Последно актуализирана: 20.10.2017 г.

ИНСЕКТИЦИДИ

Продукти за борба с вредните насекомни неприятели по земеделските култури

НУРЕЛЕ Д, САНМБА, ХЛОРСИРИН 550 ЕК

ХЛОРПИРИФОС-ЕТИЛ + ЦИПЕРМЕТРИН

500г/л + 50г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
НУРЕЛЕ Д | 1 л

1 л

НУРЕЛЕ Д | 500 мл

500 мл

НУРЕЛЕ Д | 250 мл

250 мл

НУРЕЛЕ Д | 100 мл

100 мл

НУРЕЛЕ Д | 50 мл

50 мл

НУРЕЛЕ Д | 20 мл

20 мл

НУРЕЛЕ Д | ампули 2 бр. x 7 мл

ампули 2 бр. x 7 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-1053/03.07.2014 г.
 • Разр. №: 01104-4/07.11.2014 г.
 • Валидно до: 03.07.2024 г.
 • Притежател на разрешението: Ариста Лайфсайънс, Бенелюкс
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: несистемен комбиниран инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Ечемик, Овес - Обикновена житна пиявица - 50мл/дкаПшеница - Обикновена житна пиявица - 50-80мл/дка
  Памук за текстилната промишленост - Розов памуков червей, Памукова нощенка - 50мл/дка
  Лозя - Шарен гроздов молец, Еднопоясен гроздов молец, Лозова листозавивачка, Лозови цикади - 60мл/дка
  Маслодайна рапица, Синап - Рапичен цветояд, Рапичен стъблен скритохоботник, Светлокрака зелева (земна) бълха, Рапична стъблена бълха - 60мл/дка
  Картофи - Колорадски бръмбар, Листни въшки - 80мл/дка
  3ахарно цвекло, Фуражно цвекло, Червено цвекло, Кръмнo цвекло, Ряпа - Зелева нощенка, Листни въшки - 80мл/дка
  Домати, Патладжан - Прасковена листна въшка, Памукова нощенка (гъсеници), Eгипетска памукова нощенка, Картофен молец, Пеперуди от род Pieris sp., Молци от род Plutella sp., Нощенки, Колорадски бръмбар - 80мл/дка
  Зеле - Бяла зелева пеперуда, Рапична пеперуда, Зелева нощенка - 80мл/дка
  Артишок - Картофена листна въшка - 80мл/дка
  Царевица - Царевичен стъблопробивач - 80мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 5 за домати, патладжан и артишок; 21 за лозя, картофи и главесто зеле; 28 за ечемик и овес; 60 за захарно цвекло, фуражно цвекло, червено цвекло, кръмно цвекло, ряпа, маслодайна рапица, синап, пшеница и царевица
 • Предлага се от Агропал ООД
 

ЕТИКЕТ MSDS

MSDs - ХЛОРСИРИН 550 ЕК

заповед нуреле д 03.07.2014

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com