Последно актуализирана: 15.07.2024 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

ГАРДОПРИМ ПЛЮС ГОЛД 500 СЕ, СИЛБА СЕ

S-МЕТОЛАХЛОР + ТЕРБУТИЛАЗИН

312.5г/л + 187.5г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ГАРДОПРИМ ПЛЮС ГОЛД 500 СЕ | 20 л

20 л

 • Зап. за разр. №: РД 11-2671/10.11.2021 г.
  Заповед за прекратяване на разрешението за пускане на пазара №: РД 11-352/13.02.2024 г.Гратисен период за продажба и разпространение до: 23.07.2024 г.
 • Разр. №: 01001-6/15.11.2021 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: суспо-емулсия (СЕ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен и вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Слънчоглед - След сеитба преди поникване на културата, преди поникване на плевелите - 350-400мл/дка (едно приложение на всеки три години върху една и съща обработваема площ)
  Царевица - След сеитба преди поникване на културата, преди поникване на плевелите - 400-450мл/дка; Вегетационно (от "поява на 1-ви лист" до "разтваряне на 4-ти лист" на културата и 1-2-ри лист на житните плевели и 2-4-ти лист на широколистните плевели) - 350-400мл/дка (едно приложение на всеки три години върху една и съща обработваема площ)

 • Карантинен срок (дни): 60 дни за фуражна царевица; за останалите - не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
 

MSDS

заповед гардоприм плюс голд 500 се/ силба се 03.02.2017

заповед гардоприм плюс голд 500 се/ силба се 12.10.2018

заповед Гародприм Плюс Голд 500 СЕ/ силба се 17.08.2020

заповед Гардоприм плюс Голд 500 СЕ/ Силба СЕ 27.08.2021

заповед Гардоприм Плюс Голд 500 СЕ/Силба СЕ 10.11.2021

ЗАПОВЕД ГАРДОПРИМ ПЛЮС ГОЛД 500 СЕ/СИЛБА СЕ 13.02.2024

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com