Последно актуализирана: 04.12.2023 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

АГИКСА

флорпирауксифен-бензил + цихалофоп-бутил

12 г/л + 160г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АГИКСА |

  • Зап. за разр. №: 11-359/02.03.2022
  • Разр. №: 2007-1/21.03.2022 г.
  • Притежател на разрешението: Кортева Агрисайънс ЛЛС, САЩ
  • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
  • Категория на употреба: втора професионална
  • Механизъм на действие: хербицид със системно действие
  • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

    Ориз - Кокоше просо, Видове Echinocloa sp., Leptochloa fascicularis, Диво просо, Кръвно просо, Разнороден циперус, Ammania coccinea - 200-250 мл/дка

  • Карантинен срок (дни): 60 дни
Още информация
 

АГРОКСОН *(Прекратен продукт)

МЦПА

500г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АГРОКСОН *(Прекратен продукт) | 10 л

10 л

АГРОКСОН *(Прекратен продукт) | 200 мл

200 мл

  • Зап. за разр. №: РД 11-469/15.03.2018 г.
    Заповед за прекратяване на разрешението за пускане на пазара №: РД 11-614/25.03.2021 г. Гратисен период за продажба и разпространение до: 25.06.2021 г.
  • Разр. №: 0551-3/19.03.2018 г.
  • Притежател на разрешението: Нюфарм, Австрия
  • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
  • Категория на употреба: втора професионална
  • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с широколистни плевели
  • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

    Пшеница, Ечемик - 200мл/дка

  • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

АГРОКСОН 500 СЛ

МЦПА

500г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АГРОКСОН 500 СЛ |

  • Зап. за разр. №: РД 11-395/22.02.2019 г.
  • Разр. №: 01675-1/08.03.2019 г.
  • Притежател на разрешението: Нюфарм ГмбХ, Австрия
  • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
  • Категория на употреба: втора професионална
  • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с широколистни плевели
  • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

    Пшеница, Ечемик - 160-200мл/дка
    Ориз - 100/дка
    Царевица, Сорго - 160мл/дка
    Семкови овощни видове, Райска ябълка, Костилкови овощни видове - 120мл/дка
    Ливади и пасища - 240-320мл/дка
    Ливади и пасища - 240-320мл/дка
    Цитрусови култури, Маслини - 240мл/дка

  • Карантинен срок (дни): 15 за пшеница, ечемик, царевица, сорго, маслини, ливади и пасища; 90 за ориз; останалите - не се изисква
Още информация
 

АДЕНГО 465 СК

ИЗОКСАФЛУТОЛ + ТИЕНКАРБАЗОН-МЕТИЛ

225г/л + 90г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АДЕНГО 465 СК |

  • Зап. за разр. №: РД 11-180/18.02.2013 г.
  • Разр. №: 01171-2/28.08.2013 г.
  • Притежател на разрешението: Байер Кропсайанс САС, Франция
  • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
  • Категория на употреба: първа професионална
  • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни широколистни и житни плевелии, в т.ч. балур от семена
  • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

    Царевица за зърно, Царевица за силаж - Преди поникване на културата - от "сухо семе" до "поява на колеоптила" - 35-44мл/дка; Рано вегетационно - от "поникване (колеоптилът пробива земната повърхност)" до "разтваряне на 3-ти лист" и фаза на развитие на плевелите 2-ри-3-ти лист - 35мл/дка

  • Карантинен срок (дни): не се изисква
    Съдържа АНТИДОТ (150 г/л ципросулфамид)
Още информация
 

АЖИЛ 100 EК, ШОГУН 100 ЕК

ПРОПАКВИЗАФОП

100г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АЖИЛ 100 EК | 1 л

1 л

АЖИЛ 100 EК | 100 мл

100 мл

АЖИЛ 100 EК | 50 мл

50 мл

  • Зап. за разр. №: РД 11-2123/28.10.2019 г.
  • Разр. №: 01093-6/31.10.2019 г.
  • Притежател на разрешението: Адама Агрикълчър Б.В., Нидерландия
  • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
  • Категория на употреба: втора професионална
  • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба със самосевки от житни култури, едногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч балур от коренища
  • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

    Домати, Тютюн, Лук, Захарно цвекло, Памук, Лозя, Леща - Срещу едногодишни житни плевели - 75-120мл/дка; Срещу многогодишни житни плевели - 150-200мл/дка; Срещу балур - 100-150мл/дкаСоя - 75-120мл/дка
    Слънчоглед - 80мл/дка
    Маслодайна рапица - Срещу самосевки от житни култури - 50мл/дка; Срещу едногодишни житни плевели - 75-120мл/дка; Срещу многогодишни житни плевели - 150-200мл/дка; Срещу балур - 100-150мл/дка
    Картофи - Срещу едногодишни житни плевели - 75-120мл/дка; Срещу многогодишни житни плевели - 150мл/дка; Срещу балур - 100-150мл/дка
    РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
    Моркови, Спанак, Магданоз - корен - Срещу едногодишни житни плевели - 75-120мл/дка; Срещу многогодишни житни плевели - 150мл/дка; Срещу балур - 100-150мл/дка
    Патладжан, Чесън, Броколи, Лен, Разсадници, Декоративни горски видове, Фасул, Бакла, Грах, Нахут - Срещу едногодишни житни плевели - 75-120мл/дка; Срещу многогодишни житни плевели - 150-200мл/дка; Срещу балур - 100-150мл/дка
    Копър - Срещу едногодишни житни плевели - 75-120мл/дка; Срещу многогодишни житни плевели - 125мл/дка; Срещу балур - 100-125мл/дка

  • Карантинен срок (дни): 90 за памук, соя, слънчоглед, маслодайна рапица, лен; 50 за леща, варива - фасул, грах, бакла, нахут; 45 за захарно цвекло; 40 за картофи, тютюн, пресни - фасул и грах; 30 за домати, лук, лозя, моркови, магданоз - корен, спанак, патладжан, чесън, броколи, копър
Още информация
 

АЖИЛ 100 EК

ПРОПАКВИЗАФОП

100г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АЖИЛ 100 EК | 1 л

1 л

АЖИЛ 100 EК | 100 мл

100 мл

АЖИЛ 100 EК | 50 мл

50 мл

  • Функция: Хербицид
  • Референтен продукт: АЖИЛ 100 EК
  • Произход: Литва
  • Заповед за разрешаване на паралелна търговия №: РД 11-987/ 13.05.2020г.
  • Разр. №: 01841-1/18.05.2020 г.
  • Притежател на разрешението: Агропал ООД
  • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
  • Категория на употреба: втора професионална
  • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба със самосевки от житни култури, едногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч балур от коренища
  • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

    Домати, Тютюн, Лук, Захарно цвекло, Памук, Лозя, Леща - Срещу едногодишни житни плевели - 75-120мл/дка; Срещу многогодишни житни плевели - 150-200мл/дка; Срещу балур - 100-150мл/дкаСоя - 75-120мл/дка
    Слънчоглед - 80мл/дка
    Маслодайна рапица - Срещу самосевки от житни култури - 50мл/дка; Срещу едногодишни житни плевели - 75-120мл/дка; Срещу многогодишни житни плевели - 150-200мл/дка; Срещу балур - 100-150мл/дка
    Картофи - Срещу едногодишни житни плевели - 75-120мл/дка; Срещу многогодишни житни плевели - 150мл/дка; Срещу балур - 100-150мл/дка
    РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
    Моркови, Спанак, Магданоз - корен - Срещу едногодишни житни плевели - 75-120мл/дка; Срещу многогодишни житни плевели - 150мл/дка; Срещу балур - 100-150мл/дка
    Патладжан, Чесън, Броколи, Лен, Разсадници, Декоративни горски видове, Фасул, Бакла, Грах, Нахут - Срещу едногодишни житни плевели - 75-120мл/дка; Срещу многогодишни житни плевели - 150-200мл/дка; Срещу балур - 100-150мл/дка
    Копър - Срещу едногодишни житни плевели - 75-120мл/дка; Срещу многогодишни житни плевели - 125мл/дка; Срещу балур - 100-125мл/дка

  • Карантинен срок (дни): 90 за памук, соя, слънчоглед, маслодайна рапица, лен; 50 за леща, варива - фасул, грах, бакла, нахут; 45 за захарно цвекло; 40 за картофи, тютюн, пресни - фасул и грах; 30 за домати, лук, лозя, моркови, магданоз - корен, спанак, патладжан, чесън, броколи, копър
  • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

АЙЗЕРАН

кломазон + месотрион

80,2 г/л + 150 г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АЙЗЕРАН |

  • Зап. за разр. №: РД 11-1565/08.07.2022 г.
  • Разр. №: 02031-1/18.07.2022 г.
  • Притежател на разрешението: Сипкам Оксон СПА, Италия
  • Формулация: смесена формулация (ЗК) от суспензия капсули (КС) и суспензионен концентрат (СК)
  • Категория на употреба: втора професионална
  • Механизъм на действие: хербицид със системно действие
  • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

    Царевица - Едногодишни широколистни и някои житни плевели - 80-100 мл/дка при фаза BBCH 00-09 (сухи семена- поникване; котиледоните пробиват почвената пвърхност); 70-100 мл/дка при фаза BBCH 10-13 (пълно разтваряне на котиледоните- трети същински лист)

  • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

АКАМОС 500

МЕТОБРОМУРОН

500г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АКАМОС 500 |

  • Зап. за разр. №: РД 11-145/18.01.2018 г.
  • Разр. №: 01545-1/05.02.2018 г.
  • Притежател на разрешението: Белхим Кроп Протекшън, Белгия
  • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
  • Категория на употреба: втора професионална
  • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен и вегетационен хербицид за борба с широколистни и някои едногодишни житни плевели
  • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

    Картофи - 400мл/дка

  • Карантинен срок (дни): не се изисква
    Продуктът е идентичен на Проман, Солето с Разр. № 01362-3/03.08.2016 г.
Още информация
 

АКРИС

ДИМЕТЕНАМИД-Р + ТЕРБУТИЛАЗИН

280г/л + 250г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АКРИС |

  • Зап. за разр. №: РД 11-2677/10.11.2021 г.
  • Разр. №: 01474-2/16.09.2019 г.
  • Притежател на разрешението: БАСФ СЕ, Германия
  • Формулация: суспо-емулсия (СЕ)
  • Категория на употреба: втора професионална
  • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен и вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни и широколистни плевели
  • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

    Царевица - след сеитба преди поникване - след поникване до 6-ти лист - 200-300мл/дка (едно приложение на всеки три години върху една и съща обработваема площ)

  • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

АКСИАЛ 050 ЕК

ПИНОКСАДЕН

50г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АКСИАЛ 050 ЕК | 5 л

5 л

  • Зап. за разр. №: РД 11-1367/25.07.2016 г.
  • Разр. №: 01075-5/09.08.2016 г.
  • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
  • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
  • Категория на употреба: втора професионална
  • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни плевели, в т.ч. див овес
  • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

    Пшеница, Ечемик - 60-90мл/дка;

  • Карантинен срок (дни): не се изисква
  • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

АКСИАЛ ЕДНО ЕК

ПИНОКСАДЕН + ФЛОРАСУЛАМ

45г/л + 5г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АКСИАЛ ЕДНО ЕК | 5 л

5 л

  • Зап. за разр. №: РД 11-1368/25.07.2016 г.
  • Разр. №: 01121-5/09.08.2016 г.
  • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
  • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
  • Категория на употреба: непрофесионална
  • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни плевели, в т.ч. див овес, и широколистни плевели в т.ч. слабочувствителни на хормоноподобните хербициди
  • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

    Пшеница, Ечемик - 100мл/дка

  • Карантинен срок (дни): не се изисква
  • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

АКУРАТ 20 ВГ

МЕТСУЛФУРОН-МЕТИЛ

200г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АКУРАТ 20 ВГ |

  • Зап. за разр. №: РД 11-2687/11.11.2021 г.
  • Разр. №: 01396-2/15.11.2021 г.
  • Притежател на разрешението: Нюфарм Гмбх & Ко.КГ., Австрия
  • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
  • Категория на употреба: втора професионална
  • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни широколистни плевели
  • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

    Пшеница (мека и твърда), Ечемик (зимен и пролетен), зимна ръж, тритикале - 2г/дка, от 3 листа разтворени до край на на братенето); или 3,0г/дка, от начало на удължаване на стъблото до флагелният лист е напълно разтворен

  • Карантинен срок (дни): 90 за пшеница, ечемик, зимна ръж, тритикале; 120 за свободни площи
Още информация
 

АКУРАТ 60 ВГ *(Прекратен продукт)

МЕТСУЛФУРОН-МЕТИЛ

600г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АКУРАТ 60 ВГ *(Прекратен продукт) |

  • Зап. за разр. №: РД 09-231/13.04.2006 г.Заповед за отнемане на разрешението за пускане на пазара №: РД 11-737/20.03.2020 г. Гратисен период за продажба и разпространение до: 20.06.2020 г.
  • Разр. №: 0359/26.04.2006 г.
  • Притежател на разрешението: Хеминова България и Румъния ЕООД
  • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
  • Категория на употреба: непрофесионална
  • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни широколистни, в т.ч. устойчиви на хормоноподобните хербициди
  • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

    Пшеница, Ечемик - 1,0г/дка;

  • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

АКУРАТ ЕКСТРА ВГ

ТИФЕНСУЛФУРОН-МЕТИЛ + МЕТСУЛФУРОН-МЕТИЛ

680г/кг + 70г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АКУРАТ ЕКСТРА ВГ |

  • Зап. за разр. №: РД 11-2156/23.10.2018 г.
  • Разр. №: 01243-2/07.11.2018 г.
  • Притежател на разрешението: Нюфарм Гмбх & Ко.КГ., Австрия
  • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
  • Категория на употреба: втора професионална
  • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни двусемеделни (широколистни плевели)
  • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

    Пшеница, Ечемик - 5г/дка;

  • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

АКЦЕНТ 75 РХ

НИКОСУЛФУРОН

750г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АКЦЕНТ 75 РХ |

  • Зап. за разр. №: РД 11-263/13.02.2015 г.
  • Разр. №: 01220-2/19.03.2015 г.
  • Притежател на разрешението: ДюПон България
  • Формулация: вододоразтворими гранули (РГ)
  • Категория на употреба: непрофесионална
  • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни, в т.ч. балур и пирей и някои широколистни плевели
  • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

    Царевица - 7,0г/дка + 0,1% Тренд

  • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com