Последно актуализирана: 18.07.2018 г.

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

НАСА 360 СЛ

ГЛИФОЗАТ

360г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
НАСА 360 СЛ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-287/08.02.2017 г.
 • Разр. №: 0031-4/06.03.2017 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Агрия С.А., България
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: тотален, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Овощни, Лозя, Стърнища - 400-1200мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 30
 

MSDS заповед наса 360 сл 08.02.2017

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com