Последно актуализирана: 29.01.2021 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

КАМИКС 560 СЕ

МЕЗОТРИОН + S-МЕТОЛАХЛОР

60г/л + 500г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
КАМИКС 560 СЕ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-977/30.07.2012 г.
 • Разр. №: 01155/01.08.2012 г.
 • Валидно до: 29.07.2022 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента Агро СА, Швейцария
 • Формулация: суспо-емулсия (СЕ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен и вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица - 200мл/дка и 250мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

msds заповед камикс 560 се 30.07.2012

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com