Последно актуализирана: 12.12.2018 г.

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

АДЮВАНТИ

Вещества или препарати, смесвани от потребителя с продукти за растителна защита, които засилват ефективността или другите пестицидни свойства

ПРИМА

ПРИМА |

  • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
  • Зап. за вписване №: РД11-16/07.01.2016 г.
  • Притежател на регистрацията: Глобал Адювант Къмпани Лимитед
  • Действие: Подобрява равномерното покритие и разпределение на хербициди, инсектициди или фунгициди върху цялата листна повърхност и по този начин повишава цялостната активност в растението.
  • Приложение: В комбинация с всички разрешени за пускане на пазара и употреба ПРЗ и листни торове при:
    Житни, Царевица, Зеленчуци - 0.025-0.05% (при смесване с контактни ПРЗ); 0.1% (при смесване с торове и системни ПРЗ)
    Овощни култури - 0.1%

 

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com