Последно актуализирана: 29.01.2021 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

ЕЛУМИС ОД

МЕЗОТРИОН + НИКОСУЛФУРОН

75г/л + 30г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЕЛУМИС ОД | 5 л

5 л

 • Зап. за разр. №: РД 11-1074/14.10.2013 г.
 • Разр. №: 01151-2/25.10.2013 г.
 • Валидно до: 03.05.2022 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента Кроп Протекшън, Швейцария
 • Формулация: маслена дисперсия (ОД)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни широколистни и житни плевели, в т.ч. балур от семена и коренища
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица - Еднократно - 130-200мл/дка; Двукратно - 100+70мл/дка и 130+70мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
 

msds

заповед елумис од 03.05.2012

заповед елумис од 14.10.2013

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com