Последно актуализирана: 12.12.2018 г.

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

АДЮВАНТИ

Вещества или препарати, смесвани от потребителя с продукти за растителна защита, които засилват ефективността или другите пестицидни свойства

ПРЕСТО/ ПИКСИС

ПРЕСТО/ ПИКСИС |

  • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
  • Зап. за вписване №: РД11-284/25.02.2016 г.
  • Притежател на регистрацията: Жуфре Дрило С.А
  • Действие: Омокрител, сърфактант.
  • Приложение: В комбинация с всички ПРЗ, за които се изисква добавяне на адювант – 200мл/100л вода

 

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com