Последно актуализирана: 28.10.2020 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

МИСТРАЛ 4 ОД

никосулфурон

40 г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
МИСТРАЛ 4 ОД |

 • Зап. за разр. №: 11-1886/ 17.08.2020 г.
 • Разр. №: 01869-1/ 01.09.2020 г.
 • Валидно до: 31.12.2021 г.
 • Притежател на разрешението: ИСК Биосайънсис Юръп С.А., Белгия
 • Формулация: маслена дисперсия (ОД)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: хербицид
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица - Едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели- 100-150 мл/дка
  Царевица - Балур- 150 мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

заповед Мистрал 4 ОД 17.08.2020

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com