Последно актуализирана: 07.04.2021 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

РОДЕНТИЦИДИ

Продукти за борба с вредни гризачи по земеделските култури

АРВАЛИН РБ

цинков фосфид

25 г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АРВАЛИН РБ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1020/ 20.05.2020г.
 • Разр. №: 01844-1/ 26.05.2020 г.
 • Валидно до: 30.04.2025 г.
 • Притежател на разрешението: Детиа Фрайберг ГмбХ, Германия
 • Формулация: примамка готова за употреба (РБ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: родентицид
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Полски култури, Зеленчукови култури, Овощни култури, Лозя, Горски растения, Тревни площи, Пасища, Ливади, Декоративни видове - Полски мишевидни гризачи- При полагане на примамката - 66 гр/дка на употреба; При полагане на примамката в родентицидни кутии - 200 гр/дка на вегетационен период

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

заповед Арвалин 20.05.2020

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com