Последно актуализирана: 12.12.2018 г.

НЕМАТОЦИДИ

Продукти за борба с кръглите червеи (нематоди) по земеделските култури

ОЛРЕДИ

ОКСАМИЛ

100г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ОЛРЕДИ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1308/19.07.2016 г.
 • Разр. №: 01429/03.08.2016 г.
 • Валидно до: 31.01.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Лаинко С.А., Испания
 • Формулация: Разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм на действие: Системен с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Домати, Патладжан, Пипер - Нематоди от рода Meloidogyne spp. и Ditylenchus spp. - 1л/дка

 • Карантинен срок (дни): 21
 

заповед олреди 19.07.2016

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com