Последно актуализирана: 28.10.2020 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ФУНГИЦИДИ

Продукти за борба с гъбни болести по земеделските култури

ДАРАМУН СК

циазофамид

100 г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ДАРАМУН СК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2255 от 09.10.2020 г.
 • Разр. №: .
 • Валидно до: 31.07.2022 г.
 • Притежател на разрешението: Диакем С.п.А; Италия
 • Формулация: суспензионен конценрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: фунгицид с несистемно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Мана - 90-110 мл/дка
  Картофи - Мана - 80 мл/дка
  Домати (за преработка и консумация) - Картофена мана - 80 мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 3 дни за домати, 7 дни за картофи, 21 дни за лозя
 

заповед Дарамун 09.10.2020

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com