Последно актуализирана: 14.07.2020 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

ПРЕМАЗОР ТУРБО

ГЛИФОЗАТ + ДИФЛУФЕНИКАН

250г/л + 40г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ПРЕМАЗОР ТУРБО |

 • Зап. за разр. №: РД 11-427/09.03.2018 г.
 • Разр. №: 1566-1/14.03.2018 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Глобахем НВ, Белгия
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: тотален хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Неселскостопански приложения - пътни артерии и индустриални площи - 700мл/дка, преди или след поникване на плевелите

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

заповед премазор турбо 09.03.2018

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com