Последно актуализирана: 22.07.2020 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

ПРЕМАЗОР СД

ДИФЛУФЕНИКАН

500г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ПРЕМАЗОР СД |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2/ 02.01.2020 г.
 • Разр. №: 01550-1/05.02.2018 г.
 • Валидно до: 31.12.2021 г.
 • Притежател на разрешението: Глобахем НВ, Белгия
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, контактен вегетационен хербицид за борба с едногодишни широколистни плевели, в т.ч. cлабочувствителни на хормоноподобните хербициди
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница (зимна), Ечемик (зимен), Ръж (зимна) - 25мл/дка
  Пшеница (пролетна), Ръж (пролетна) - 37,5мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
  Продуктът е идентичен на Дифланил СД с Разр. № 01421-1/07.06.2016 г.
 

заповед премазор сд 18.01.2018 заповед Премазор СД 02.01.2020  

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com