Последно актуализирана: 13.04.2024 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

Други

Допълващи продукти

ПРОТАМИКС ЛС 10ФАА

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ПРОТАМИКС ЛС 10ФАА | 1 л

1 л

ПРОТАМИКС ЛС 10ФАА | 250 мл

250 мл

 • Производител: HYDRO S.p.A., Италия
 • Състав: Хидроизолирани протеини от животински произход.
  Общ азот (N): 9,2%
  Органичен азот (N): 8,5%
  Органичен въглерод (С): 28,6%
  Аминокиселини общо: 58,5%
  Сухо вещество: 55,0%
  pH: 6,5
 • Действие: Протамикс ЛС 10ФАА е органичен тор, рязко засилващ усвояването на вещества от почвата и енергията на слънцето. Това бързо рефлектира както в хабитуса на растението, така и в качеството и количеството на селскостопанските култури.
  Протамикс ЛС 10ФАА при нормални условия, внесен в най-важните фази от развитието на растенията, когато физиологичните им нужди са най-големи (разсаждане, цъфтеж, залагане на плодовете, уголемяване на плодовете) формира устойчив добив, независимо от разнообразието на култури, почви и климат.
  Протамикс ЛС 10ФАА в моменти на абиотичен стрес (студове, градушки, плевели, грешки при употреба на пестицид, излишъци или недостиг на вода) и биотичен стрес (гъбични, бактериални, вирусни и насекомни атаки) отключва всички механизми за защита на растението на генно ниво и спомага за максимално бързо преодоляване на стреса спирането на вегетативния растеж.
 • Приложение: Протамикс ЛС 10ФАА се прилага листно и почвено. При развита листна маса, продуктът най-бързо и напълно се усвоява през листата; след като проникне, той се премества в най-метаболитно активните части на растенията и позволява производството на протеини, ензими, регулатори на растежа на растенията, захари и др.
  Приложен през фергитацията, той подобрява ефективността при усвояване на хранителните вещества, доставяни с торенето чрез стимулиране на микробната активност, увеличаване на активността на различни почвени и растителни ензими, увеличаване на производството на хормони и регулатори на растежа на растенията.
  Третирайте поне еднократно в най-важната фаза на развитието на културата или формиране на добива. Двукратното третиране през 15 дни стимулира по-силно културата. Това е особено важно при картофи, зеленчуци и др. При лозя и овощни е препоръчително и следберитбеното третиране за по-добро презимуване.

  ДОЗИ:

  1. Листно:
  Овощни култури (в т.ч. и лозя) - 200-240мл/100 л вода (250-300г/100 л вода) през цялата вегетация, внесен с 40-100 литра вода в зависимост от листната маса.
  Полски култури (в т.ч. и ориз) - 200-280мл/100 л вода (250-350г/100 л вода) през цялата вегетация, внесен с 12-25 литра вода в зависимост от листната маса.
  Оранжерийни зеленчуци - 200-280мл/100 л вода (250-350г/100 л вода) през цялата вегетация на всеки 10-15 дни, внесен с 40-80 литра вода в зависимост от листната маса.
  Зеленчуци на открито - 280-360мл/100 л вода (350-450г/100 л вода) през цялата вегетация на всеки 10-15 дни, внесен с 20-60 литра вода в зависимост от листната маса.

  2. Почвено (фертигация):
  Овощни култури - 320-560мл/дка (400-700г/дка) с капковото или чрез поливка, през цялата вегетация.
  Оранжерийни зеленчуци - 560-720мл/дка (700-900г/дка) с капковото или чрез поливка, на всеки 10-15 дни по време на вегетацията.
  Зеленчуци на открито - 400-480мл/дка (500-600г/дка) с поливка, на всеки 10-15 дни по време на вегетацията.

  3. Специални приложения:

  След абиотичен или биотичен стрес се прилага високата доза, в рамките на 24-48 часа след събитието. Ако е необходимо повторете след 8-10 дни. Може да се прилага и превантивно 48-24 часа преди очакваното събитие.

 • Размер на опаковката: 1л.; 250 мл.
 • Предлага се от Агропал ООД
 

ЕТИКЕТ  MSDS

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com