Последно актуализирана: 17.09.2020 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ФУНГИЦИДИ

Продукти за борба с гъбни болести по земеделските култури

ПРОПУЛС 250 СЕ

ФЛУОПИРАМ + ПРОТИОКОНАЗОЛ

125г/л + 125г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ПРОПУЛС 250 СЕ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1961/ 25.08.2020 г.
 • Разр. №: 01338-1/10.08.2015 г.
 • Валидно до: 31.07.2022 г.
 • Притежател на разрешението: Байер България ЕООД
 • Формулация: суспо-емулсия (СЕ)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм на действие: комбиниран системен фунгицид с предпазно и лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Рапица - Сухо стъблено гниене (фомоза), Бяло гниене (склеротиниоза), Бели листни петна, Чернилка (Алтернария), Цилиндроспориоза, Брашнеста мана – 100мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 56
 • Предлага се от Агропал ООД
 

етикет MSDS

заповед ПРОПУЛС 250 СЕ 31.07.2015

заповед ПРОПУЛС 250 СЕ 22.10.2018

заповед Пропулс 250 СЕ 25.08.2020

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com