Последно актуализирана: 14.06.2019 г.

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

ПРОМАН, СОЛЕТО

МЕТОБРОМУРОН

500г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ПРОМАН | 10 л

10 л

ПРОМАН | 200 мл

200 мл

ПРОМАН | 100 мл

100 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-1300/19.07.2016 г.
 • Разр. №: 01362-3/03.08.2016 г.
 • Валидно до: 31.12.2025 г.
 • Притежател на разрешението: Белхим Кроп Протекшън, Белгия
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен хербицид за борба с широколистни и някои едногодишни житни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Картофи - 400мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
 

етикет msds

заповед проман 30.12.2015 заповед проман 19.04.2016

заповед проман/СОЛЕТО 19.07.2016

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com