Последно актуализирана: 20.05.2024 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

РАСТЕЖНИ РЕГУЛАТОРИ

Продукти за регулиране (стимулиране или задържане) на физиологичните процеси в растенията

АТОНИК СУПЕР

НАТРИЕВ 5-НИТРОГВИАКОЛАТ + НАТРИЕВ 2-НИТРОФЕНОЛАТ + НАТРИЕВ 4-НИТРОФЕНОЛАТ

1г/л + 2г/л + 3г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АТОНИК СУПЕР | 1 л

1 л

АТОНИК СУПЕР | 50 мл

50 мл

АТОНИК СУПЕР | 20 мл

20 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-2063/17.10.2019 г.
 • Разр. №: 01765-1/22.10.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Азахи Кемикъл Юръп с.р.о., Чехия
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: растежен регулатор
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Маслодайна рапица - Повишаване на добива – 0,06л/дка
  Слънчоглед, Лозя, Картофи, Пипер - Повишаване на добива – 0,1л/дка
  Домати - Повишаване на добива – При първо третиране след разсаждане, второ третиране BBCH 51 (първо съцветие, изправена пъпка) и трето третиране BBCH 61 (първо съцветие; първи разцъфнал цвят) - 0,05л/дка; При BBCH 61 (първо съцветие; първи разцъфнал цвят) - 0,1л/дка
  РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ:
  Захарно цвекло - Повишаване на добива – Първо и второ третиране - 0,025; 0,06л/дка

 • Карантинен срок (дни): 3 дни за домати (При BBCH 61 (първо съцветие; първи разцъфнал цвят)); 10 дни за пипер и домати (При първо третиране след разсаждане, второ третиране BBCH 51 (първо съцветие, изправена пъпка) и трето третиране BBCH 61 (първо съцветие; първи разцъфнал цвят)); 14 дни за лозя; 15 дни за захарно цвекло; 21 дни за картофи; 30 дни за слънчоглед и маслодайна рапица
 • Предлага се от Агропал ООД
 

  MSDS   ЕТИКЕТ заповед Атоник Супер 17.10.2019

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com