Последно актуализирана: 04.12.2023 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ФУНГИЦИДИ

Продукти за борба с гъбни болести по земеделските култури

ДАРАМУН СК

ЦИАЗОФАМИД

100г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ДАРАМУН СК | 500 мл

500 мл

ДАРАМУН СК | 50 мл

50 мл

ДАРАМУН СК | 20 мл

20 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-2255/09.10.2020 г.
 • Разр. №: 01886-1/19.10.2020 г.
 • Притежател на разрешението: Диакем С.п.А; Италия
 • Формулация: суспензионен конценрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: фунгицид с отлично въздействие върху гъбни патогени от клас Oomycetes, особено върху картофена мана и мана по лозата. Има локално-системно, предпазно и известно лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Мана - 90-110мл/дка
  Картофи - Мана - 80мл/дка
  Домати (за преработка и консумация) - Картофена мана - 80мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 3 дни за домати, 7 дни за картофи, 21 дни за лозя
 • Предлага се от Агропал ООД
 

Етикет mSDS заповед Дарамун 09.10.2020

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com