Последно актуализирана: 20.04.2019 г.

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

НЕМАТОЦИДИ

Продукти за борба с кръглите червеи (нематоди) по земеделските култури

НЕМАСОЛ 510

МЕТАМ-СОДИУМ

510г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
НЕМАСОЛ 510 |

 • Зап. за разр. №: xx
 • Разр. №: 0363/08.06.2006 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Таминко, Белгия
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Друга функция: Фунгицид, Хербицид
 • Механизъм на действие: фумигант
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Обеззаразяване на почва - Галови нематоди - 80-100л/дкаОбеззаразяване на почва - Почвени патогени (Фузариум, Вертицилиум, Корки рут, Питиум, Ризоктония, Склеротиния) - 80-100л/дка
  Стоманено-стъклени оранжерии - празни - срещу плевелни семена - 80-100л/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com