Последно актуализирана: 04.12.2023 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

ЕЛУМИС ОД

МЕЗОТРИОН + НИКОСУЛФУРОН

75г/л + 30г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЕЛУМИС ОД | 5 л

5 л

 • Зап. за разр. №: РД 11-1933/23.08.2021 г.
 • Разр. №: 01151-3/14.09.2021 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: маслена дисперсия (ОД)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни широколистни и житни плевели, в т.ч. балур от семена и коренища
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица - Еднократно - 130-200мл/дка; Двукратно - 100+70мл/дка или 130+70мл/дка
  Забележка: Да не се прилага при сладка царевица

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
 

msds

заповед елумис од 03.05.2012

заповед елумис од 14.10.2013

заповед Елумис ОД 23.08.2021

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com