Последно актуализирана: 13.06.2022 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

РЕПЕЛЕНТИ

Продукти, които отблъскват вредните насекоми, гризачи, птици и други неприятели по културните растения

АРБИНОЛ Б

БИТРЕКС

0,10%
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АРБИНОЛ Б |

 • Зап. за разр. №: xxЗаповед за отнемане на разрешението за пускане на пазара №: РД 11-2361/13.10.2021 г.
  Гратисен период за продажба и разпространение до: 13.01.2022 г.
 • Разр. №: 0341/24.11.2005 г.
 • Притежател на разрешението: Щелер, Германия
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: комбиниран репелентен ефект (механично, оптично, чрез миризма и вкусово) в продължение на 7 месеца
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Липа, Червен дъб - Сърни, Зайци, Елени - 2л/дка или 1-6l/1000 фиданки

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com