Последно актуализирана: 17.09.2020 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ИНСЕКТИЦИДИ

Продукти за борба с вредните насекомни неприятели по земеделските култури

АБАНТО

ПИРЕТРИНИ

40г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АБАНТО |

АБАНТО |

 • Зап. за разр. №: РД 11-984/ 13.05.2020 г.
 • Разр. №: 01486-1/27.06.2017 г.
 • Валидно до: 31.08.2023 г.
 • Притежател на разрешението: Индустриас Афраза С.А., Испания
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: несистемен инсектицид с контактно действие и бърз нокдаун ефект
  Подходящ за употреба в биологичното земеделие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Марули, Полска салата /кълнове салата, рукола, кресон и кълнове земен кресон, червен синап, къдраволистна и широколистна ендивия/, включително и бейби култури Спанак, Тученица, Листно и салатно цвекло - Листни въшки – 60мл/дка
  Домати, Пипер, Патлаждан, Тиквови с ядлива кора (краставици, тиквички), Тиквови с неядлива кора (тикви, пъпеши, дини) - Белокрилки – 75мл/дка
  Праскови, Нектарини, Кайсии, Сливи, Череши - Прасковена листна въшка – 75мл/дка
  Лозя - Цикада – 75мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 1 ден за домати, патладжан, пипер, краставици, тиквички, пъпеши, дини, тикви; 2 дни за марули, полска салата, кълнове салата, рукола, кресон, и кълнове земен кресон, червен синап, къдраволистна и широколистна ендивия, бейби култури, спанак, тученица, листно и салатно цвекло; 3 дни за праскови, нектарини, лозя; за кайсии, сливи, череши – не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

АВАНТ 150 ЕК

ИНДОКСАКАРБ

150г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АВАНТ 150 ЕК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2020/ 10.10.2019г.
 • Разр. №: 01175-5/ 22.10.2019 г.
 • Валидно до: 18.02.2023 г.
 • Притежател на разрешението: ФМС Агро България ЕООД
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: несистемен оксадиазинов инсектицид, действащ при контакт и при поглъщане
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Гроздови молци, Цикада, Лозова листозавивачка - 25мл/дка
  Рапица - Рапичен цветояд - 17мл/дка
  Артишок - Памукова нощенка, Зелева нощенка, Малка полска нощенка, Египетска памукова нощенка, Дяволска пеперуда - 25мл/дка
  Главесто зеле, Карфиол, Броколи - Памукова нощенка, Зелева нощенка, Бяла зелева пеперуда, Ряпна пеперуда, Малка полска нощенка, Египетска памукова нощенка - 17мл/дка
  Краставици, Тиквички - Памукова нощенка, Гамозначна нощенка, Малка полска нощенка, Египетска памукова нощенка, Царевичен стъблен пробивач, Сребристо точкова нощенка - 25мл/дка
  Спанак - Памукова нощенка, Малка полска нощенка, Гамозначна нощенка, Зелева нощенка - 25мл/дка
  Марули - Памукова нощенка, Малка полска нощенка, Египетска памукова нощенка, Гамозначна нощенка, Сребристо точкова нощенка, Зелева нощенка - 25мл/дка
  Сладка царевица и Царевица за зърно и силаж - Царевичен стъблен пробивач, Вид нощенка (Sesamia nonagrioides), Памукова нощенка, Западен коренов царевичн червей - 20мл/дка
  Череши - Плодова корогризачка, Листозавивачки - 33,3мл/дка
  Праскови, Нектарини - Прасковен молец, Плодова корогризачка, Източен плодов червей - 33,3мл/дка
  Ябълки, Круши - Източен плодов червей, Ябълков плодов червей, Малка лозова листозавивачка, Кафявоивичеста ябълкова листозавивачка, Ягодоплодна листозавивачка, Царевичен стъблен пробивач - 33,3мл/дка
  Домати, Пипер, Патладжан - Гамозначна нощенка, Сребристо точкова нощенка, Царевичен стъблен пробивач, Малка полска нощенка; Памукова нощенка - 25мл/дка
  Пъпеши, Тикви и Дини - Памукова нощенка - 25мл/дка

  РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ

  Домати - Доматен миниращ молец - 25мл/дка


 • Карантинен срок (дни): 1 ден за главесто зеле, карфиол, броколи, краставици и тиквички; 3 дни за марули, сладка царевица, домати пипер, патладжан, пъпеши, тикви и дини; 7 дни за праскови и нектарини, ябълки и круши; 10 дни за лозя, артишок и спанак; 14 дни за череши; за рапица не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

АГРИЯ 1050 + *(Прекратен продукт), ТЕРАГАРД ПЛЮС

ХЛОРПИРИФОС + ЦИПЕРМЕТРИН

480г/л + 50г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АГРИЯ 1050 + *(Прекратен продукт) |

 • Зап. за разр. №: Заповед за отнемане разрешението за пускане на пазара РД 11-480/ 14.02.2020г.
  РД 11-2154/23.10.2018 г.
 • Разр. №: 01061-8/07.11.2018 г.
 • Валидно до: 16.04.2020 (гратисен период за продажба и разпространение)
 • Притежател на разрешението: Агрия АД, България
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: несистемен комбиниран инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Картофи - Колорадски бръмбар - 50мл/дкаПшеница - Обикновен житен бегач (ларви) - 70мл/дка
  Тютюн - Тютюнев трипс - 70мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 28
Още информация
 

АДМИРАЛ 10 ЕК

ПИРИПРОКСИФЕН

100г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АДМИРАЛ 10 ЕК | 1 л

1 л

АДМИРАЛ 10 ЕК | 50 мл

50 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-147/23.01.2017 г.
 • Разр. №: 0027-2/08.02.2017 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешителното
 • Притежател на разрешението: Сумитомо Кемикъл Агро Юръп САС, Франция
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: несистемен инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Тиквички (оранжерийно производство), Краставици (оранжерийно производство), Корнишони (оранжерийно производство), Домати (оранжерийно производство) - Оранжерийна белокрилка - 7,5-50мл/дка (0.025%)

 • Карантинен срок (дни): 3
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

АКТЕЛИК 50 ЕК

ПИРИМИФОС-МЕТИЛ

500г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АКТЕЛИК 50 ЕК | 1 л

1 л

 • Зап. за разр. №: РД 11-1932/ 21.08.2020 г.
 • Разр. №: 01004-3/25.03.2016 г.
 • Валидно до: 31.07.2022 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм на действие: стемен органофосфорен инсектицид с контактно, стомашно и респираторно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Празни складови помещения и силозни клетки - Складови неприятели – 100мл/100м² (с 0,02-0,05л/ м² вода, приложен с въздушна помпа под налягане); 0,15мл/м³ (с 1,35мл/м³, приложен с автоматизиращ електрически разпръсквач М1026)Ечемик, Овес - Складови неприятели – 8мл/тон

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

АКТЕЛИК ДИМКА № 20

пиримифос-метил

225 г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АКТЕЛИК ДИМКА № 20 |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1248/ 09.06.2020 г.
 • Разр. №: 01846-1/ 15.06.2020 г.
 • Валидно до: 31.07.2021 г.
 • Притежател на разрешението: Октавиус Хънт Лимитед, Великобритания
 • Формулация: генератор за фумигация (ФУ)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм на действие: инсектицид
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Празни силози и складове за зърнено-житни култури (пшеница, ечемик, овес, просо, сорго, елда, царевица, ориз, ръж): третиране на съоръженията - Неприятели в складови помещения: Ръждиво-червен брашнен бръмбар; Суринамски брашнояд; Гъгрици; Брашнени молци; Брашнен акар - 1 димка/ 570 м3 (куб.м.)

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

АЛВЕРДЕ 240 СК

МЕТАФЛУМИЗОН

240г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АЛВЕРДЕ 240 СК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-775/18.04.2019 г.
 • Разр. №: 01008-5/23.04.2019 г.
 • Валидно до: 31.12.2024 г.
 • Притежател на разрешението: БАСФ ЕООД
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: несистемен, семикарбазонов инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Картофи - Колорадски бръмбар - 20мл/дкаРАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
  Домати - Доматен миниращ молец - 100мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 3 за домати; 14 за картофи
Още информация
 

АМПЛИГО 150 ЗК

ЛАМБДА ЦИХАЛОТРИН + ХЛОРАНТРАНИЛИПРОЛ (РИНАКСИПИР)

50г/л + 100г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АМПЛИГО 150 ЗК | 250 мл

250 мл

АМПЛИГО 150 ЗК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2280/12.11.2018 г.
 • Разр. №: 01270-2/12.11.2018 г.
 • Валидно до: 31.03.2024 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: смесена формулация от КС и СК (ЗК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: комбинирн инсектицид с контактно, стомашно и трансламинарно действие с бърз начален нокдаун ефект и дълго последействие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Домати - Доматен миниращ молец, Надземни нощенки: египетска памукова нощенка, памукова нощенка, Листни въшки: черна бобова листна въшка, памукова листна въшка, зеленоивичеста листна въшка, зелена прасковена листна въшка - 40мл/дка
  Царевица, Сладка царевица - Царевичен стъблопробивач, Средиземноморски царевичен стъблопробивач, Памукова нощенка, Западен царевичен коренов червей - 30мл/дка
  Картофи - Картофен молец, Колорадски бръмбар - 30мл/дка
  Артишок - Надземни нощенки: малка полска нощенка, египетска памукова нощенка, сребристо точкова нощенка, Листни въшки: Brachycaudus cardui, Brachycaudus persicae, Macrosiphum spp. - 30мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 3 за домати и артишок; 14 за царевица, сладка царевица и картофи
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

АПАЧИ ЕВ

абамектин

18 г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АПАЧИ ЕВ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1634/ 08.08.2019г.
 • Разр. №: 01741-1/ 13.08.2019г.
 • Валидно до: 30.04.2021г.
 • Притежател на разрешението: Индустриас Афраза С.А., Испания
 • Формулация: емулсия, масло във вода (ЕВ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: инсектицид и акарицид
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Ябълки - Червен овощен акар, Обикновен паяжинообразуващ акар – 100 мл/дка
  Праскови и нектарини - Червен овощен акар, Обикновен паяжинообразуващ акар – 100-120 мл/дка
  Лозя (винени сортове); Лозя (десертни сортове) - Червен овощен акар, Обикновен паяжинообразуващ акар – 50-100 мл/дка
  Домати, патладжан - Обикновен паяжинообразуващ акар, Листоминиращи мухи – 30-100 мл/дка
  Пъпеши, Дини - Обикновен паяжинообразуващ акар, Листоминиращи мухи – 50-100 мл/дка
  Цаверица - Червен овощен акар, Обикновен паяжинообразуващ акар – 40 мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 3 дни за ябълки, домати, патладжан, пъпеши и дини; 14 дни за праскови, нектарини, лозя (винени и десертни сортове); за царевица - не се изисква
Още информация
 

АСКОТ ВГ

ЛАМБДА ЦИХАЛОТРИН

25.0г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АСКОТ ВГ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1935/30.12.2015 г.
 • Разр. №: 01365-1/08.01.2016 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Проплан Плант Протекшън, Испания
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: несистемен пиретроиден инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Праскови, Нектарини - Прасковена листна въшка, Средиземноморска плодова муха - 40-80г/дка Картофи - Kолорадски бръмбар, Прасковена листна въшка - 40-80г/дка

 • Карантинен срок (дни): 7 за праскови, нектарини; 15 за картофи
Още информация
 

АУСТРАЛ ПЛЮС

ТЕФЛУТРИН + ФЛУДИОКСОНИЛ

40г/л + 10г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АУСТРАЛ ПЛЮС |

 • Зап. за разр. №: РД 11-627/ 05.03.2020 г.
 • Разр. №: 01597-1/02.07.2018 г.
 • Валидно до: 31.10.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: концентрирана суспензия за третиране на семена (ФС)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Друга функция: Фунгицид
 • Механизъм на действие: Комбинация от две активни вещества - инсектицидно и фунгицидно. Тефлутринът е органично съединение. Той се класифицира като пиретроид, което означава, че по отношение на химическата структура той прилича на естествено срещащия се инсектицид пиретрин. Той е проектиран да бъде ефективен срещу почвените вредители. Флудиоксонилът е несистемен фенилпиролов фунгицид с предпазно и ограничено лечебно действие.
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Зърнено житни култури (пшеница, ечемик, ръж, тритикале, овес, спелта) - Телени червеи, Обикновен житен бегач - 500мл/100кг семена
  Пшеница, Тритикале, Спелта - Твърда главня, Фузариози, Септориоза - 500мл/100кг семена
  Ечемик - Ленточна боляст, Фузариози - 500мл/100кг семена
  Овес, Ръж - Фузариози - 500мл/100кг семена
  РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
  Зърнено житни култури (пшеница, ечемик, ръж, тритикале, овес, спелта) - Миниращи мухи - 500мл/100кг семена
  Ечемик - Рамулариоза - 500мл/100кг семена
  Горско-дървесни видове в разсадници - Телени червеи от сем. Elateridae Почвени патогени - 500мл/100кг семена

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

АФИКАР 100 ЕК

ЦИПЕРМЕТРИН

100г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АФИКАР 100 ЕК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1174/05.11.2013 г.
 • Разр. №: 1202/02.12.2013 г.
 • Валидно до: 05.11.2023 г.
 • Притежател на разрешението: СБМ Девелопмент, Франция
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: несистемен пиретроиден инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Рапица - Рапичен цветояд - 15мл/дкаКартофи - Колорадски бръмбар - 20мл/дка
  Пшеница, Ръж, Тритикале - Листни въшки по листата и класа - 25мл/дка
  Ябълки - Ябълков плодов червей, Миниращ молец - 30мл/дка
  Лозя - Шарен гроздов молец - 40мл/дка; Лозова листозавивачка - 50мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 7, 14 за ябълки, 21 за пшеница, ръж, тритикале
Още информация
 

АФЪРМ 095 СГ

ЕМАМЕКТИН БЕНЗОАТ

9.5г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АФЪРМ 095 СГ | 1 кг

1 кг

 • Зап. за разр. №: РД 11-702/22.04.2016 г.
 • Разр. №: 01134-3/10.05.2016 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: гранули, разтворими във вода (СГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: несистемен авермектинов инсектицид с проникващо действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Ябълки - Ябълков плодов червей - 300г/дкаДомати - Памукова нощенка, Доматен миниращ молец - 150г/дка
  РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
  Череши - Петнистокрила дрозофила - 200г/дка
  Сливи - Петнистокрила дрозофила - 250г/дка

 • Карантинен срок (дни): 3 за домати; 7 за ябълки, череши, сливи
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

АФЪРМ ОПТИ

ЕМАМЕКТИН БЕНЗОАТ

9.5г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АФЪРМ ОПТИ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-473/15.03.2018 г.
 • Разр. №: 01572-1/19.03.2018 г.
 • Валидно до: 30.04.2025 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: несистемен авермектинов инсектицид с проникващо действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Семкови овощни видове - ябълки, круши, дюли, мушмули, японски мушмули - Ябълков плодов червей, Източен плодов червей, Плодови червеи (Cydia spp.), Листозавивачки, Кръгломиниращ молец, Ябълков пъстър миниращ молец – 200г/дка
  Костилкови овощни видове - праскови, нектарини - Източен плодов червей, Прасковен молец – 200-225г/дка
  Костилкови овощни видове - сливи - Сливов плодов червей – 250г/дка
  РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
  Костилкови овощни видове - череши - Петнистокрила дрозофила – 200г/дка
  Костилкови овощни видове - сливи - Петнистокрила дрозофила – 250г/дка
  Ягоди - Петнистокрила дрозофила – 150г/дка

 • Карантинен срок (дни): 1 ден за ягоди; 7 дни за череши, сливи, ябълки, круши, дюли, мушмули, японски мушмули; 14 дни за праскови и нектарини
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

БЕЛПРОЙЛ-А

ПАРАФИНОВО МАСЛО

830г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
БЕЛПРОЙЛ-А |

 • Зап. за разр. №: РД 11-194/24.01.2019 г.
 • Разр. №: 01662-1/06.02.2019 г.
 • Валидно до: 31.12.2021 г.
 • Притежател на разрешението: Пробелте, С.А.Ю, Испания
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Друга функция: Акарицид
 • Механизъм на действие: контактен инсектицид и акарицид. Образува въздухонепропусклив маслен филм, който покрива незабележимо неприятелите и техните яйца и ги задушава (асфикция)
  Подходящ за употреба в биологичното земеделие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Цитрусови култури – Портокали, Мандарини, Лимони, Грейпфрут - Щитоносни въшки – 1-2,25мл/дка
  Семкови овощни видове (ябълки, круши) - Калифорнийска щитоносна въшка, Черничева щитоносна въшка, Червен овощен акар, Обикновен паяжинообразуващ акар – 0,375-1,5л/дка
  Костилкови овощни видове (кайсии, череши, вишни, праскови, нектарини, сливи - Калифорнийска щитоносна въшка, Черничева щитоносна въшка, Червен овощен акар, Обикновен паяжинообразуващ акар – 0,375-1,5л/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com