Последно актуализирана: 20.04.2019 г.

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

НЕМАТОЦИДИ

Продукти за борба с кръглите червеи (нематоди) по земеделските култури

ОЛРЕДИ

ОКСАМИЛ

100г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ОЛРЕДИ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-485/08.03.2019 г.
 • Разр. №: 01429/03.08.2016 г.
 • Валидно до: 31.01.2021 г.
 • Притежател на разрешението: Лаинко С.А., Испания
 • Формулация: Разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм на действие: Системен с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Домати, Патладжан, Пипер - Нематоди от рода Meloidogyne spp. и Ditylenchus spp. - 1л/дка

 • Карантинен срок (дни): 21
 

заповед олреди 19.07.2016 заповед олреди 08.03.2019

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com