Последно актуализирана: 07.09.2018 г.

ИНСЕКТИЦИДИ

Продукти за борба с вредните насекомни неприятели по земеделските култури

НЕМАТОРИН 10 Г

ФОСТИАЗАТ

100г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
НЕМАТОРИН 10 Г |

 • Зап. за разр. №: РД 11-921/30.05.2018 г.
 • Разр. №: 01117-3/30.10.2017 г.
 • Валидно до: 31.10.2019 г.
 • Притежател на разрешението: ИСК Биосайънсис, Белгия
 • Формулация: гранулат (Г)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Друга функция: нематоцид
 • Механизъм на действие: системен, почвен, органофосфорен нематоцид и инсектицид без фумигантно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Домати (оранжерийно производство) - Галови нематоди - 3 кг/дкаКартофи - Цистообразуващи нематоди - 1.5 кг/дка;
  Телени червеи - 2кг/дка

 • Карантинен срок (дни): 120 за картофи; за домати - не се изисква
 

msds

заповед нематорин 10 г 18.01.2011

заповед нематорин 10 г 20.10.2016

заповед нематорин 10 г 17.10.2017

заповед нематорин 10 г 30.05.2018

 

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com