Последно актуализирана: 17.09.2020 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

ПЕЛИКАН ДЕЛТА

ДИФЛУФЕНИКАН + МЕТСУЛФУРОН-МЕТИЛ

600г/кг + 60г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ПЕЛИКАН ДЕЛТА |

 • Зап. за разр. №: РД 11-763/17.04.2019 г.
 • Разр. №: 01417-1/07.06.2016 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Нюфарм Гмбх & Ко.КГ., Австрия
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, контактен и системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни широколистни плевели.
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Обикновена и твърда пшеница, Зимен и пролетен ечемик, Ръж, Тритикале - 10г/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

заповед пеликан делта 31.05.2016

заповед пеликан делта 17.04.2019

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com