Последно актуализирана: 01.06.2021 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ИНСЕКТИЦИДИ

Продукти за борба с вредните насекомни неприятели по земеделските култури

АБАНТО

ПИРЕТРИНИ

40г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АБАНТО | 1 л

1 л

АБАНТО | 50 мл

50 мл

АБАНТО | 20 мл

20 мл

АБАНТО |

  • Зап. за разр. №: РД 11-984/ 13.05.2020 г.
  • Разр. №: 01486-1/27.06.2017 г.
  • Притежател на разрешението: Индустриас Афраза С.А., Испания
  • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
  • Категория на употреба: втора професионална
  • Механизъм на действие: несистемен инсектицид с контактно действие и бърз нокдаун ефект
    Подходящ за употреба в биологичното земеделие
  • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

    Марули, Полска салата /кълнове салата, рукола, кресон и кълнове земен кресон, червен синап, къдраволистна и широколистна ендивия/, включително и бейби култури Спанак, Тученица, Листно и салатно цвекло - Листни въшки – 60мл/дка
    Домати, Пипер, Патлаждан, Тиквови с ядлива кора (краставици, тиквички), Тиквови с неядлива кора (тикви, пъпеши, дини) - Белокрилки – 75мл/дка
    Праскови, Нектарини, Кайсии, Сливи, Череши - Прасковена листна въшка – 75мл/дка
    Лозя - Цикада – 75мл/дка

  • Карантинен срок (дни): 1 ден за домати, патладжан, пипер, краставици, тиквички, пъпеши, дини, тикви; 2 дни за марули, полска салата, кълнове салата, рукола, кресон, и кълнове земен кресон, червен синап, къдраволистна и широколистна ендивия, бейби култури, спанак, тученица, листно и салатно цвекло; 3 дни за праскови, нектарини, лозя; за кайсии, сливи, череши – не се изисква
  • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

АВАНТ 150 ЕК

ИНДОКСАКАРБ

150г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АВАНТ 150 ЕК | 20 мл

20 мл

АВАНТ 150 ЕК | 5 мл

5 мл

  • Зап. за разр. №: РД 11-2020/ 10.10.2019г.
  • Разр. №: 01175-5/ 22.10.2019 г.
  • Притежател на разрешението: ФМС Агро България ЕООД
  • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
  • Категория на употреба: втора професионална
  • Механизъм на действие: несистемен оксадиазинов инсектицид, действащ при контакт и при поглъщане
  • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

    Лозя - Гроздови молци, Цикада, Лозова листозавивачка - 25мл/дка
    Рапица - Рапичен цветояд - 17мл/дка
    Артишок - Памукова нощенка, Зелева нощенка, Малка полска нощенка, Египетска памукова нощенка, Дяволска пеперуда - 25мл/дка
    Главесто зеле, Карфиол, Броколи - Памукова нощенка, Зелева нощенка, Бяла зелева пеперуда, Ряпна пеперуда, Малка полска нощенка, Египетска памукова нощенка - 17мл/дка
    Краставици, Тиквички - Памукова нощенка, Гамозначна нощенка, Малка полска нощенка, Египетска памукова нощенка, Царевичен стъблен пробивач, Сребристо точкова нощенка - 25мл/дка
    Спанак - Памукова нощенка, Малка полска нощенка, Гамозначна нощенка, Зелева нощенка - 25мл/дка
    Марули - Памукова нощенка, Малка полска нощенка, Египетска памукова нощенка, Гамозначна нощенка, Сребристо точкова нощенка, Зелева нощенка - 25мл/дка
    Сладка царевица и Царевица за зърно и силаж - Царевичен стъблен пробивач, Вид нощенка (Sesamia nonagrioides), Памукова нощенка, Западен коренов царевичн червей - 20мл/дка
    Череши - Плодова корогризачка, Листозавивачки - 33,3мл/дка
    Праскови, Нектарини - Прасковен молец, Плодова корогризачка, Източен плодов червей - 33,3мл/дка
    Ябълки, Круши - Източен плодов червей, Ябълков плодов червей, Малка лозова листозавивачка, Кафявоивичеста ябълкова листозавивачка, Ягодоплодна листозавивачка, Царевичен стъблен пробивач - 33,3мл/дка
    Домати, Пипер, Патладжан - Гамозначна нощенка, Сребристо точкова нощенка, Царевичен стъблен пробивач, Малка полска нощенка, Памукова нощенка - 25мл/дка
    Пъпеши, Тикви и Дини - Памукова нощенка - 25мл/дка
    РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
    Домати - Доматен миниращ молец - 25мл/дка

  • Карантинен срок (дни): 1 ден за главесто зеле, карфиол, броколи, краставици и тиквички; 3 дни за марули, сладка царевица, домати пипер, патладжан, пъпеши, тикви и дини; 7 дни за праскови и нектарини, ябълки и круши; 10 дни за лозя, артишок и спанак; 14 дни за череши; за рапица не се изисква
  • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

АКТЕЛИК 50 ЕК

ПИРИМИФОС-МЕТИЛ

500г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АКТЕЛИК 50 ЕК | 1 л

1 л

  • Зап. за разр. №: РД 11-1932/ 21.08.2020 г.
  • Разр. №: 01004-3/25.03.2016 г.
  • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
  • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
  • Категория на употреба: първа професионална
  • Механизъм на действие: стемен органофосфорен инсектицид с контактно, стомашно и респираторно действие
  • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

    Празни складови помещения и силозни клетки - Складови неприятели – 100мл/100м² (с 0,02-0,05л/ м² вода, приложен с въздушна помпа под налягане); 0,15мл/м³ (с 1,35мл/м³, приложен с автоматизиращ електрически разпръсквач М1026)Ечемик, Овес - Складови неприятели – 8мл/тон

  • Карантинен срок (дни): не се изисква
  • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

АЛВЕРДЕ 240 СК

МЕТАФЛУМИЗОН

240г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АЛВЕРДЕ 240 СК | 1 л

1 л

АЛВЕРДЕ 240 СК | 50 мл

50 мл

АЛВЕРДЕ 240 СК | 20 мл

20 мл

  • Функция: Инсектицид
  • Референтен продукт: АЛВЕРДЕ 240 СК
  • Произход: Германия
  • Заповед за разрешаване на паралелна търговия №: РД 11-2620/ 24.11.2020 г.
  • Разр. №: 01899-1/ 02.12.2020 г.
  • Притежател на разрешението: Агропал ООД
  • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
  • Категория на употреба: непрофесионална
  • Механизъм на действие: несистемен, семикарбазонов инсектицид с контактно и стомашно действие
  • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

    Картофи - Колорадски бръмбар - 20мл/дка
    РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
    Домати - Доматен миниращ молец - 100мл/дка

  • Карантинен срок (дни): 3 за домати; 14 за картофи
  • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

АМПЛИГО 150 ЗК

ЛАМБДА ЦИХАЛОТРИН + ХЛОРАНТРАНИЛИПРОЛ (РИНАКСИПИР)

50г/л + 100г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АМПЛИГО 150 ЗК | 250 мл

250 мл

АМПЛИГО 150 ЗК |

  • Зап. за разр. №: РД 11-2280/12.11.2018 г.
  • Разр. №: 01270-2/12.11.2018 г.
  • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
  • Формулация: смесена формулация от КС и СК (ЗК)
  • Категория на употреба: втора професионална
  • Механизъм на действие: комбинирн инсектицид с контактно, стомашно и трансламинарно действие с бърз начален нокдаун ефект и дълго последействие
  • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

    Домати - Доматен миниращ молец, Надземни нощенки: египетска памукова нощенка, памукова нощенка, Листни въшки: черна бобова листна въшка, памукова листна въшка, зеленоивичеста листна въшка, зелена прасковена листна въшка - 40мл/дка
    Царевица, Сладка царевица - Царевичен стъблопробивач, Средиземноморски царевичен стъблопробивач, Памукова нощенка, Западен царевичен коренов червей - 30мл/дка
    Картофи - Картофен молец, Колорадски бръмбар - 30мл/дка
    Артишок - Надземни нощенки: малка полска нощенка, египетска памукова нощенка, сребристо точкова нощенка, Листни въшки: Brachycaudus cardui, Brachycaudus persicae, Macrosiphum spp. - 30мл/дка

  • Карантинен срок (дни): 3 за домати и артишок; 14 за царевица, сладка царевица и картофи
  • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

АФЪРМ 095 СГ

ЕМАМЕКТИН БЕНЗОАТ

9.5г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АФЪРМ 095 СГ | 1 кг

1 кг

  • Зап. за разр. №: РД 11-702/22.04.2016 г.
  • Разр. №: 01134-3/10.05.2016 г.
  • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
  • Формулация: гранули, разтворими във вода (СГ)
  • Категория на употреба: втора професионална
  • Механизъм на действие: несистемен авермектинов инсектицид с проникващо действие
  • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

    Ябълки - Ябълков плодов червей - 300г/дкаДомати - Памукова нощенка, Доматен миниращ молец - 150г/дка
    РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
    Череши - Петнистокрила дрозофила - 200г/дка
    Сливи - Петнистокрила дрозофила - 250г/дка

  • Карантинен срок (дни): 3 за домати; 7 за ябълки, череши, сливи
  • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

АФЪРМ ОПТИ

ЕМАМЕКТИН БЕНЗОАТ

9.5г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АФЪРМ ОПТИ |

  • Зап. за разр. №: РД 11-473/15.03.2018 г.
  • Разр. №: 01572-1/19.03.2018 г.
  • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
  • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
  • Категория на употреба: втора професионална
  • Механизъм на действие: несистемен авермектинов инсектицид с проникващо действие
  • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

    Семкови овощни видове - ябълки, круши, дюли, мушмули, японски мушмули - Ябълков плодов червей, Източен плодов червей, Плодови червеи (Cydia spp.), Листозавивачки, Кръгломиниращ молец, Ябълков пъстър миниращ молец – 200г/дка
    Костилкови овощни видове - праскови, нектарини - Източен плодов червей, Прасковен молец – 200-225г/дка
    Костилкови овощни видове - сливи - Сливов плодов червей – 250г/дка
    РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
    Костилкови овощни видове - череши - Петнистокрила дрозофила – 200г/дка
    Костилкови овощни видове - сливи - Петнистокрила дрозофила – 250г/дка
    Ягоди - Петнистокрила дрозофила – 150г/дка

  • Карантинен срок (дни): 1 ден за ягоди; 7 дни за череши, сливи, ябълки, круши, дюли, мушмули, японски мушмули; 14 дни за праскови и нектарини
  • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ВАЗТАК НОВ 100 ЕК

АЛФА-ЦИПЕРМЕТРИН

100г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ВАЗТАК НОВ 100 ЕК | 1 л

1 л

ВАЗТАК НОВ 100 ЕК | 500 мл

500 мл

ВАЗТАК НОВ 100 ЕК | 50 мл

50 мл

ВАЗТАК НОВ 100 ЕК | 20 мл

20 мл

  • Зап. за разр. №: РД 11-273/ 24.01.2020г.Заповед за отнемане на разрешението за пускане на пазара №: РД 11-2306/ 14.10.2020 г.
  • Функция: Инсектицид
  • Референтен продукт: ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
  • Произход: Полша
  • Разр. №: 01813-ПРЗ-1/ 05.02.2020 г.
  • Притежател на разрешението: Агропал ООД
  • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
  • Категория на употреба: втора професионална
  • Механизъм на действие: несистемен пиретроиден инсектицид с контактно и стомашно действие
  • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

    Зърнено-житни култури - Обикновена житна пиявица, Вредна житна дървеница (ларви) - 12,5 мл/дка; Вредна житна дървеница (възрастни) - 20 мл/дка
    Житни култури (пролетни и зимни форми) - Миниращи мухи - 10,0 мл/дка
    Житни култури (пшеница, тритикале, ръж, ечемик, овес) - Житна листозавивачка - 10,0 мл/дка
    Житни култури (пшеница, тритикале, ръж, ечемик, овес) - Листни въшки, Овесена листна въшка - 15,0 мл/дка
    Житни култури (пшеница, тритикале, ръж, ечемик, овес) - Ивичеста житна цикада - 10,0 мл/дка
    Маслодайна рапица - Рапичен цветояд, Шушулков хоботник - 10,0 мл/дка
    Маслодайна рапица - Рапичен стълбен скритохоботник, Рапична стълбена бълха, Черен репичен скритохоботник - 7,5 мл/дка
    Лоза - Шарен гроздов молец, Еднопоясен гроздов молец - 12,5 мл/дка
    Лоза - Лозова листозавивачка, Лозова цикада - 10,0 мл/дка
    Лоза - Листна бълха - 7,5 мл/дка
    Картофи и патладжан - Колорадски бръмбар - 10,0 мл/дка
    Пипер - Зелена прасковена листна въшка - 30,0 мл/дка
    Домати - Подземни нощенки (Ипсилонова нощенка, Зимна нощенка), Цикади - 10,0 мл/дка
    Домати - Земни бълхи - 7,5 мл/дка
    Краставици - Памукова нощенка - 10,0 мл/дка
    Пъпеш - Царевичен стълбопробивач - 30,0 мл/дка
    Пъпеш - Надземни нощенки (Зелева нощенка, Гамозначна нощенка) - 10,0 мл/дка
    Лен - Ленов трипс - 10,0 мл/дка
    Червено цвекло - Памукова нощенка - 10,0 мл/дка
    Зеле - Зелев молец, Рапична листна оса - 10,0 мл/дка
    Зеле - Зелеви бълхи - 7,5 мл/дка
    Зеле (главесто, карфиол, брюкселско, броколи) - Бели зелеви пеперуди (Голяма зелева пеперуда, Ряпна пеперуда) - 10,0 мл/дка
    Зеле (главесто, карфиол, брюкселско, броколи) - Зелева галица- 7,5 мл/дка
    Ягоди - Подземни нощенки (Ипсилонова нощенка, Удивителнозначна нощенка); Цикада - 10,0 мл/дка
    Марули и цикория - Подземни нощенки (Ипсилонова нощенка, Удивителнозначна нощенка, Пролетна нощенка, Пшенична нощенка, Сиви червеи); Памукова нощенка - 10,0 мл/дка
    Грах - Грахова листна въшка - 12,5 мл/дка
    Грах - Листогризещи нощенки (Гамозначна нощенка) - 10,0 мл/дка
    Зимен фуражен грах - Ивичест грудков хоботник, Зелев трипс, Тъмна грахова листозавивачка - 12,5 мл/дка
    Пролетен фуражен грах и грах за консерви - Зелев трипс, Зелена грахова листна въшка, Тъмна грахова листозавивачка, Ивичест грудков хоботник - 12,5 мл/дка
    Фасул - Бобова огненка - 12,5 мл/дка
    Глухарче - Памукова нощенка; Подземни нощенки (Ипсилонова нощенка, Удивителнозначна нощенка, Пролетна нощенка, Пшенична нощенка, Сиви червеи) - 10,0 мл/дка
    Общо третиране - третиране на свободна почва - Подземни нощенки (Ипсилонова нощенка, Удивителнозначна нощенка, Пролетна нощенка, Пшенична нощенка, Сиви червеи) - 10,0 мл/дка (Не е разрешен за почви преди засяване, засаждане на сорго, царевица, алабаш)
    Общо третиране - третиране на надземни части - Надземни нощенки (Зелева нощенка, Гамозначна нощенка) - 10,0 мл/дка (Не е разрешен при сорго, царевица, алабаш)
    Аспрежи - Листни въшки - 15,0 мл/дка

    РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ:

    Маслодайна рапица - Мъхнат бръмбар - 10,0 мл/дка
    Грах - Маков листояд - 12,5 мл/дка
    Захарно цвекло - Зелева нощенка, Цвеклови щитовки, Цвеклови бълхи - 12,5 мл/дка
    Семкови овощни видове - Обикновена крушова листна бълха - 20,0 мл/дка
    Хризантема - Гамозначна нощенка - 25,0 мл/дка, Листни въшки - 30,0 мл/дка
    Гербер - Гамозначна нощенка - 25,0 мл/дка
    Маслодайна роза - Агрилус - 20,0 мл/дка
    Многоядни неприятели - Пръстенотворка, Голяма зимна предомерка, Малка зимна педомерка, Листозавивачки - розена, глогова и кафявопетниста, Ливадна пеперуда, Гъсеници II-ра и III-та възраст - 15,0 мл/дка
    Многоядни неприятели - Ливадна пеперуда, Гъсеници IV-та и V-та възраст; Марокански и Италиански скакалци - 20,0 мл/дка

  • Карантинен срок (дни): 3 дни за домати и краставици; 7 дни за картофи, патладжан, пипер, пъпеш, маруля, цикория, фасул, глухарче и семкови овощни видове; 14 дни за лоза, зеле, зеле (главесто, карфиол, брюкселско, броколи), ягоди, грах, зимен фуражен грах, пролетен фуражен грах и грах за консерви; 21 дни за маслодайна рапица, лен, червено цвекло, захарно цвекло; 30 дни за зърнено-житни култури; 7-30 дни при многоядни неприятели в зависимост от културата; 35 дни за пшеница, тритикале, ръж; 42 дни за житни култури (пролетни и зимни форми), ечемик и овес; за общо третиране, аспержи, хризантема, гербер и маслодайна роза (да не се използва за хранителни цели) - не се изисква
  • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ВАЛМЕК

АБАМЕКТИН

18г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ВАЛМЕК | 1 л

1 л

ВАЛМЕК | 100 мл

100 мл

ВАЛМЕК | 50 мл

50 мл

ВАЛМЕК |

  • Зап. за разр. №: РД 11-784/ 26.03.2020 г.
  • Разр. №: 01418-1/07.06.2016 г.
  • Притежател на разрешението: Индустриас Афраза, С.А. Испания
  • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
  • Категория на употреба: втора професионална
  • Друга функция: Акарицид
  • Механизъм на действие: локално-системен акарицид и инсектицид с контактно и стомашно действие
  • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

    Лозя (винени сортове) - Обикновен паяжинообразуващ акар – 25-100мл/дка; Лозя (десертни сортове) - Обикновен паяжинообразуващ акар – 50-120мл/дка;
    Ягоди (оранжерийно производство) - Обикновен паяжинообразуващ акар, Ягодов (цикламов) акар, Листоминиращи мухи – 15-100мл/дка;
    Домати (полско производство) - Обикновен паяжинообразуващ акар, Сребрист цитрусов акар, Листоминиращи мухи – 15-100мл/дка (50-100мл/Хл)
    Домати (оранжерийно производство) - Обикновен паяжинообразуващ акар, Сребрист цитрусов акар, Доматен акар, Листоминиращи мухи – 15-100мл/дка (50-100мл/Хл)
    Патладжани - Обикновен паяжинообразуващ акар – 15-80мл/дка (50-80мл/Хл)
    Маруля и Салати (полско производство) - Паяжинообразуващи акари, Сребрист цитрусов акар, Листоминиращи мухи – 15-100мл/дка (50-100мл/Хл)
    Пъпеши, Тикви, Дини - Обикновен паяжинообразуващ акар, Листоминиращи мухи – 15-100мл/дка (50-100мл/Хл)
    Краставици, Корнишони, Тиквички (оранжерийно производство) - Обикновен паяжинообразуващ акар, Листоминиращи мухи – 15-100мл/дка (50-100мл/Хл)
    Праскови - Обикновен паяжинообразуващ акар, Червен овощен акар, Кафяв ябълков акар – 50-120мл/дка (50-100мл/Хл)
    Ябълки - Обикновен паяжинообразуващ акар, Червен овощен акар – 60-96мл/дка (80мл/Хл)
    Круши - Обикновен паяжинообразуващ акар, Червен овощен акар – 60-96мл/дка (80мл/Хл); Листни бълхи - 37.5-120мл/дка (50-100мл/Хл)

  • Карантинен срок (дни): 3 за ягоди, домати, патладжан, пъпеши (оранжерийно производство), тикви (оранжерийно производство), дини (оранжерийно производство), краставици, корнишони, тиквички, ябълки, круши; 5 за пъпеши (полско производство), тикви (полско производство), дини (полско производство); 7 за малуля, салати; 10 за лозя; 14 за праскови
  • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ВИДЕЙТ 10 Г

ОКСАМИЛ

100г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ВИДЕЙТ 10 Г | 10 кг

10 кг

  • Зап. за разр. №: РД 11-833/26.04.2021 г.
  • Разр. №: 0572-3/25.10.2013 г.
  • Притежател на разрешението: Кортева Агрисайънс България ЕООД
  • Формулация: гранулат (Г)
  • Категория на употреба: първа професионална
  • Друга функция: Нематоцид
  • Механизъм на действие: системен, карбаматен инсектицид и нематоцид с контактно и стомашно действие
  • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

    Моркови - Галови нематоди - 2.5кг/дкаПатладжан - Галови нематоди - 3кг/дка (при разсаждане-браздово); 4,5-5,5кг/дка (преди разсаждане)
    Картофи - ранни - Цистообразуващи нематоди - 4кг/дка
    Картофи – средно ранни и късни - Цистообразуващи нематоди - 4,0-5.5кг/дка
    Домати - Галови нематоди - 3кг/дка (при разсаждане-браздово); 4,5-5,5кг/дка (преди разсаждане)
    Тютюн - Галови нематоди - 3кг/дка (при разсаждане); 4.25-5.5кг/дка (преди разсаждане)
    РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
    Картофи - Телени червеи - 2.0кг/дка

  • Карантинен срок (дни): 75 за моркови; 84 за картофи; за останалите - не се изисква
  • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ВОЛИАМ ТАРГО 063 СК

АБАМЕКТИН + ХЛОРАНТРАНИЛИПРОЛ (РИНАКСИПИР)

18г/л + 45г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ВОЛИАМ ТАРГО 063 СК | 250 мл

250 мл

  • Зап. за разр. №: РД 11-465/05.03.2021 г.
  • Разр. №: 01233-3/17.03.2021 г.
  • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
  • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
  • Категория на употреба: втора професионална
  • Друга функция: Акарицид
  • Механизъм на действие: комбиниран механизъм на действие на две активни вещества от различни групи: локално-системен инсекто-акарицид с контактно и стомашно действие и несистемен диамиден инсектицид с предимно стомашно действие
  • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

    Ябълки, Круши - Ябълков плодов червей, Източен плодов червей, Листоминиращи молци, Листозавивачки, Крушова бълха, Акари – 75 мл/дка (0,075% при работен разтвор 100л/дка)
    Праскови, Нектарини - Източен плодов червей, Прасковен клонков молец, Трипсове, Акари – 75 мл/дка (0,075% при работен разтвор 100л/дка)
    Домати (оранжерийно производство), Патладжани (оранжерийно производство), Пипер (оранжерийно производство) - Гъсеници на нощенки (памукова нощенка, малка полска нощенка, сребристо-точкова нощенка), Миниращи мухи, Доматен миниращ молец, Акари - 80мл/дка (0,08% при работен разтвор 100л/дка)
    Краставици (оранжерийно производство), Пъпеши (оранжерийно производство), Дини (оранжерийно производство), Тикви (оранжерийно производство) - Гъсеници на нощенки (памукова нощенка, малка полска нощенка, сребристо-точкова нощенка), Миниращи мухи, Акари - 80мл/дка (0,08% при работен разтвор 100л/дка)
    Ягоди (оранжерийно производство) - Гъсеници на нощенки (памукова нощенка, малка полска нощенка, гамозначна нощенка), Миниращи мухи, Акари - 80мл/дка (0,08% при работен разтвор 100л/дка)
    РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
    Праскови, Нектарини - Дюлев молец – 75 мл/дка (0,075% при работен разтвор 100л/дка)Маслодайна роза - Акари, Агрилус, Малинов агрилус, Пъпкова перокрилка, Пъпкопробивач по розата, Пъпкозавивачки – 80 мл/дка
    Лавандула - Лавандулов молец, Нощенки – сем. Noctuidae – 80 мл/дка

  • Карантинен срок (дни): 3 дни за домати, патладжани, пипер, краставици, пъпеши, дини, тикви, ягоди; 14 дни за ябълки, круши, праскови, нектарини; при маслодайна роза и лавандула - третираната продукция да не се използва в хранително-вкусовата промишленост
  • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ГАЗЕЛ 20 СП

АЦЕТАМИПРИД

200г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ГАЗЕЛ 20 СП | 100 г

100 г

ГАЗЕЛ 20 СП | 3 г

3 г

ГАЗЕЛ 20 СП | 1,5 г

1,5 г

  • Функция: Инсектицид
  • Референтен продукт: МОСПИЛАН 20 СП
  • Произход: Испания
  • Заповед за разрешаване на паралелна търговия №: РД 12-84/30.12.2008 г.
  • Разр. №: 0584/25.03.2009 г.
  • Формулация: прах, разтворим във вода (СП)
  • Категория на употреба: втора професионална
  • Механизъм и спектър на действие: системен неоникотиноид инсектицид с контактно и стомашно действие
  • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

    Пипер - Прасковена листна въшка - 12,5 г/дка; Поветицова цикада - 25г/дка
    Краставици - Памукова листна въшка - 12,5 г/дка
    Домати - Оранжерийна белокрилка - 20г/дка
    Картофи - Колорадски бръмбар - 6г/дка
    Царевица, Слънчоглед - Сив царевичен хоботник - 10г/дка
    Пшеница, Ръж, Тритикале - Вредна житна дървеница, Обикновена житна пиявица, Обикновен житен бегач - 12.5г/дка; Листни въшки, Хесенска муха, Шведска муха - 15г/дка
    Тютюн - Зелена прасковена листна въшка, Тютюнев трипс - 15г/дка ; Тютюнева листна въшка - 30г/дка
    Горско-дървесни видове - Tополов листояд, Pъждива борова листна оса - 15г/дка
    РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
    Домати - Доматен миниращ молец - 20 г/дка
    Горско-дървесни видове - Tополов листояд, Pъждива борова листна оса - 12,5г/дка

  • Карантинен срок (дни): 3 за краставици, домати, пипер при оранжерийно пр-во; 10 за тютюн, 7 за картофи, домати, пипер при полско производство, 14 за тютюн; 28 дни за пшеница, ръж и тритикале
  • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ДЕКА ЕК, ДЕША ЕК, ДЕНА ЕК, ПОЛЕЦИ, ДЕСИЖЪН

ДЕЛТАМЕТРИН

25г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ДЕКА ЕК | 1 л

1 л

ДЕКА ЕК | 100 мл

100 мл

ДЕКА ЕК | 50 мл

50 мл

ДЕКА ЕК | 20 мл

20 мл

  • Зап. за разр. №: РД 11-2220/11.11.2019 г.
  • Разр. №: 01179-7/20.12.2017 г.
  • Притежател на разрешението: Шарда Кропкем Испания С.Л., Испания
  • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
  • Категория на употреба: втора професионална
  • Механизъм на действие: несистемен пиретроиден инсектицид с контактно и стомашно действие
  • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

    Лук, Целина, Праз, Картофи - Нощенки - Зелева нощенка, Листни бълхи, Колорадски бръмбар, Трипси, Растителноядни оси - 30мл/дка; Листни въшки, Белокрилки, Дървеници, Царевичен стъблопробивач, Листояди, Молци, Мухи - 50мл/дкаЦаревица - Нощенки - Зелева нощенка, Трипси -30мл/дка; Царевичен стъблопробивач, Западен царевичен коренов червей, Листни въшки, Дървеници - 50мл/дка
    Аспержи, Артишок, Моркови, Зеле, Краставици, Цикория, Фасул, Зелен фасул, Бакла, Ягоди, Ендиве, Маруля, Патладжан, Пипер, Домати, Грах, Рукола, Спанак - Нощенки - Зелева нощенка, Листни бълхи, Колорадски бръмбар, Трипси, Растителноядни оси - 30мл/дка; Листни въшки, Белокрилки, Дървеници, Царевичен стъблопробивач, Листояди, Молци, Мухи - 50мл/дка
    Захарно цвекло - Нощенки - Зелева нощенка, Листни бълхи - 30мл/дка; Цвеклов хоботник, Хоботник - 50мл/дка
    Тютюн - Нощенки, Листни въшки, Трипси, Листни бълхи - 30-50мл/дка
    Маслинови дървета - Мухи - Маслинова плодова муха, Маслинов молец, Трипси - 50мл/дка; Щитоносни въшки - 40-60мл/дка
    Лозя - Гроздови молци, Огневки, Цикади, Нощенки, Листни въшки, Цигарджия - 40-60мл/дка
    Ябълки, Круши, Праскови, Кайсии, Сливи, Череши - Ябълков плодов червей - 30мл/дка; Листозавивачки, Микро лепидоптери по ябълки и круши, Цветопробивач, Майски бръмбар, Плодови оси, Трипси, Галици, Плодови мухи, Листни въшки, Тъмна прасковена листна въшка, Листни бълхи - 30-50мл/дка; Сливов плодов червей - 50-70мл/дка; Калифорнийска щитоносна въшка - 50-75мл/дка; Листни бълхи - 75мл/дка
    Цитруси - Листни въшки - 40-50мл/дка; Цитрусова муха - 50мл/дка; Белокрилки, Щитоносни въшки - 40-60мл/дка
    Пшеница - Листни въшки, Нощенки, Трипси - 30мл/дка; Дървеници - 50мл/дка
    Пшеница, Ечемик - Листни въшки, преносители на жълт вджуджаващ вирус - 30-50мл/дка
    Люцерна - Скакалци - 50мл/дка
    Рапица - Листни бълхи, Рапичен цветояд - 30мл/дка; Листни въшки, Хоботник - 50мл/дка
    Соя - Нощенки, Дървеници, Листозавивачки, Листояди, Дневни пеперуди (Ванеса) - 30мл/дка; Листни въшки - 50мл/дка
    Памук - Нощенки, Стъблени пробивачи, Молци, Цикади, Трипси, Дървеници - 30мл/дка
    Декоративни растения - Листни въшки, Белокрилки, Трипси, Зелен бръмбар, Майски бръмбар, Дървеница по платана, Гъсеници - 50мл/дка; Листозавивачки, Средиземноморска листозавивачка по карамфила, Южноафриканска листозавивачка по карамфила - 50-100мл/дка
    Топола - Листояди, Бяла върбова пеперуда - 30-50мл/дка; Тополов молец, Малка тополова стъкленка - 50мл/дка; Тополов хоботник - 100мл/дка; Голям тополов сечко - 200мл/дка
    РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
    Семкови овощни видове – ябълки, круши, костилкови овощни видове–праскова, кайсия, слива, череша - Петнистокрила дрозофила - 30-50мл/дка
    Лозя - Петнистокрила дрозофила - 40-60мл/дка
    Ягоди - Петнистокрила дрозофила - 50мл/дка
    Дюли, Мушмули, Круши-Наши, Нектарини - Ябълков плодов червей – 30мл/дка; Листни въшки, Листозавивачки, Цветопробивач, Майски бръмбар, Плодови оси, Трипси, Галици, Средиземноморска плодова муха, Петнистокрила дрозофила; Microlepidoptera spp. – 30-50мл/дка; Сливов плодов червей, Източен плодов червей, Прасковен клонков молец – 50-70мл/дка; Калифорнийска щитоносна въшка – 50-75мл/дка; Листни бълхи – 75мл/дка

  • Карантинен срок (дни): 3 за аспержи, артишок, моркови, зеле, краставици, цикория, фасул, зелен фасул, бакла, ягоди, ендиве, маруля, патладжан, пипер, домати, грах, рукола, спанак, захарно цвекло, тютюн, маслинови дървета, лозя, цитруси, овощни; 7 за лук, праз, целина, картофи; 15 за люцерна, соя, памук; 30 за пшеница, ечемик, царевица, рапица
  • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ДЕЛТАГРИ

ДЕЛТАМЕТРИН

25г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ДЕЛТАГРИ | 1 л

1 л

ДЕЛТАГРИ | 500 мл

500 мл

ДЕЛТАГРИ | 50 мл

50 мл

ДЕЛТАГРИ | 20 мл

20 мл

  • Зап. за разр. №: РД 11-2017/ 10.10.2019 г.
  • Разр. №: 01239-3/20.12.2017 г.
  • Притежател на разрешението: Ариста Лайфсайънс Бенелюкс СПРЛ, Белгия
  • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
  • Категория на употреба: втора професионална
  • Механизъм на действие: несистемен пиретроиден инсектицид с контактно и стомашно действие
  • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

    Домати (полско производство), Патладжан (полско производство) - Прасковена листна въшка, Памукова листна въшка, Листни въшки от род Aphis spp., Картофена листна въшка, Памукова нощенка - 30-50мл/дкаМаруля (полско производство) - Листни въшки по салата, Зелена прасковена листна въшка, Нощенки от род Helicoverpa, Египетска памукова нощенка, Малка полска нощенка - 25-50мл/дка
    Артишок (полско производство) - Mолци по артишока, Египетска памукова нощенка, Малка полска нощенка - 30-50мл/дка

  • Карантинен срок (дни): 3
  • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ДЕЦИС 100 ЕК

ДЕЛТАМЕТРИН

100г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ДЕЦИС 100 ЕК | 1 л

1 л

ДЕЦИС 100 ЕК | 50 мл

50 мл

ДЕЦИС 100 ЕК | 30 мл

30 мл

ДЕЦИС 100 ЕК |

  • Зап. за разр. №: РД 11-2534/11.12.2018 г.
  • Разр. №: 01180-3/20.12.2017 г.
  • Притежател на разрешението: Байер България ЕООД
  • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
  • Категория на употреба: втора професионална
  • Механизъм на действие: несистемен пиретроиден инсектицид с контактно и стомашно действие
  • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

    Бадеми, Фъстъци, Лешници, Орехи, Кестени - Листна въшка, Ябълков плодов червей, Кестенов молец - 10.5-12.5мл/дка; Бaдемов семеяд - 12.5мл/дкаЯбълки, Круши, Дюли, Мушмули - Ябълков плодов червей, Ябълкова листна бълха, Зелена ябълкова листна въшка, Живовлекова листна въшка - 7.5-12.5мл/дка; Плодова корогризачка, Розена листозавивачка - 8.75-12.25мл/дка; Обикновена крушова листна бълха - 12.25мл/дка
    Праскови,Нектарини, Кайсии, Сливи, Череши, Вишни - Зелена прасковена листна въшка, Черешова листна въшка, Прашеста сливова листна въшка, Сливов плодов червей - 7.5-17.5 мл/дка; Плодова корогризачка, Розена листозавивачка, Прасковен молец - 8.75-12.25мл/дка; Черешова муха 10-17.5мл/дка; Средиземноморска плодова муха - 12.5-17.5мл/дка
    Лозя - Лозова цикада, Шарен гроздов молец (І-во поколение) - 12.5мл/дка; Шарен гроздов молец (ІІ-ро и ІІІ-то поколение), Еднопоясен гроздов молец - 12.5-17.5мл/дка
    Ягоди - Листна въшка - 6.25-12.5 мл/дка
    Праз, Чесън, Лук - Подгризваща нощенка, Тютюнев трипс - 7.5-12.5 мл/дка
    Домати, Пипер, Патладжан - Южна зелена миризливка - 4.5-7.5мл/дка; Памукова нощенка, Колорадски бръмбар, Зелена прасковена листна въшка, Памукова листна въшка, Малка полска нощенка, Голяма сливова листна въшка, Подгризваща нощенка - 7.5-12.5мл/дка
    Пипер (оранжерийно производство) - Южна зелена миризливка - 4.5-10.5мл/дка; Памукова нощенка, Малка полска нощенка, Колорадски бръмбар, Зелена прасковена листна въшка, Памукова листна въшка, Голяма сливова листна въшка 7.5-17.5 мл/дка; Оранжерийна белокрилка 10.5-17.5мл/дка
    Домати (оранжерийно производство), Патладжан (оранжерийно производство) - Южна зелена миризливка - 4.5-10.5мл/дка; Памукова нощенка, Нощенки, Колорадски бръмбар; Зелена прасковена листна въшка; Памукова листна въшка; Голяма сливова листна въшка - 7.5-12.5мл/дка
    Краставици, Корнишони, Тиквички, Пъпеши, Дини - Подгризваща нощенка - 7.5-12.5 мл/дка; Памукова нощенка, Нощенки, Листни въшки - 7.5-17.5мл/дка
    Краставици (оранжерийно производство), Корнишони (оранжерийно производство), Тиквички (оранжерийно производство), Пъпеши (оранжерийно производство), Дини (оранжерийно производство) - Памукова нощенка, Нощенки, Листни въшки - 7.5-17.5мл/дка
    Зеле (с изключение на китайско зеле), Броколи, Карфиол - Зелева нощенка, Зелева пеперуда, Гамозначна нощенка, Памукова нощенка, Египетска памукова нощенка, Зелена прасковена листна въшка, Зелева листна въшка, Подгризваща нощенка - 7.5-12.5 мл/дка; Доматен миниращ молец - 12.5 мл/дка
    Маруля - Памукова нощенка, Малка полска нощенка, Сребристоточкова нощенка, Листни въшки по салатата - 6.25-12.5 мл/дка; Подгризваща нощенка - 7.5-12.5 мл/дка
    Спанак - Листна въшка, Малка полска нощенка, Зелева нощенка, Сребристоточкова нощенка - 8.75мл/дка
    Магданоз, Целина, Рукола, Цикория - Листна въшка, Малка полска нощенка, Зелева нощенка, Сребристоточкова нощенка - 8.75мл/дка; Подгризваща нощенка - 7.5-12.5мл/дка;
    Фасул, Леща, Нахут - Памукова нощенка, Зелена прасковена листна въшка, Подгризваща нощенка - 7.5-12.5мл/дка
    Грах - Зелена грахова листна въшка, Грудков хоботник - 6.25мл/дка; Черна бобова листна въшка, Тъмна грахова листозавивачка, Подгризваща нощенка - 7.5-12.5мл/дка
    Артишок - Тютюнев червей, Листна въшка - 7.5-12.5мл/дка; Щитовка - 12.5мл/дка
    Картофи - Египетска памукова нощенка - 7.5-12.5 мл/дка; Колорадски бръмбар - 12.5мл/дка
    Памук - Нощенка, Подгризваща нощенка, Памукова листна въшка - 7.5-12.5мл/дка; Тютюнева белокрилка, Южна цикадка - 12.5мл/дка; Розов червей по памука, Памукова нощенка - 12.5-17.5мл/дка
    Тютюн - Подгризваща нощенка, Тютюнев трипс - 7.5-12.5мл/дка
    Захарно цвекло, Кръмно цвекло, Салатно цвекло - Черна бобова листна въшка, Зелена прасковена листна въшка, Цвеклова муха, Западна цвеклова бълха , Полска нощенка, Подгризваща нощенка - 7.5-12.5мл/дка; Цвеклова щитовка - 12.5мл/дка
    Царевица - Царевичен стъблен пробивач, Подгризваща нощенка, Полска нощенка, Памукова нощенка, Брястова листна въшка, Овесена листна въшка - 7.5-12.5мл/дка; Западен царевичен коренов червей - 12.5мл/дка
    Пшеница, Ечемик, Ръж, Овес - Брястова листна въшка, Овесена листна въшка , Подгризваща нощенка - 7.5-12.5мл/дка
    Пшеница, Ечемик, Ръж, Овес, Тритикале - Обикновен житен бегач - 7,5мл/дка
    Маслодайна рапица - Рапичен стъблен скритохоботник, Рапична стъблена бълха, Рапична листна оса, Рапичен цветояд - 5мл/дка; Листни въшки - 6,3мл/дка
    Люцерна - Грахова листна въшка, Детелинов хоботник, Малък люцернов листов хоботник - 6.25мл/дка
    Декоративни растения - Листозавивачки - 4.375-8.75мл/дка; Листна въшка, Тютюнев трипс - 6.25-12.5мл/дка; Оранжерийна белокрилка - 12.3мл/дка
    РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
    Пшеница, Ръж, Овес, Тритикале - Листоминиращи мухи, Галици, Цикади - 6,3мл/дка; Голяма жълто-зелена въшка, Житна листозавивачка - 7,5мл/дка
    Сладка царевица - Светлокрака зелева бълха - 5мл/дка; Гамозначна нощенка - 7,5мл/дка; Средиземноморски царевичен стъблопробивач, Цикади, Огневки - 12,5мл/дка
    Маслодайна рапица - Червен рапичен стъблен хоботник, Светлокрака зелева бълха - 5мл/дка; Зелев молец - 6,3мл/дка

  • Карантинен срок (дни): 3 за ягоди, домат, пипер, патладжан, краставици, корнишони, тиквички, пъпеши, дини, марули, спанак, магданоз, целина, рукола, цикория, артишок, сладка царевица; 7 за ябълки, круши, дюли, мушмули, праскови, нектарини,кайсии, сливи, череши, вишни, лозя, кромид, праз, чесън, зеле (с изключение на китайско зеле), карфиол, броколи, фасул, леща, нахут, грах, картофи, тютюн; 14 за люцерна; 30 за бадеми, фъстъци, лешници, орехи, кестени, захарно цвекло, кръмно цвекло и салатно цвекло, царевица, памук, пшеница, ечемик, ръж, овес и тритикале; 45 за маслодайна рапица
  • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com