есента. При по-леки почви се използва на пролет.
  Примерни норми:
  Зърнено-житни - 10-16 кг/дка
  Лозя и овощни - 14-20 кг/дка
  Кореноплодни и клубеноплодни - 24-30 кг/дка
  Маслодайни - 16-26 кг/дка

 • Размер на опаковката: 5 кг
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

КАЛЦИЕВ НИТРАТ (Калцинит)

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
КАЛЦИЕВ НИТРАТ (Калцинит) | 25 кг

25 кг

КАЛЦИЕВ НИТРАТ (Калцинит) | 2 кг

2 кг

 • Вид тор: Водоразтворим ЕО тор
 • Производител: Yara Vlaardingen B.V.
 • Състав: Общ азот /N/ 15,5%; Нитратен азот 14,4%; Амониев азот 1,10%; Калций /Ca / - 19,0%
 • Действие: Водоразтворим калциев нитрат за торене с поливната вода и за листно подхранване. Най-доброто защитно средство срещу калциев недостиг. Калциевият нитрат е единственият азотен тор, който не вкислява почвата.
 • Приложение: В зависимост от запасеността на почвата и нуждите на растенията нормата е 5-30 кг/дка.

 • Размер на опаковката: 25 кг; 2 кг
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

КАРБАМИД (УРЕА)

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
КАРБАМИД (УРЕА) | 25 кг

25 кг

КАРБАМИД (УРЕА) |

 • Вид тор: ЕО тор за почвено торене
 • Състав: Азот 46%
 • Действие: Химическата формула на карбамида е близка по състав до органичната формулация на уреата, което и дава редица предимства при масовата употреба за подхранване на земеделските култури. Взаимодействието на тора с почвената среда протича по много различен начин в сравние с Амониевия нитрат. При отделянето на активно вещество от карбамида, за да достигне до най-достъпната за растенията форма, азота преминава през трите най-важни процеса свързани с улавянето и фиксацията му. Някои от процесите са чисто химични, други – биологични или физични. След попадането на карбамида в почвата той подлежи на разтваряне от почвена влага, след това част от него преминава през процеса на нитрификация и се получава нитратен анион (NO₃-), който е достъпна за растенията храна. Друга част от продукта попада в микроорганизмите и подхранва техните метаболитни процеси, след отмиране на тези микроорганизми протича процес на амонификация, следван отново от процес на нитрификация, при който се получава пак хранителната форма на азота. Това обуславя по-равномерно протичане на процесите, в които карбамида отдава активното си вещество в почвата към растенията постепенно.
 • Приложение: Внася се предсеитбено или като подхранване със задължително инкорпориране.
  Примерни норми на торене:
  Зърнено житни – 15-40 кг/дка;
  Фуражни – 10-30 кг/дка;
  Овощни култури – 10-30 кг/дка;
  Зеленчуци – 30-55 кг/дка
  Лозя – 15-30 кг/дка
  Технически култури – 7-20 кг/дка

 • Размер на опаковката: 25 кг; 5 кг
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

КРИСТАЛОН БЯЛ (13-5-26)

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
КРИСТАЛОН БЯЛ (13-5-26) | 25 кг

25 кг

КРИСТАЛОН БЯЛ (13-5-26) | 2 кг

2 кг

КРИСТАЛОН БЯЛ (13-5-26) | 200 г

200 г

 • Вид тор: ЕО тор за листно подхранване и фертигация
 • Производител: Yara Vlaardingen B.V.
 • Състав: Азот /N/ - 13 %; Амониев азот - 6 %; Нитратен азот - 7 %; Фосфор /P₂O₅/ - 5 %; Калий /K₂O/ - 26 %; Магнезий /MgO/ - 3%; Сяра /SO₃/ - 22.5 %; Бор - 0.025 %; Желязо - 0.070 %; Манган - 0.040 %; Мед - 0.010 %; Молибден - 0.004 %; Цинк - 0.025 %
 • Действие: Съотношението азот : калий е 1 : 2, което го прави подходящ за подобряването на калиевото хранене на калиеволюбивите култури и на и на растения, отглеждани на почви с ниско калиево съдържание. Прилага се при формиране и наедряване на плодовете и във фаза цъфтеж на култури за рязан цвят. Подобрява качеството на продукцията.
 • Приложение: листно приложение при всички култури - 200 - 500 г/дка. Когато се ползва в комбинация с пестициди се ползва ниската доза от 200 г/дка.чрез поливка при всички култури - 1-2 г/л през 5-10 дни

 • Размер на опаковката: 25 кг; 2 кг; 200 г
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

КРИСТАЛОН ЖЪЛТ (13-40-13)

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
КРИСТАЛОН ЖЪЛТ (13-40-13) | 25 кг

25 кг

КРИСТАЛОН ЖЪЛТ (13-40-13) | 2 кг

2 кг

КРИСТАЛОН ЖЪЛТ (13-40-13) | 200 г

200 г

 • Вид тор: ЕО тор за листно подхранване и фертигация
 • Производител: Yara Vlaardingen B.V.
 • Състав: Азот /N/ - 13 %; Амониев азот - 8.6 %; Нитратен азот - 4.4 %; Фосфор /P₂O₅/ - 40 %; Калий /K₂O/ - 13 %; Бор - 0.025 %; Желязо - 0.070 %; Манган - 0.040 %; Мед - 0.010 %; Молибден - 0.004 %; Цинк - 0.025 %
 • Действие: Формула с високо съдържание на фосфор, лесно усвоим при вегетативния растеж. Подходящ за третиране на разсади и за стартиране на културите в началото на вегетацията.
 • Приложение: листно приложение при всички култури - 200 - 500 г/дка. Когато се ползва в комбинация с пестициди се ползва ниската доза от 200 г/дка.чрез поливка при всички култури - 1-2 г/л през 5-10 дни

 • Размер на опаковката: 25 кг; 2 кг; 200 г
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

КРИСТАЛОН КАФЯВ (3-11-38)

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
КРИСТАЛОН КАФЯВ (3-11-38) | 25 кг

25 кг

КРИСТАЛОН КАФЯВ (3-11-38) | 2 кг

2 кг

КРИСТАЛОН КАФЯВ (3-11-38) | 200 г

200 г

 • Вид тор: ЕО тор за листно подхранване и фертигация
 • Производител: Yara Vlaardingen B.V.
 • Състав: Азот /N/ - 3 %; Нитратен азот - 3 %; Фос­фор /P₂O₅/ - 11 %; Калий /K₂O/ - 38 %; Магнезий /MgO/ - 4%; Сяра /SO₃/ - 27.5 %; Бор - 0.025 %; Желязо - 0.070 %; Манган - 0.040 %; Мед - 0.010 %; Молибден - 0.004 %; Цинк - 0.025 %
 • Действие: Характеризира се с ниско съдържание на азот и високо съдържание на калий. Ориентиран за фаза узряване на плодовете, тъй като съдейства за натрупване на захари, ускорява узряването и подобрява оцветяването на плодовете, качеството и съхраняемоста им. При необходимост може да се комбинира с Калцинит за осигуряване на растенията с повече азот и усвоим калций. Калцинитът се внася самостоятелно и не се смесва в един съд с Кристалон.
 • Приложение: листно приложение при всички култури - 200 - 500 г/дка. Когато се ползва в комбинация с пестициди се ползва ниската доза от 200 г/дка.чрез поливка при всички култури - 1-2 г/л през 5-10 дни

 • Размер на опаковката: 25 кг; 2 кг; 200 г
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

КРИСТАЛОН ЛАЗУР (20-5-10)

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
КРИСТАЛОН ЛАЗУР (20-5-10) | 25 кг

25 кг

КРИСТАЛОН ЛАЗУР (20-5-10) | 2 кг

2 кг

КРИСТАЛОН ЛАЗУР (20-5-10) | 200 г

200 г

 • Вид тор: ЕО тор за листно подхранване и фертигация
 • Производител: Yara Vlaardingen B.V.
 • Състав: Азот /N/ - 20 %; Амониев азот - 12.1 %; Нитратен азот - 7.9 %; Фосфор /P₂O₅/ - 5 %; Калий /K₂O/ - 10 %; Магнезий /MgO/ - 2%; Сяра /SO₃/ - 25 %; Бор - 0.025 %; Желязо - 0.070 %; Манган - 0.040 %; Мед - 0.010 %; Молибден - 0.004 %; Цинк - 0.025 %
 • Действие: Стандартната формулация за подобряване на вегетативния растеж и плодообразуване. При овощни дървета, ягодоплодни, зеленчуци, саксийни цветя, за рязан цвят и декоративни растения.
 • Приложение: листно приложение при всички култури - 200 - 500 г/дка. Когато се ползва в комбинация с пестициди се ползва ниската доза от 200 г/дка.чрез поливка при всички култури - 1-2 г/л през 5-10 дни

 • Размер на опаковката: 25 кг; 2 кг; 200 г
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

КРИСТАЛОН ЛИЛАВ (19-6-6)

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
КРИСТАЛОН ЛИЛАВ (19-6-6) | 25 кг

25 кг

КРИСТАЛОН ЛИЛАВ (19-6-6) | 2 кг

2 кг

КРИСТАЛОН ЛИЛАВ (19-6-6) | 200 г

200 г

 • Вид тор: ЕО тор за листно подхранване и фертигация
 • Производител: Yara Vlaardingen B.V.
 • Състав: Азот /N/ - 19 %; Амониев азот - 15.6 %; Нитратен азот - 3.4 %; Фосфор /P₂O₅/ - 6 %; Калий /K₂O/ - 6 %; Магнезий /MgO/ - 1%; Сяра /SO₃/ - 40%; Бор - 0.025 %; Желязо - 0.070 %; Манган - 0.040 %; Мед - 0.010 %; Молибден - 0.004 %; Цинк - 0.025 %
 • Действие: Състав, подходящ за култури отглеждани на почви, добре запасени с калий и предпочитащи хранителна среда със слабо кисела реакция.
 • Приложение: листно приложение при всички култури - 200 - 500 г/дка. Когато се ползва в комбинация с пестициди се ползва ниската доза от 200 г/дка.чрез поливка при всички култури - 1-2 г/л през 5-10 дни

 • Размер на опаковката: 25 кг; 2 кг; 200 г
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

КРИСТАЛОН ОРАНЖЕВ (6-12-36)

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
КРИСТАЛОН ОРАНЖЕВ (6-12-36) | 25 кг

25 кг

КРИСТАЛОН ОРАНЖЕВ (6-12-36) | 2 кг

2 кг

КРИСТАЛОН ОРАНЖЕВ (6-12-36) | 200 г

200 г

 • Вид тор: ЕО тор за листно подхранване и фертигация
 • Производител: Yara Vlaardingen B.V.
 • Състав: Азот /N/ - 6 %; Амониев азот - 4.5 %; Нитратен азот - 1.5 %; Фосфор /P₂O₅/ - 12 %; Калий /K₂O/ - 36 %; Магнезий /MgO/ - 3%; Сяра /SO₃/ - 20 %; Бор - 0.025 %; Желязо - 0.070 %; Манган - 0.040 %; Мед - 0.010 %; Молибден - 0.004 %; Цинк - 0.025 %
 • Действие: Съставът на тази формулация е ориентиран за торене при наедряване на плодовете и зреене, а за цветните култури - преди цъфтежа. В комбинация с Калцинит е пригоден за торене във всички останали фази и на всички култури. Калцинитът се внася самостоятелно и не се смесва в един съд с Кристалон.
 • Приложение: листно приложение при всички култури - 200 - 500 г/дка. Когато се ползва в комбинация с пестициди се ползва ниската доза от 200 г/дка.чрез поливка при всички култури - 1-2 г/л през 5-10 дни

 • Размер на опаковката: 25 кг; 2 кг; 200 г
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

КРИСТАЛОН СИН (17-6-18)

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
КРИСТАЛОН СИН (17-6-18) | 25 кг

25 кг

КРИСТАЛОН СИН (17-6-18) | 2 кг

2 кг

КРИСТАЛОН СИН (17-6-18) | 200 г

200 г

 • Вид тор: ЕО тор за листно подхранване и фертигация
 • Производител: Yara Vlaardingen B.V.
 • Състав: Азот /N/ - 17 %; Амониев азот - 9 %; Нитра­тен азот - 8 %; Фосфор /P₂O₅/ - 6 %; Калий /K₂O/ - 18 %; Магнезий /MgO/ - 2%; Сяра /SO₃/ - 20 %; Бор - 0.025 %; Желязо - 0.070 %; Манган - 0.040 %; Мед - 0.010 %; Молибден - 0.004 %; Цинк - 0.025 %
 • Действие: Универсална формулация , подходяща за торене на всички култури във фаза вегетативен растеж.
 • Приложение: листно приложение при всички култури - 200 - 500 г/дка. Когато се ползва в комбинация с пестициди се ползва ниската доза от 200 г/дка.чрез поливка при всички култури - 1-2 г/л през 5-10 дни

 • Размер на опаковката: 25 кг; 2 кг; 200 г
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

КРИСТАЛОН СПЕЦИАЛ (18-18-18)

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
КРИСТАЛОН СПЕЦИАЛ (18-18-18) | 25 кг

25 кг

КРИСТАЛОН СПЕЦИАЛ (18-18-18) | 2 кг

2 кг

КРИСТАЛОН СПЕЦИАЛ (18-18-18) | 200 г

200 г

 • Вид тор: ЕО тор за листно подхранване и фертигация
 • Производител: Yara Vlaardingen B.V.
 • Състав: NPK-18:18:18+микроелементи: Mg - 3 %; B - 0,025 %; Fе - 0,070 %; Mn - 0,040 %; Cu - 0,010 %; Mo - 0,004 %; Zn - 0,025 %
 • Действие: Поради съдържанието на амиден азот и добре балансиран хранителен състав е подходящ за приложение във всички фази от развитието на културите за повишаване на добивите им
 • Приложение: Пшеница - 300 г/дка, еднократно във фаза братене на културата или двукратно - във фази братене и вретенене на култураталистно приложение при всички култури - 200 - 500 г/дка. Когато се ползва в комбинация с пестициди се ползва ниската доза от 200 г/дка.
  чрез поливка при всички култури - 1-2 г/л през 5-10 дни

 • Размер на опаковката: 25 кг; 2 кг; 200 г
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

КРИСТАЛОН ЧЕРВЕН (12-12-36)

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
КРИСТАЛОН ЧЕРВЕН (12-12-36) | 25 кг

25 кг

КРИСТАЛОН ЧЕРВЕН (12-12-36) | 2 кг

2 кг

КРИСТАЛОН ЧЕРВЕН (12-12-36) | 200 г

200 г

 • Вид тор: ЕО тор за листно подхранване и фертигация
 • Производител: Yara Vlaardingen B.V.
 • Състав: Азот /N/ - 12 %; Амониев азот - 1.9 %; Нитратен азот - 10.1 %; Фосфор /P₂O₅/ - 12 %; Калий /K₂O/ - 36 %; Магнезий /MgO/ - 1%; Сяра /SO₃/ - 2,5%; Бор - 0.025 %; Желязо - 0.070 %; Манган - 0.040 %; Мед - 0.010 %; Молибден - 0.004 %; Цинк - 0.025 %
 • Действие: Отличава се с повишено съдържание на калий и умерено на фосфор и азот. Предназначен е за листно приложение при култури, отглеждани върху леки, бедни на калий почви във фаза наедряване и зреене на плодовете или за поливка на култури за рязан цвят във фаза бутонизация и начало на цъфтеж.
 • Приложение: листно приложение при всички култури - 200 - 500 г/дка. Когато се ползва в комбинация с пестициди се ползва ниската доза от 200 г/дка.чрез поливка при всички култури - 1-2 г/л през 5-10 дни

 • Размер на опаковката: 25 кг; 2 кг; 200 г
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com