Последно актуализирана: 10.01.2020 г.

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

АКАРИЦИДИ

Продукти за борба с вредните акари по земеделските култури

НИСОРАН 5 ЕК

ХЕКСИТИАЗОКС

50г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
НИСОРАН 5 ЕК | 500 мл

500 мл

НИСОРАН 5 ЕК | 50 мл

50 мл

НИСОРАН 5 ЕК | 20 мл

20 мл

  • Зап. за разр. №: РД 12-61/29.12.2006 г.
  • Разр. №: 0515/18.10.2007 г
  • Валидно до: подновяване на разрешението
  • Притежател на разрешението: Нипон Сода, Япония
  • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
  • Категория на употреба: непрофесионална
  • Механизъм на действие: локално-стемен акарицид с контактно и стомашно действие
  • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

    Овощни - Червен овощен акар (зимни яйца) - 0.05%Лоза - Жълт лозов акар - 0.05%
    Зеленчуци- краставици - Обикновен паяжинообразуващ акар - 0.06%

  • Карантинен срок (дни): 3 за зеленчуци; 30 за овощни и лозя
  • Предлага се от Агропал ООД
 

ЕТИКЕТ msds

заповед нисоран 5 ек 29.12.2006

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com