Последно актуализирана: 04.12.2023 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

ГЛИФОН

ГЛИФОЗАТ

360г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ГЛИФОН | 5 л

5 л

ГЛИФОН | 1 л

1 л

ГЛИФОН | 500 мл

500 мл

ГЛИФОН | 200 мл

200 мл

ГЛИФОН | 100 мл

100 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-428/09.03.2018 г.
 • Разр. №: 01567-1/14.03.2018 г.
 • Притежател на разрешението: Синон ЕУ ГМБХ, Германия
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: тотален, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Поливни канали, Синори - срещу многогодишни плевели - 300-1000мл/дка
  Пасища - срещу нежелана дървесна растителност - 300-1000мл/дка
  Дървесни видове - срещу едногодишни плевели - 300-600мл/дка; срещу многогодишни плевели – 600-1000мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
 

етикет MSDS ЗАПОВЕД ГЛИФОН 09.03.2018

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com