Последно актуализирана: 07.05.2021 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ФУНГИЦИДИ

Продукти за борба с гъбни болести по земеделските култури

ЛУНА СЕНСЕЙШЪН

ФЛУОПИРАМ + ТРИФЛОКСИСТРОБИН

250г/л + 250г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЛУНА СЕНСЕЙШЪН | 50 мл

50 мл

ЛУНА СЕНСЕЙШЪН |

 • Зап. за разр. №: РД 11-25/ 03.01.2020 г.
 • Разр. №: 01559-1/12.03.2018 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Байер България ЕООД
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: комбиниран фунгицид. Флуопирам -активно вещество от нов клас – Пиридилетиламиди, блокатор на респираторната верига на патогените (SDHI). Прониква в растението чрез листата и се придвижва системно възходящо. Трифлоксистробин - действа мезостемно и предпазно.
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Ягоди (оранжерийно производство) - Сиво гниене, Брашнеста мана - 60-80мл/дка
  Марули (полско производство) - Склеротиния – 60-80мл/дка
  Пипер, вкл. лют пипер и чили - Сиво гниене – 60 мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 1 за ягоди; 3 за пипер; 7 за марули
 • Предлага се от Агропал ООД
 

етикет MSDS

заповед Луна сенсейшън 28.02.2018

заповед Луна Сенсейшън 03.01.2020

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com