Последно актуализирана: 20.05.2024 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ИНСЕКТИЦИДИ

Продукти за борба с вредните насекомни неприятели по земеделските култури

АБАНТО

ПИРЕТРИНИ

40г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АБАНТО | 1 л

1 л

АБАНТО | 50 мл

50 мл

АБАНТО | 20 мл

20 мл

АБАНТО |

 • Зап. за разр. №: РД 11-984/13.05.2020 г.
 • Разр. №: 01486-1/27.06.2017 г.
 • Притежател на разрешението: Индустриас Афраза С.А., Испания
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: несистемен инсектицид с контактно действие и бърз нокдаун ефект
  Подходящ за употреба в биологичното земеделие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Марули, Полска салата /кълнове салата, рукола, кресон и кълнове земен кресон, червен синап, къдраволистна и широколистна ендивия/, включително и бейби култури Спанак, Тученица, Листно и салатно цвекло - Листни въшки – 60мл/дка
  Домати, Пипер, Патлаждан, Тиквови с ядлива кора (краставици, тиквички), Тиквови с неядлива кора (тикви, пъпеши, дини) - Белокрилки – 75мл/дка
  Праскови, Нектарини, Кайсии, Сливи, Череши - Прасковена листна въшка – 75мл/дка
  Лозя - Цикада – 75мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 1 ден за домати, патладжан, пипер, краставици, тиквички, пъпеши, дини, тикви; 2 дни за марули, полска салата, кълнове салата, рукола, кресон, и кълнове земен кресон, червен синап, къдраволистна и широколистна ендивия, бейби култури, спанак, тученица, листно и салатно цвекло; 3 дни за праскови, нектарини, лозя; за кайсии, сливи, череши – не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

АВАНТ 150 ЕК *(Прекратен продукт)

ИНДОКСАКАРБ

150г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АВАНТ 150 ЕК *(Прекратен продукт) | 20 мл

20 мл

АВАНТ 150 ЕК *(Прекратен продукт) | 5 мл

5 мл

 • Зап. за разр. №: Заповед за отнемане на разрешението за пускане на пазара №: РД 11-364/02.03.2022 г.
  Гратисен период за продажба и разпространение до: 19.09.2022 г.

  РД 11-2020/10.10.2019 г.
 • Разр. №: 01175-5/22.10.2019 г.
 • Притежател на разрешението: ФМС Агро България ЕООД
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: несистемен оксадиазинов инсектицид, действащ при контакт и при поглъщане
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Гроздови молци, Цикада, Лозова листозавивачка - 25мл/дка
  Рапица - Рапичен цветояд - 17мл/дка
  Артишок - Памукова нощенка, Зелева нощенка, Малка полска нощенка, Египетска памукова нощенка, Дяволска пеперуда - 25мл/дка
  Главесто зеле, Карфиол, Броколи - Памукова нощенка, Зелева нощенка, Бяла зелева пеперуда, Ряпна пеперуда, Малка полска нощенка, Египетска памукова нощенка - 17мл/дка
  Краставици, Тиквички - Памукова нощенка, Гамозначна нощенка, Малка полска нощенка, Египетска памукова нощенка, Царевичен стъблен пробивач, Сребристо точкова нощенка - 25мл/дка
  Спанак - Памукова нощенка, Малка полска нощенка, Гамозначна нощенка, Зелева нощенка - 25мл/дка
  Марули - Памукова нощенка, Малка полска нощенка, Египетска памукова нощенка, Гамозначна нощенка, Сребристо точкова нощенка, Зелева нощенка - 25мл/дка
  Сладка царевица и Царевица за зърно и силаж - Царевичен стъблен пробивач, Вид нощенка (Sesamia nonagrioides), Памукова нощенка, Западен коренов царевичн червей - 20мл/дка
  Череши - Плодова корогризачка, Листозавивачки - 33,3мл/дка
  Праскови, Нектарини - Прасковен молец, Плодова корогризачка, Източен плодов червей - 33,3мл/дка
  Ябълки, Круши - Източен плодов червей, Ябълков плодов червей, Малка лозова листозавивачка, Кафявоивичеста ябълкова листозавивачка, Ягодоплодна листозавивачка, Царевичен стъблен пробивач - 33,3мл/дка
  Домати, Пипер, Патладжан - Гамозначна нощенка, Сребристо точкова нощенка, Царевичен стъблен пробивач, Малка полска нощенка, Памукова нощенка - 25мл/дка
  Пъпеши, Тикви и Дини - Памукова нощенка - 25мл/дка
  РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
  Домати - Доматен миниращ молец - 25мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 1 ден за главесто зеле, карфиол, броколи, краставици и тиквички; 3 дни за марули, сладка царевица, домати пипер, патладжан, пъпеши, тикви и дини; 7 дни за праскови и нектарини, ябълки и круши; 10 дни за лозя, артишок и спанак; 14 дни за череши; за рапица не се изисква
Още информация
 

АГРИ®50 ВГ/ВП (за ограничена и контролирана употреба)

Bacillus thuringiensis ssp. aizawai щам GC-91 (Bta GC-91)

3.10¹³ KOE/кг или 500 г Bta GC-91/к
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
 
 • Зап. за разр. №: РД 1121/25.04.2024 г.
 • Функция: инсектицид с несистемно действие
 • Разр. №: ограничената и контролирана употреба на посочения продукт да се извърши в срок от 120 дни, считано от датата на издаване на заповедта.
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ) / водоразтворим прах (ВП)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Всички култури, ливади, пасища, тревни площи, градско озеленяване - Марокански скакалец, Италиански скакалец - 100-200 мл/дка
  Забележка: контрола е най-ефикасен при третиране срещу нимфи до 3-та възраст включително. По-ниските дози да се прилагат при по-слабо нападение от неприятелите, по-високите - при по-силно нападение.

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

АГРИЯ 1050 + *(Прекратен продукт), ТЕРАГАРД ПЛЮС

ХЛОРПИРИФОС + ЦИПЕРМЕТРИН

480г/л + 50г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АГРИЯ 1050 + *(Прекратен продукт) |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2154/23.10.2018 г. Заповед за отнемане разрешението за пускане на пазара №РД 11-480/14.02.2020 г.
  Гратисен период за продажба и разпространение до: 16.04.2020 г.
 • Разр. №: 01061-8/07.11.2018 г.
 • Притежател на разрешението: Агрия АД, България
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: несистемен комбиниран инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Картофи - Колорадски бръмбар - 50мл/дкаПшеница - Обикновен житен бегач (ларви) - 70мл/дка
  Тютюн - Тютюнев трипс - 70мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 28
Още информация
 

АДМИРАЛ 10 ЕК

ПИРИПРОКСИФЕН

100г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АДМИРАЛ 10 ЕК | 1 л

1 л

АДМИРАЛ 10 ЕК | 50 мл

50 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-147/23.01.2017 г.
 • Разр. №: 0027-2/08.02.2017 г.
 • Притежател на разрешението: Сумитомо Кемикъл Агро Юръп САС, Франция
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: несистемен инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Тиквички (оранжерийно производство), Краставици (оранжерийно производство), Корнишони (оранжерийно производство), Домати (оранжерийно производство) - Оранжерийна белокрилка - 7,5-50мл/дка (0.025%)

 • Карантинен срок (дни): 3
Още информация
 

АЗАТИН ЕК

АЗАДИРАХТИН

26г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АЗАТИН ЕК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1274/18.06.2021 г.
 • Разр. №: 01954-1/05.07.2021 г.
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: инсектицид със системно действие Подходящ за употреба в биологичното земеделие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Ягоди (оранжерийно производство) - Листни въшки, Трипси, Белокрилки – 100-150мл/дка
  Домати (оранжерийно производство), Патладжани (оранжерийно производство) - Листни въшки, Белокрилки, Колорадски бръмбар, Листоминиращи мухи, Нощенки, Трипси, Доматен миниращ молец – 100-150мл/дка
  Краставици (оранжерийно производство), Тиквички (оранжерийно производство) - Листни въшки, Белокрилки, Листоминиращи мухи, Нощенки, Трипси – 100-150мл/дка
  Пъпеши (оранжерийно производство), Дини (оранжерийно производство), Тикви (оранжерийно производство) - Листни въшки, Белокрилки, Листоминиращи мухи, Нощенки, Трипси – 100-150мл/дка
  Марули (оранжерийно производство), Спанак (оранжерийно производство), Компасна салата (оранжерийно производство), Ендивия (оранжерийно производство), Рукола (оранжерийно производство), Листно и салатно цвекло (оранжерийно производство), Магданоз (оранжерийно производство), Босилек (оранжерийно производство) - Листни въшки, Белокрилки, Листоминиращи мухи, Нощенки – 100-150мл/дка
  Цветя и украсни видове (оранжерийно производство) - Листни въшки, Белокрилки, Листоминиращи мухи, Трипси – 100-150мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 3 за домати, патладжани, краставици, тиквички, пъпеши, дини, тикви; 7 за ягоди, марули, спанак, компасна салата, ендивия, рукола, листно и салатно цвекло, магданоз, босилек; за цветя и украсни – не се изисква
Още информация
 

АКТЕЛИК 50 ЕК

ПИРИМИФОС-МЕТИЛ

500г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АКТЕЛИК 50 ЕК | 1 л

1 л

 • Зап. за разр. №: РД 11-1932/21.08.2020 г.
 • Разр. №: 01004-4/01.09.2020 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм на действие: стемен органофосфорен инсектицид с контактно, стомашно и респираторно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Празни складови помещения и силозни клетки - Складови неприятели – 100мл/100м² (с 0,02-0,05л/ м² вода, приложен с въздушна помпа под налягане); 0,15мл/м³ (с 1,35мл/м³, приложен с автоматизиращ електрически разпръсквач М1026)Ечемик, Овес - Складови неприятели – 8мл/тон

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

АКТЕЛИК ДИМКА № 20

ПИРИМИФОС-МЕТИЛ

225г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АКТЕЛИК ДИМКА № 20 |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2506/04.11.2020 г.
 • Разр. №: 01846-2/01.12.2020 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: генератор за фумигация (ФУ)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм на действие: инсектицид
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Празни силози и складове за зърнено-житни култури (пшеница, ечемик, овес, просо, сорго, елда, царевица, ориз, ръж): третиране на съоръженията - Неприятели в складови помещения: Ръждиво-червен брашнен бръмбар; Суринамски брашнояд; Гъгрици; Брашнени молци; Брашнен акар - 1 димка/ 570 м3 (куб.м.)

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

АЛВЕРДЕ 240 СК

МЕТАФЛУМИЗОН

240г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АЛВЕРДЕ 240 СК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-775/18.04.2019 г.
 • Разр. №: 01008-5/23.04.2019 г.
 • Притежател на разрешението: БАСФ ЕООД
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: несистемен, семикарбазонов инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Картофи - Колорадски бръмбар - 20мл/дкаРАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
  Домати - Доматен миниращ молец - 100мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 3 за домати; 14 за картофи
Още информация
 

АЛВЕРДЕ 240 СК

МЕТАФЛУМИЗОН

240г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АЛВЕРДЕ 240 СК | 1 л

1 л

АЛВЕРДЕ 240 СК | 200 мл

200 мл

АЛВЕРДЕ 240 СК | 50 мл

50 мл

АЛВЕРДЕ 240 СК | 20 мл

20 мл

 • Функция: Инсектицид
 • Референтен продукт: АЛВЕРДЕ 240 СК
 • Произход: Гърция
 • Заповед за разрешаване на паралелна търговия №: РД 11-2620/ 24.11.2020 г.
 • Разр. №: 01899-1/ 02.12.2020 г.
 • Притежател на разрешението: Агропал ООД
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: несистемен, семикарбазонов инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Картофи - Колорадски бръмбар - 20мл/дка
  РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
  Домати - Доматен миниращ молец - 100мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 3 за домати; 14 за картофи
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

АЛТАКОР 35 ВГ

ХЛОРАНТРАНИЛИПРОЛ (РИНАКСИПИР)

350 г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АЛТАКОР 35 ВГ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2711/16.11.2023 г.
 • Разр. №: 01200-4/22.11.2023 г.
 • Притежател на разрешението: ФМС Агро България ЕООД
 • Формулация: водоразтворими гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: инсектицид със системно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Зелен фасул - Нощенки, Царевичен стъблен пробивач - 8-10г/дка;
  Зеле, Броколи, Карфиол - Нощенки, Бяла зелева пеперуда, Рапична пеперуда, Зелев молец - 8-12г/дка;
  Моркови, Репички - Нощенки, Морковена муха - 10-12г/дка;
  Домати, Патладжан - Нощенки, Доматен миниращ молец, Колорадски бръмбар - 8-12г/дка;
  Краставици, Пъпеши, Тикви, Тиквички, Дини - Нощенки, Царевичен стъблен пробивач - 8-12г/дка;
  Марули, Салати, Спанак - Нощенки - 8-12г/дка;
  Подправки - Нощенки - 8-12г/дка;

 • Карантинен срок (дни): 1 за подправки; 3 за зелен фасул, зеле, броколи, карфиол, домати, патладжан, краставици, пъпеши, тикви, тиквички, дини, марули, спанак и салати; 21 за моркови и репички
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

АМПЛИГО 150 ЗК

ЛАМБДА ЦИХАЛОТРИН + ХЛОРАНТРАНИЛИПРОЛ (РИНАКСИПИР)

50г/л + 100г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АМПЛИГО 150 ЗК | 250 мл

250 мл

АМПЛИГО 150 ЗК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1354/07.06.2023 г.
 • Разр. №: 01270-3/30.06.2023 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: смесена формулация от КС и СК (ЗК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: комбинирн инсектицид с контактно, стомашно и трансламинарно действие с бърз начален нокдаун ефект и дълго последействие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица, Сладка царевица - Царевичен стъблопробивач, Средиземноморски царевичен стъблопробивач, Памукова нощенка, Западен царевичен коренов червей - 30мл/дка
  Домати - Надземни нощенки, Листни въшки: черна бобова листна въшка, памукова листна въшка, зеленоивичеста листна въшка, зелена прасковена листна въшка - 20мл/дка
  Картофи - Картофен молец, Колорадски бръмбар - 25мл/дка
  Артишок - Надземни нощенки: малка полска нощенка, египетска памукова нощенка, сребристоточкова нощенка, Листни въшки: Brachycaudus cardui, Brachycaudus persicae, Macrosiphum spp. - 20мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 3 за домати и артишок; 14 за картофи и сладка царевица; за царевица не се изисква:
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

АПАЧИ ЕВ

АБАМЕКТИН

18г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АПАЧИ ЕВ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1873/08.08.2023 г.
 • Разр. №: 01741-3/24.08.2023 г.
 • Притежател на разрешението: Индустриас Афраза С.А., Испания
 • Формулация: емулсия, масло във вода (ЕВ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: инсектицид и акарицид с несистемно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Ябълки - Червен овощен акар, Обикновен паяжинообразуващ акар – 100 мл/дка
  Праскови и нектарини - Червен овощен акар, Обикновен паяжинообразуващ акар – 100-120 мл/дка
  Лозя (винени сортове); Лозя (десертни сортове) - Червен овощен акар, Обикновен паяжинообразуващ акар – 50-100 мл/дка
  Домати, патладжан - Обикновен паяжинообразуващ акар, Листоминиращи мухи – 30-100 мл/дка
  Пъпеши, Дини - Обикновен паяжинообразуващ акар, Листоминиращи мухи – 50-100 мл/дка
  Цаверица - Червен овощен акар, Обикновен паяжинообразуващ акар – 40 мл/дка
  РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
  Круша - Обикновена крушова муха, Паяжинообразуващ акар, Червен овощен акар, Ериофиден акар, Крушова краста – 37,5-120 мл/дка
  Ягода - Паяжинообразуващ акар, Листоминиращи мухи – 15-100 мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 3 дни за ябълки, домати, патладжан, пъпеши и дини, круша и ягода; 14 дни за праскови, нектарини, лозя (винени и десертни сортове); за царевица - не се изисква
Още информация
 

АСКОТ

ЛАМБДА ЦИХАЛОТРИН

25г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АСКОТ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1935/30.12.2015 г.
 • Разр. №: 01365-1/08.01.2016 г.
 • Притежател на разрешението: Проплан Плант Протекшън, Испания
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: несистемен пиретроиден инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Праскови, Нектарини - Прасковена листна въшка, Средиземноморска плодова муха - 40-80г/дка Картофи - Kолорадски бръмбар, Прасковена листна въшка - 40-80г/дка

 • Карантинен срок (дни): 7 за праскови, нектарини; 15 за картофи
Още информация
 

АУСТРАЛ ПЛЮС

ТЕФЛУТРИН + ФЛУДИОКСОНИЛ

40г/л + 10г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АУСТРАЛ ПЛЮС |

 • Зап. за разр. №: РД 11-627/05.03.2020 г.
 • Разр. №: 01597-1/02.07.2018 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: концентрирана суспензия за третиране на семена (ФС)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Друга функция: Фунгицид
 • Механизъм на действие: Комбинация от две активни вещества - инсектицидно и фунгицидно. Тефлутринът е органично съединение. Той се класифицира като пиретроид, което означава, че по отношение на химическата структура той прилича на естествено срещащия се инсектицид пиретрин. Той е проектиран да бъде ефективен срещу почвените вредители. Флудиоксонилът е несистемен фенилпиролов фунгицид с предпазно и ограничено лечебно действие.
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Зърнено житни култури (пшеница, ечемик, ръж, тритикале, овес, спелта) - Телени червеи, Обикновен житен бегач - 500мл/100кг семена
  Пшеница, Тритикале, Спелта - Твърда главня, Фузариози, Септориоза - 500мл/100кг семена
  Ечемик - Ленточна боляст, Фузариози - 500мл/100кг семена
  Овес, Ръж - Фузариози - 500мл/100кг семена
  РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
  Зърнено житни култури (пшеница, ечемик, ръж, тритикале, овес, спелта) - Миниращи мухи - 500мл/100кг семена
  Ечемик - Рамулариоза - 500мл/100кг семена
  Горско-дървесни видове в разсадници - Телени червеи от сем. Elateridae Почвени патогени - 500мл/100кг семена

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com