Последно актуализирана: 17.09.2020 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

ПОНТОС СК

флуфенацет + пиколинафен

240 г/л + 100 г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ПОНТОС СК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1019/ 20.05.2020г.
 • Разр. №: .
 • Валидно до: 31.10.2021г.
 • Притежател на разрешението: БАСФ, Швейцария
 • Формулация: суспензионен концентрат
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: хербицид
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Зимна пшеница (мека и твърда), Зимен ечемик, Тритикале - Едногодишни житни и широколистни плевели- 100 мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

заповед Понтос 20.05.2020

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com