Последно актуализирана: 15.07.2024 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

АДЮВАНТИ

Вещества или препарати, смесвани от потребителя с продукти за растителна защита, които засилват ефективността или другите пестицидни свойства

АКАРЗИН

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АКАРЗИН | 5 л

5 л

АКАРЗИН | 1 л

1 л

АКАРЗИН | 300 мл

300 мл

 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Зап. за вписване №: РД 11-1549/12.10.2015 г.
 • Притежател на регистрацията: Агрифлор ООД
 • Действие: Намалява повърхностното напрежение на работния разтвор; подобрява прилепимостта на препаратите, с които се използва, в резултат на което се повишава тяхната биологична ефективност.
 • Приложение: В комбинация с Димилин 480 СК, Трейсър 480 СК, Форестър 48 СК, Селект 240 ЕК при:
  Горски видове - 50мл/дка
  Домати, Фасул, Соя, Картофи, Слънчоглед, Захарно цвекло - 80-160мл/дка
  Овощни, Малини, Къпини, Рози, Шипки – 3%;
  Ягоди - 0.8%

 • Размер на опаковката: 5 л; 1 л; 300 мл
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЕЛЕКТ 90 ЕК

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЕЛЕКТ 90 ЕК | 1 л

1 л

ЕЛЕКТ 90 ЕК | 100 мл

100 мл

 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Притежател на регистрацията: Агрифлор ООД
 • Действие: Намалява повърхностното напрежение на работния разтвор, създава еднообразен филм върху листата на третираните растения; подобрява прилепимостта на продуктите за растителна защита и листните торове и ускорява тяхното действие.
 • Приложение: В комбинация с продукти за растителна защита съдържащи фосфорорганични инсектициди, синтетични пиретроиди, карбаматни инсектициди, неоникотионоиди, сулфонилуреа хербициди, 2,4Д-хербициди, системни и медсъдържащи фунгициди - 0.15-0.2% (150-200мл/100л разтвор)

 • Размер на опаковката: 1 л; 100 мл
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЕУКАРОЛ ПЛЮС

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЕУКАРОЛ ПЛЮС | 1 л

1 л

 • Формулация: микроемулсия (МЕ)
 • Зап. за вписване №: РД11-333/20.02.2015 г.
 • Притежател на регистрацията: Синджента България ЕООД
 • Действие: Омокрящ агент, който улеснява задържането на ПРЗ върху листната повърхност, както и проникването и разпределението им в растенията. Това води до пълна проява на тяхната активност и подобряване на ефикасността им. В допълнение се увеличава устойчивостта на продуктите на отмиване от дъжд.
 • Приложение: съгласно препоръките на ПРЗ при:
  Полски култури, Зеленчуци - 0.2% (20мл/10л вода)

 • Размер на опаковката: 1л
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

СИЛВЕТ 408

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
СИЛВЕТ 408 | 1 л

1 л

СИЛВЕТ 408 | 20 мл

20 мл

СИЛВЕТ 408 | 2 пликчета х 3 мл

2 пликчета х 3 мл

 • Формулация: водно емулсионен концентрат (ДК)
 • Зап. за вписване №: РД 11-1818/07.12.2015 г.
 • Притежател на регистрацията: Ариста Лайфсайънс, България
 • Действие: Омокрител подходящ за разтворими и емулсионни формулации; води до намаляване на използвания разтвор; съдейства за бързо поемане на агрохимикалите, за да не се отмиват от дъжд; значително подобрява покритието; не-йонен
 • Приложение: В комбинация с продукти за растителна защита - 5-10 мл/дка (средна доза) и до 40% намален обем на работен разтвор
  Да не се използва с мед-съдържащи ПРЗ!

 • Размер на опаковката: 1 л
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 
 msds  

ТРЕНД 90

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ТРЕНД 90 | 1 л

1 л

 • Притежател на регистрацията: ДюПонт България ЕООД
 • Действие: Намалява повърхностното напрежение на работния разтвор, като в резултат на това се получава еднороден филм от разтвора върху листната повърхност; подобрява прилепването на хербицида и адсорбцията му от листата.
 • Приложение: В комбинация с Принципал, Титус 25 ДФ, Титус плюс ВГ при: Царевица - 0.1% (стандартна) или 0.015л/дка (за малки обеми)
  В комбинация с Експрес 50СГ при Слънчоглед - 0.1% (стандартна) или 0.015л/дка (за малки обеми)
  В комбинация с Гранстар 75ДФ, Гранстар Супер 50СГ, Алай Макс при: Зърнено-житни - 0.1% (стандартна) или 0.015л/дка (за малки обеми)

 • Размер на опаковката: 1 л; 500мл
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com