Последно актуализирана: 08.07.2021 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

МЕРЛИН ФЛЕКС ЕКСТРА

ИЗОКСАФЛУТОЛ

240г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
МЕРЛИН ФЛЕКС ЕКСТРА |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1626/20.08.2018 г.
 • Разр. №: 01618-1/29.08.2018 г.
 • Притежател на разрешението: Байер България ЕООД
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен и вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица за зърно, Царевица за силаж - 42мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
  Съдържа АНТИДОТ (240г/л ципросулфамид)
  Продуктът е идентичен на МЕРЛИН ФЛЕКС 480 СК с Разр. № 01127-2/20.12.2017 г.
 

ЗАПОВЕД Мерлин Флекс Екстра 20.08.2018

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com