Последно актуализирана: 29.05.2020 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

НЕРО ЕК

ПЕТОКСАМИД + КЛОМАЗОН

400г/л + 24г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
НЕРО ЕК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2083/22.10.2018
 • Разр. №: 01496-2/
 • Валидно до: 31.01.2020 г.
 • Притежател на разрешението: ФМС Агро България ЕООД
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен хербицид за борба с едногодишни широколистни и житни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Зимна маслодайна рапица - След сеитба, преди поникване (до 5 дни след сеитба) - 300мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

етикет msds

заповед неро ек 10.08.2017 заповед неро ек 22.10.2018

 

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com