Последно актуализирана: 14.07.2020 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ФУНГИЦИДИ

Продукти за борба с гъбни болести по земеделските култури

ПРОТЕКТОР 240 ЕК

ПРОТИОКОНАЗОЛ + ТЕБУКОНАЗОЛ

80г/л + 160г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ПРОТЕКТОР 240 ЕК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2072/22.10.2018 г.
 • Разр. №: 01595-1/02.07.2018 г.
 • Валидно до: 31.07.2020 г.
 • Притежател на разрешението: Байер България ЕООД
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: комбиниран системен фунгицид с предпазно, лечебно и изкореняващо действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Маслодайна рапица, синап - Сухо стъблено гниене (Фомоза) – 100мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 56
  Продуктът е идентичен на Тилмор 240 ЕК с Разр. № 01310-1/08.04.2015 г.
 

ЗАПОВЕД ПРОТЕКТОР 240 ек 19.06.2018

ЗАПОВЕД ПРОТЕКТОР 240 ек 22.10.2018

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com