Последно актуализирана: 28.10.2020 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

НИКОГАН 4 ОД

НИКОСУЛФУРОН

40г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
НИКОГАН 4 ОД |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2035/17.10.2017 г.
 • Разр. №: 01129-2/30.10.2017 г.
 • Валидно до: 09.05.2021 г.
 • Притежател на разрешението: Адама Агрикълчър Б.В., Нидерландия
 • Формулация: маслена дисперсия (ОД)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни, в т.ч. балур от семе и коренища и някои широколистни плевели (обикновен щир, бяла куча лобода, просфорник, татул, черно куче грозде)
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица - 125мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

MSDS

заповед никоган 4 ск 09.05.2011

заповед никоган 4 ОД 17.10.2017

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com