Последно актуализирана: 28.10.2020 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

ЛОГОС 4 СК

НИКОСУЛФУРОН

40г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЛОГОС 4 СК |

 • Зап. за разр. №: xx
 • Разр. №: 01097/16.06.2010 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Сапек Агро С.А., Португалия
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни, в т.ч. балур и пирей и някои широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица - 125мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

 заповед логос 4 ск 11.06.2010

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com