Последно актуализирана: 29.01.2021 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

ЛУМАКС 375

МЕЗОТРИОН + S-МЕТОЛАХЛОР + ТЕРБУТИЛАЗИН

37,5г/л +375 г/л + 125г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЛУМАКС 375 |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1230/27.06.2019 г.
 • Разр. №: 01029-3/05.02.2018 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: суспо-емулсия (СЕ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен и вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица - 300-400мл/дка, внесен от "сухо семе" до "четвърти разтворен лист"

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

заповед лумакс 375 30.11.2016

заповед лумакс 375 18.01.2018

заповед лумакс 375 22.10.2018

заповед Лумакс 375 27.06.2019

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com