Последно актуализирана: 20.05.2024 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ПАРАЛЕЛНА ТЪРГОВИЯ

Продукти за растителна защита, разрешени за паралелна търговия в България

ДЕЛАН 700 ВГ

ДИТИАНОН

700г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ДЕЛАН 700 ВГ |

 • Функция: фунгицид
 • Референтен продукт: Делан 700 ВГ
 • Произход: Италия
 • Заповед за разрешаване на паралелна търговия №: РД 11-2587/ 07.11.2023 г.
 • Разр. №: 02105-1/17.11.2023 г.
 • Притежател на разрешението: Агропал ООД
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: фунгицид с несистемно (контактно действие)
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Семкови овощни култури (ябълки, круши) - Струпясване във фаза BBCH 57-79 и фаза BBCH 73-79 - 50г/дка
  Семкови овощни култури (ябълки, круши) - Струпясване във фаза BBCH 57-73 - 75г/дка
  Праскови - Ранно кафяво гниене – 50г/дка
  Череши - Бяла ръжда – 50г/дка

 • Карантинен срок (дни): 21 за череши; 35 за праскови; 42 за семково овощни (ябълки и круши)
 • Предлага се от Агропал ООД
 

ЕТИКЕТ MSDS ЗАПОВЕД ДЕЛАН 700 ВГ 07.11.2023

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com