Последно актуализирана: 20.05.2024 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

РОДЕНТИЦИДИ

Продукти за борба с вредни гризачи по земеделските култури

АРВАЛИН

ЦИНКОВ ФОСФИД

25г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АРВАЛИН |

 • Зап. за разр. №: РД 11-870/04.04.2024 г.
 • Разр. №: 01844-2/15.11.2021 г.
 • Притежател на разрешението: Детиа Фрайберг ГмбХ, Германия
 • Формулация: примамка готова за употреба (РБ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: родентицид
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Полски култури, Зеленчукови култури, Овощни култури, Лозя, Горски растения, Тревни площи, Пасища, Ливади, Декоративни видове - Полски мишевидни гризачи - чрез полагане на примамката или полагане на примамката в родентицидни кутии – 200г/дка на употреба (може да се раздели в три приложения от 66 г продукт/дка)
  Забележка: 5 броя на дупка в ход; 50г продукт/родентицидна кутия.
  Дозата от 200г продукт може да бъде разделена на три приложения в доза 66г/дка.
  Общата доза от 600г продукт/дка на вегетационен период се разделя в три приложения по 200г/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

РАТРОН ГВ

ЦИНКОВ ФОСФИД

25г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
РАТРОН ГВ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1123/01.06.2021 г.
 • Разр. №: 01945-1/15.06.2021 г.
 • Притежател на разрешението: Фрунол Делиция ГмбХ, Германия
 • Формулация: примамка готова за употреба (РБ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: родентицид
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Полски култури - Обикновена полевка, Тъмна (полска) полевка – 5 зърна в дупка/ход
  Декоративни растения - Обикновена полевка, Тъмна (полска) полевка – 5 зърна в дупка/ход
  Овощни видове - Обикновена полевка, Тъмна (полска) полевка – 5 зърна в дупка/ход
  Зеленчукови култури - Обикновена полевка, Тъмна (полска) полевка – 5 зърна в дупка/ход
  Пасища - Обикновена полевка, Тъмна (полска) полевка – 5 зърна в дупка/ход
  Горски видове - Обикновена полевка, Тъмна (полска) полевка,
  Кафява горска полевка – 5 зърна в дупка/ход
  Пасища – използвани за земеделие, външен терен на летищните зони - Обикновена полевка, Тъмна (полска) полевка – 5 зърна в дупка/ход
  Лозя - Обикновена полевка, Тъмна (полска) полевка – 5 зърна в дупка/ход

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

ФОСТОКСИН пелети *(Прекратен продукт)

АЛУМИНИЕВ ФОСФИД

56%
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ФОСТОКСИН пелети *(Прекратен продукт) |

 • Зап. за разр. №: РД 09-440/04.06.2003 г.
  Заповед за прекратяване на разрешението за пускане на пазара №: РД 11-1955/ 25.08.2020 г. Гратисен период за продажба и разпространение до: 25.11.2020 г.
 • Разр. №: 0203/21.01.2005 г.
 • Притежател на разрешението: Деция Дегеш, Германия
 • Формулация: пелети за фумигация (ФВ)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Друга функция: Инсектициди
 • Механизъм на действие: фумигант
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Срещу - Сляпо куче, Къртица, Полевка – 2-5 пелети/обитаем входТретиране на зърно - Житна гъгрица, Оризова гъгрица, Малък зърнов бръмбар, Брашнен бръмбар, Зърнов молец, Малък брашнен бръмбар, Суринамски брашнояд, Мавритански брашнояд, Сив брашнен молец, Ръждивочервен зърнов бръмбар, Трогодерма, Тютюнев молец, Молец по сушените плодове – 4-12 пелети/т зърно (внасяни с автоматичен дозатор); 10-20 пелети/т зърно (ръчно залагане); 5-10 пелети/м³ (третиране на стифирано в чували зърно)
  Третиране на хранителни продукти и фуражи - 5-15 пелети/м³
  Третиране на помещения - 10-15 пелети/м³

 • Карантинен срок (дни): 60; 45 за зърно
Още информация
 

ФОСТОКСИН таблетки *(Прекратен продукт)

АЛУМИНИЕВ ФОСФИД

56%
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ФОСТОКСИН таблетки *(Прекратен продукт) |

 • Зап. за разр. №: Заповед за прекратяване на разрешението за пускане на пазара №: РД 11-1957/ 25.08.2020 г. Гратисен период за продажба и разпространение до: 25.11.2020 г.
 • Разр. №: 0160/16.03.2004 г.
 • Притежател на разрешението: Деция Дегеш, Германия
 • Формулация: таблетки за фумигация (ФТ)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Друга функция: Инсектициди
 • Механизъм на действие: фумигант
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Срещу - Сляпо куче – 20 таблетки/100м²Третиране на зърно - Житна гъгрица, Оризова гъгрица, Зърнов бръмбар, Ръждивочервен брашнен бръмбар, Суринамски брашнояд, Ръждивочервен зърнов бръмбар - 10 таблетки/т зърно
  Третиране на брашно - 2 таблетки/м³

 • Карантинен срок (дни): 60; 45 за зърно
Още информация
 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com