Последно актуализирана: 23.11.2020 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ФУНГИЦИДИ

Продукти за борба с гъбни болести по земеделските култури

ВАЛИС Ф ВГ

валифеналат + фолпет

60 г/кг + 480 г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ВАЛИС Ф ВГ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2435/ 26.10.2020 г.
 • Разр. №: .
 • Валидно до: 31.07.2022 г.
 • Притежател на разрешението: Белхим Кроп Протекшън, Белгия
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: фунгицид с комбинирано действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя (винени и десертни сортове) - Мана - 200 г/дка

 • Карантинен срок (дни): 28 дни за лозя винени сортове; за лозя десертни сортове карантинен срок не се изисква
 

заповед ВАЛИС Ф 26.10.2020

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com